25pkt.

Columbia Journalism School

100pkt.

Walter Cronkite School

Columbia Journalism School
Walter Cronkite School
Zwycięzca
vs
vs

38 faktów w porównaniu

Columbia Journalism School vs Walter Cronkite School

Columbia Journalism School
Walter Cronkite School

Dlaczego Columbia Journalism School jest lepszy od Walter Cronkite School?

 • 19 więcej lat, które upłynęły od założenia
  ?

  1912vs1931
 • 319 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
  ?

  11vs330
 • 221 wyższa pozycja w rankingu Forbes US
  ?

  5vs226
 • 71 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
  ?

  8vs79
 • 1 większa liczba często cytowanych opracowań
  ?

  2vs1
 • Należy do Ivy League
  ?
 • 185 wyższy średni wynik SAT z matematyki
  ?

  745vs560
 • 7.1$ billion większa kwota uposażenia
  ?

  7.6$ billionvs0.5$ billion

Dlaczego Walter Cronkite School jest lepszy od Columbia Journalism School?

 • 44 260.00$ niższe wymagane czesne
  ?

  9 720.00$vs53980$
 • 31 661.00$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
  ?

  22 319.00$vs53980$
 • 0.15% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
  ?

  0.52%vs0.67%
 • 5.06km² większy kampus
  ?

  6.27km²vs1.21km²
 • 1308 więcej studentów na studiach licencjackich
  ?

  1308vs0
 • 7800 większa liczba akademików
  ?

  13000vs5200
 • 35.56% niższy wzrost kwoty czesnego
  ?

  2.9%vs4.5%
 • 1065 więcej przyjętych studentów
  ?

  1365vs300

Informacje ogólne

1.wskaźnik przestępstw na kampusie
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
2.rok założenia

1912

1931

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
3.liczba często cytowanych naukowców

2

1

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2020.
4.wyposażenie

7.6$ billion (Columbia University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2020.
5.liczba podwójnych kierunków

5

Określa możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
6.liczba pracowników akademickich

123

31

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Rekrutacja

1.studenci na studiach licencjackich

0

1308

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2020.
2.średni wynik SAT z matematyki
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
3.liczba studentów kończących studia

300

57

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
4.liczba studentów międzynarodowych

12%

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
5.przyjęci na studia

300

1365

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
6.opłata wstępna

41.6%

48%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020

Infrastruktura

1.rozmiar kampusu
Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
2.liczba miejsc w akademiku
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
3.zbiory biblioteczne
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
4.koszty zakwaterowania i wyżywienia

11 496.00$ (Columbia University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
6.Posiada akademiki uniwersyteckie
Columbia Journalism School (Columbia University)
Walter Cronkite School (Arizona State University)
Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.

Nagrody

1.Należy do Ivy League
Columbia Journalism School (Columbia University)
Walter Cronkite School (Arizona State University)
Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
2.liczba zdobywców Nagrody Nobla
Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
3.kadra objęta programem Rhodes
Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

53 980.00$

9 720.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
2.czesne na rok dla studentów zagranicznych

53 980.00$

22 319.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
3.wskaźnik wzrostu czesnego
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
4.roczna liczba grantów dla studentów

37 608.00$ (Columbia University)

10 550.00$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
5.kwota stypendium socjalnego dla studentów

28.1$ million (Columbia University)

59.6$ million (Arizona State University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.

Inne

1.pozycja w rankingu US News
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2020.
2.pozycja w rankingu Forbesa
Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2020.
3.pozycja w rankingu ARWU
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2020.
4.liczba uczelni partnerskich
Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
5.pozycja w rankingu Times Higher Education
Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Najlepszy/najlepsza w kategorii szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.