100pkt.

Columbia Law School

vs

Przegląd Columbia Law School: 52 fakty i najważniejsze cechy

Columbia Law School
Columbia Law School
100
pkt.

Dlaczego Columbia Law School jest lepszy od przeciętnej?

 • Liczba pracowników akademickich
  299vs133.82
 • Liczba aplikantów
  6592vs4008.55
 • Opłata wstępna
  5.5%vs17.93%
 • Procent studentów z Azji
  15.8%vs14.99%
 • Przyjęci na studia
  1332vs920.45
 • Rok założenia
  1858vs1877.73
 • Pozycja w rankingu US News
  11vs62.27
 • Pozycja w rankingu Forbesa
  5vs47.91

Najważniejsze fakty i rankingi

Informacje ogólne

1.liczba pracowników akademickich

299

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

Columbia Law School

299

2.rok założenia

1858

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

1817

3.wyposażenie

7.6$ billion (Columbia University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

32$ billion

4.liczba często cytowanych naukowców

41 (Columbia University)

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2019.

Zwycięzca

Stanford School of Law

103

5.wskaźnik przestępstw na kampusie

0.67% (Columbia University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Cornell Law School

0.44%

6.liczba podwójnych kierunków

12 (Columbia University)

Określa możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Stanford School of Law

25

Rekrutacja

1.liczba aplikantów

6592

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Zwycięzca

Columbia Law School

6592

2.procent studentów

53.7%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Sandra Day O'Connor College

59%

3.procent studentów z Azji

15.8%

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

NYU School of Law

19%

4.przyjęci na studia

1332

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

1800

5.średni wynik SAT z matematyki

745 (Columbia University)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

750

6.liczba studentów kończących studia

1332

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

1800

Infrastruktura

1.liczba miejsc w akademiku

5200 (Columbia University)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Harvard Law School

13815

2.rozmiar kampusu

1.21km² (Columbia University)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Duke School of Law

34.8km²

3.zbiory biblioteczne

12311766 (Columbia University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Yale Law School

25850000

4.koszty zakwaterowania i wyżywienia

11496$ (Columbia University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Sandra Day O'Connor College

11436$

5.obiekty medyczne

1 (Columbia University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

17

6.Posiada akademiki uniwersyteckie
Columbia Law School

Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.

Nagrody

1.Należy do Ivy League
Columbia Law School

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

2.liczba zdobywców Nagrody Akademii Filmowej

20 (Columbia University)

Nagrody Akademii Filmowej znane obecnie jako Oscary są zestawem corocznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w kinematografii. Źródło: Wikipedia, 2019

Zwycięzca

NYU School of Law

31

3.liczba zdobywców Nagrody Turinga

2 (Columbia University)

Nagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2019.

Zwycięzca

Stanford School of Law

28

4.liczba zdobywców Nagrody Nobla

60 (Columbia University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

66

5.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

22 (Columbia University)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

67

6.liczba medali Fieldsa

1 (Columbia University)

Medal Fieldsa oficjalnie znany jako Międzynarodowy Medal za Wybitne Odkrycia w Matematyce, to nagroda przyznawana dwóm, trzem lub czterem matematykom w wieku nieprzekraczającym 40 lat na każdym Międzynarodowym Kongresie Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU), które to spotkanie odbywa się co cztery lata. Źródło: strona internetowa IMU, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

5

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

58292$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

School of Industrial and Labor Relations

22565$

2.czesne na rok dla studentów zagranicznych

58292$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

School of Industrial and Labor Relations

22565$

3.wskaźnik wzrostu czesnego

4.5% (Columbia University)

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Case School of Law

1.8%

4.roczna liczba grantów dla studentów

37608$ (Columbia University)

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

40000$

5.kwota stypendium socjalnego dla studentów

28.1$ million (Columbia University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Cornell Law School

245$ million

Inne

1.pozycja w rankingu US News

11 (Columbia University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

3

2.pozycja w rankingu Forbesa

5 (Columbia University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2019.

Zwycięzca

Stanford School of Law

1

3.pozycja w rankingu ARWU

8 (Columbia University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

1

4.liczba uczelni partnerskich

150 (Columbia University)

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Duke School of Law

300

5.pozycja w rankingu Times Higher Education

14 (Columbia University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

Stanford School of Law

2

Top 10 szkoły prawnicze

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.