100pkt.

Columbia Law School

7pkt.

School of Industrial and Labor Relations

Zwycięzca
vs
vs

47 faktów w porównaniu

Columbia Law School vs School of Industrial and Labor Relations

Columbia Law School
School of Industrial and Labor Relations
Columbia Law School
School of Industrial and Labor Relations
100
pkt.
7
pkt.

Dlaczego Columbia Law School jest lepszy od School of Industrial and Labor Relations?

 • 87 więcej lat, które upłynęły od założenia
  1858vs1945
 • 3 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
  11vs14
 • 14 wyższa pozycja w rankingu Forbes US
  5vs19
 • 5 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
  8vs13
 • 18.5% niższa opłata wstępna
  5.5%vs24%
 • 4704$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
  11496$vs16200$
 • 100% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
 • 4 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
  14vs18

Dlaczego School of Industrial and Labor Relations jest lepszy od Columbia Law School?

 • 0.7% większy odsetek studentów - Azjatów
  16.5%vs15.8%
 • 35727$ niższe wymagane czesne
  22565$vs58292$
 • 35727$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
  22565$vs58292$
 • 2400 większa liczba akademików
  7600vs5200
 • 0.23% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
  0.44%vs0.67%
 • 1 większa liczba zdobywców Nagrody Turinga
  3vs2
 • 18.21km² większy kampus
  19.42km²vs1.21km²
 • 12.7% większy odsetek studentek
  59%vs46.3%

Najważniejsze fakty i rankingi

Informacje ogólne

1.liczba pracowników akademickich

299

100

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

Columbia Law School

299

2.rok założenia

1858

1945

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

1817

3.wyposażenie

7.6$ billion (Columbia University)

5.49$ billion (Cornell University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

32$ billion

4.liczba często cytowanych naukowców

41 (Columbia University)

3 (Cornell University)

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2019.

Zwycięzca

Stanford School of Law

103

5.wskaźnik przestępstw na kampusie

0.67% (Columbia University)

0.44% (Cornell University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Cornell Law School

0.44%

6.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

0:1

10:1

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Columbia Law School

0:1

Rekrutacja

1.liczba aplikantów

6592

385

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Zwycięzca

Columbia Law School

6592

2.studenci na studiach licencjackich

0

911

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

6700

3.procent studentów z Azji

15.8%

16.5% (Cornell University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

NYU School of Law

19%

4.przyjęci na studia

1332

1000

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

1800

5.średni wynik SAT z matematyki

745 (Columbia University)

725 (Cornell University)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

750

6.liczba studentów kończących studia

1332

89

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

1800

Infrastruktura

1.liczba miejsc w akademiku

5200 (Columbia University)

7600 (Cornell University)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Harvard Law School

13815

2.rozmiar kampusu

1.21km² (Columbia University)

19.42km² (Cornell University)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Duke School of Law

34.8km²

3.zbiory biblioteczne

12311766 (Columbia University)

16140000 (Cornell University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Yale Law School

25850000

4.koszty zakwaterowania i wyżywienia

11496$ (Columbia University)

16200$ (Cornell University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Sandra Day O'Connor College

11436$

5.obiekty medyczne

1 (Columbia University)

4 (Cornell University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

17

6.Posiada akademiki uniwersyteckie
Columbia Law School
School of Industrial and Labor Relations

Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.

Nagrody

1.Należy do Ivy League
Columbia Law School
School of Industrial and Labor Relations

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

2.liczba zdobywców Nagrody Turinga

2 (Columbia University)

3 (Cornell University)

Nagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2019.

Zwycięzca

Stanford School of Law

28

3.liczba zdobywców Nagrody Nobla

60 (Columbia University)

28 (Cornell University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

66

4.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

22 (Columbia University)

13 (Cornell University)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

67

5.kadra objęta programem Rhodes

5 (Columbia University)

5 (Cornell University)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

332

6.pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

6

34

Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

1

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

58292$

22565$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

School of Industrial and Labor Relations

22565$

2.czesne na rok dla studentów zagranicznych

58292$

22565$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

School of Industrial and Labor Relations

22565$

3.wskaźnik wzrostu czesnego

4.5% (Columbia University)

4.5% (Cornell University)

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Case School of Law

1.8%

4.roczna liczba grantów dla studentów

37608$ (Columbia University)

19125$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

40000$

5.kwota stypendium socjalnego dla studentów

28.1$ million (Columbia University)

245$ million (Cornell University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Cornell Law School

245$ million

Inne

1.pozycja w rankingu US News

11 (Columbia University)

14 (Cornell University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

3

2.pozycja w rankingu Forbesa

5 (Columbia University)

19 (Cornell University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2019.

Zwycięzca

Stanford School of Law

1

3.pozycja w rankingu ARWU

8 (Columbia University)

13 (Cornell University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

1

4.pozycja w rankingu Times Higher Education

14 (Columbia University)

18 (Cornell University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

Stanford School of Law

2

Top 10 szkoły prawnicze

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.