vs
Columbia Journalism School
MIT School of Science
Top 64%26 punkt/ów
Top 64%
Top 60%29 punkt/ów
Top 60%
Najważniejsze fakty i rankingi

Columbia Journalism School vs MIT School of Science: 48 faktów w porównaniu

1. czesne na rok

Znacząco niższe wymagane czesne.
Walter Cronkite School: 9720$
53980$
vs
41300$
12680$ niższe wymagane czesne
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

2. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Znacząco niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych.
Walter Cronkite School: 22319$
53980$
vs
41300$
12680$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

3. wskaźnik przestępstw na kampusie

Zauważalnie niższy wskaźnik przestępstw w kampusie.
School of Computer Science: 0.02%
0.67%(Columbia University)
vs
0.94%(Massachusetts Institute of Technology)
0.27% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

4. procent studentek

Ewidentnie większy odsetek studentek.
Mandel School: 86%
58%
vs
35%
23% większy odsetek studentek
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

5. opłata wstępna

Wyraźnie niższa opłata wstępna.
School of Computer Science: 6.8%
41.6%
vs
13%
28.6% niższa opłata wstępna
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

6. rok założenia

Odrobinę więcej lat, które upłynęły od założenia.
Barnard College: 1889
1912
vs
1932
20 więcej lat, które upłynęły od założenia
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

7. wyposażenie

Ewidentnie większa kwota uposażenia.
Harvard Kennedy School: 32$ billion
7.6$ billion(Columbia University)
vs
10.15$ billion(Massachusetts Institute of Technology)
2.55$ billion większa kwota uposażenia
Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

8. studenci na studiach licencjackich

0% więcej studentów na studiach licencjackich.
Barnard College: 2390
0
vs
1000
1000 więcej studentów na studiach licencjackich
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

9. procent studentów

Kolosalnie większy odsetek studentów.
School of Computer Science: 75%
42%
vs
65%
23% większy odsetek studentów
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

10. pozycja w rankingu US News

Znacznie wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities.
MIT Whitaker College: 1
11(Columbia University)
vs
1(Massachusetts Institute of Technology)
10 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

11. pozycja w rankingu Forbesa

Widocznie wyższa pozycja w rankingu Forbes US.
School of Humanities and Sciences: 1
5(Columbia University)
vs
10(Massachusetts Institute of Technology)
5 wyższa pozycja w rankingu Forbes US
Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

12. pozycja w rankingu ARWU

Widocznie wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU.
Harvard Kennedy School: 1
8(Columbia University)
vs
4(Massachusetts Institute of Technology)
4 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

13. liczba często cytowanych naukowców

Widocznie większa liczba często cytowanych opracowań.
MIT Whitaker College: 11
2
vs
7
5 większa liczba często cytowanych opracowań
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

14. Należy do Ivy League

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.
Columbia Journalism School(Columbia University)
MIT School of Science(Massachusetts Institute of Technology)
ma to 40%

15. średni wynik SAT z matematyki

Wyższy średni wynik SAT z matematyki.
School of Computer Science: 790
745(Columbia University)
vs
775
30 wyższy średni wynik SAT z matematyki
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

16. liczba miejsc w akademiku

Zauważalnie większa liczba akademików.
Harvard Kennedy School: 13815
5200(Columbia University)
vs
3068(Massachusetts Institute of Technology)
2132 większa liczba akademików
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

17. procent studentów z Azji

Widocznie większy odsetek studentów - Azjatów.
MIT Whitaker College: 24.1%
6%
vs
21%
15% większy odsetek studentów - Azjatów
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

18. wskaźnik wzrostu czesnego

Niezaprzeczalnie niższy wzrost kwoty czesnego.
School of Computer Science: 1.79%
4.5%(Columbia University)
vs
3.5%
22.22% niższy wzrost kwoty czesnego
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

19. liczba podwójnych kierunków

Ewidentnie większa liczba podwójnych kierunków.
School of International and Public Affairs: 20
5
vs
3(Massachusetts Institute of Technology)
2 większa liczba podwójnych kierunków
Określa możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

20. liczba studentów kończących studia

Zdecydowanie więcej studentów kończących studia.
School of Humanities and Sciences: 2224
300
vs
1200
900 więcej studentów kończących studia
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

21. roczna liczba grantów dla studentów

Kolosalnie większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim.
Harvard Kennedy School: 40000$
37608$(Columbia University)
vs
24410$
13198$ większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

22. liczba studentów międzynarodowych

Zauważalnie więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych.
School of International and Public Affairs: 50%
25%(Columbia University)
vs
28.5%(Massachusetts Institute of Technology)
3.5% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

23. rozmiar kampusu

Widocznie większy kampus.
Nicholas School: 34.8km²
1.21km²(Columbia University)
vs
0.68km²(Massachusetts Institute of Technology)
0.53km² większy kampus
Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

24. liczba pracowników akademickich

Znacząco większa liczba pracowników akademickich.
School of Humanities and Sciences: 643
123
vs
300
177 większa liczba pracowników akademickich
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

25. przyjęci na studia

Znacząco więcej przyjętych studentów.
School of Humanities and Sciences: 4449
300
vs
2200
1900 więcej przyjętych studentów
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.