78pkt.

Cornell College of Arts and Sciences

67pkt.

Parsons School of Design

Zwycięzca
Cornell College of Arts and Sciences
Parsons School of Design
vs
vs

64 faktów w porównaniu

Cornell College of Arts and Sciences vs Parsons School of Design

Cornell College of Arts and Sciences
Parsons School of Design

Dlaczego Cornell College of Arts and Sciences jest lepszy od Parsons School of Design?

 • 450 większa liczba pracowników akademickich
  ?

  600vs150
 • 994 więcej organizacji i stowarzyszeń studenckich
  ?

  1019vs25
 • 7706 więcej przyjętych studentów
  ?

  11906vs4200
 • 11.11% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
  ?

  8:1vs9:1
 • 31 więcej lat, które upłynęły od założenia
  ?

  1865vs1896
 • 1100 więcej studentów kończących studia
  ?

  1500vs400
 • 6000 większa liczba akademików
  ?

  7600vs1600
 • Dysponuje muzeum
  ?

Dlaczego Parsons School of Design jest lepszy od Cornell College of Arts and Sciences?

 • 22 610.00$ niższe wymagane czesne
  ?

  19 690.00$vs42300$
 • 22 610.00$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
  ?

  19 690.00$vs42300$
 • 13% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
  ?

  31%vs18%
 • Akredytacja NASAD.
  ?

Opinie użytkowników

Nie ma jeszcze opinii

Bądź pierwszy. Wykorzystaj swoje doświadczenie, aby pomóc innym w podjęciu decyzji.

Napisz opinię

Informacje ogólne

1.pozycja w rankingu Fashionist Top 50

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Cornell College of Arts and Sciences)

3

Wskaźnik Fashionista Top 50 Fashion Schools opiera się na doświadczeniu studentów, doświadczeniu personelu, renomie szkoły według pracodawców, a także kosztów czesnego i demografii. Źródło: fashionista.com, 2022.
2.liczba programów

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Cornell College of Arts and Sciences)

27

Szkoła oferuje szerszy zakres programów studiów do wyboru. Istnieje prawdopodobnie dużo więcej opcji do wyboru podczas zapisów na zajęcia, a także można specjalizować się w wybranym obszarze zainteresowania.
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2022.
Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2022.
7.sieć absolwentów

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2022.
8.średnia płaca

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Cornell College of Arts and Sciences)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Źródło: Wikipedia, 2022; oficjalne statystki prowadzone przez miasto, 2022.
9.średnia pensja absolwentów

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Cornell College of Arts and Sciences)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Średnie zarobki absolwentów po trzech latach od ukończenia uczelni, równowartość parytetu siły nabywczej wyrażonego w USD. Źródło: Financial Times, 2022.

Rekrutacja

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2022.
4.opłata wstępna

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022
5.średni wynik ACT

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
6.średni wynik SAT wśród przyjętych

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
7.średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
8.średni wynik SAT z matematyki

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
9.średni wynik SAT z pisania

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.

Infrastruktura

1.Posiada akademiki uniwersyteckie
Cornell College of Arts and Sciences
Parsons School of Design
Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022
3.Dysponuje muzeum
Cornell College of Arts and Sciences
Parsons School of Design
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
4.rozmiar kampusu

19.42km²

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2022.
5.zbiory biblioteczne

16140000

119350

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022
6.koszty zakwaterowania i wyżywienia

16 200.00$

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2022.
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
8.liczba muzeów

1

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Źródło: Wikipedia, 2022; oficjalna strona miasta, 2022.
9.obiekty sportowe

28

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.

Nagrody

1.Należy do Ivy League
Cornell College of Arts and Sciences
Parsons School of Design
Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2022.
2.Akredytacja NASAD.
Cornell College of Arts and Sciences
Parsons School of Design
Nasad jest krajową agencją akredytacji dla sztuki i projektowania (i dyscyplin pokrewnych) w Stanach Zjednoczonych.
3.pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

99.7

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2022.
4.liczba zdobywców Nagrody Akademii Filmowej

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Nagrody Akademii Filmowej znane obecnie jako Oscary są zestawem corocznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w kinematografii. Źródło: Wikipedia, 2022
5.pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

96.4

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2022.
6.liczba medali Fieldsa

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Cornell College of Arts and Sciences)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Medal Fieldsa oficjalnie znany jako Międzynarodowy Medal za Wybitne Odkrycia w Matematyce, to nagroda przyznawana dwóm, trzem lub czterem matematykom w wieku nieprzekraczającym 40 lat na każdym Międzynarodowym Kongresie Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU), które to spotkanie odbywa się co cztery lata. Źródło: strona internetowa IMU, 2022.
7.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

13

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2022.
8.liczba zdobywców Nagrody Nobla

28

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2022.
9.liczba wniosków patentowych

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Cornell College of Arts and Sciences)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

42 300.00$ (Yale University)

19 690.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2022.
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2022.
3.kwota stypendium socjalnego dla studentów

245$ million

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2022.
4.roczna liczba grantów dla studentów

38 170.00$ (Yale University)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2022.
5.wskaźnik wzrostu czesnego

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022
6.stosunek ceny do jakości

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Cornell College of Arts and Sciences)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Parsons School of Design)

Oblicza się go według bieżacego wynagrodzenia, czasu trwania kursów, wysokości opłat i innych kosztów, w tym utraconych dochodów podczas MBA. Źródło: Financial Times, 2022.

Inne

1.pozycja w rankingu Forbesa

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2022.
2.pozycja w rankingu US News

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2022.
3.pozycja w rankingu ARWU

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2022.
4.liczba uczelni partnerskich

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
5.pozycja w rankingu Times Higher Education

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Najlepszy/najlepsza w kategorii wydziały projektowania i sztuki?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.