75pkt.

Cornell College of Engineering

vs

Przegląd Cornell College of Engineering: 56 fakty i najważniejsze cechy

Cornell College of Engineering
Cornell College of Engineering

Dlaczego Cornell College of Engineering jest lepszy od przeciętnej?

  • Liczba pracowników akademickich|247vs166.91
  • Pozycja w rankingu Forbesa|19vs51.45
  • Pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców|24vs61
  • Liczba zdobywców Nagrody Nobla|28vs14.45
  • Absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla|13vs10.9
  • Średni wynik ACT|31.5vs31.18
  • Opłata wstępna|18%vs29.61%
  • Sieć absolwentów|46600vs19332.25

Najważniejsze fakty i rankingi

relevant

Informacje ogólne

1.liczba pracowników akademickich

247

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

300

2.sieć absolwentów

46600

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

168987

3.liczba często cytowanych naukowców

3 (Cornell University)

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

81

4.wskaźnik przestępstw na kampusie

0.44% (Cornell University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Carnegie Institute of Technology

0.02%

5.liczba programów

20

Szkoła oferuje szerszy zakres programów studiów do wyboru. Istnieje prawdopodobnie dużo więcej opcji do wyboru podczas zapisów na zajęcia, a także można specjalizować się w wybranym obszarze zainteresowania.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

109

6.liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w 3 miesiące po opuszczeniu uczelni

56

Odsetek absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie lub zaakceptowali ofertę pracy w przeciągu trzech miesięcy od opuszczenia murów uczelni. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Cornell College of Engineering

56

7.zajęcia dodatkowe

1019 (Cornell University)

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Cornell College of Engineering

1019

8.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

12:1

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

3:1

9.stowarzyszenia studenckie

1019 (Cornell University)

Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Technology and Innovation

1100

10.procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe

5.55% (Cornell University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Boston College of Engineering

48.8%

11.rok założenia

1870

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Brown School of Engineering

1847

12.wyposażenie

5.49$ billion (Cornell University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

20.8$ billion

13.języki

1

Liczba dodatkowych języków wymaganych do uzyskania tytułu MBA. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Boston College of Engineering

1

relevant

Rekrutacja

1.średni wynik ACT

31.5 (Cornell University)

ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

34

2.opłata wstępna

18%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

7.1%

3.średni wynik SAT wśród przyjętych

1415 (Cornell University)

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Boston College of Engineering

2016

4.średni wynik SAT z matematyki

725 (Cornell University)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

780

5.liczba studentów kończących studia

1812

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Technology and Innovation

2148

6.liczba aplikantów

9374

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

28977

7.procent studentów

66.1%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Case School of Engineering

79%

8.procent studentek

33.85%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

50%

9.liczba studentów międzynarodowych

31.15%

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Cornell College of Engineering

31.15%

10.studenci na studiach licencjackich

3339

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

Zwycięzca

College of Technology and Innovation

9154

11.procent białych studentów

45.5% (Cornell University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

59%

12.studenci objęci programem międzynarodowej wymiany studentów

500 (Cornell University)

Program wymiany studentów jest programem, dzięki któremu studenci danej uczelni studiują za granicą w jednej z instytucji partnerskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Boston College of Engineering

2300

13.przyjęci na studia

5151

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

College of Technology and Innovation

11302

14.średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

690 (Cornell University)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

745

15.procent czarnych studentów

5.6% (Cornell University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Pratt School of Engineering

9.7%

16.procent studentów z Azji

16.5% (Cornell University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

40%

relevant

Infrastruktura

1.koszty zakwaterowania i wyżywienia

13668$

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Technology and Innovation

11436$

2.obiekty sportowe

29 (Cornell University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Cornell College of Engineering

29

3.Dysponuje muzeum
Cornell College of Engineering

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

4.zbiory biblioteczne

7600000

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

25850000

5.liczba muzeów

1 (Cornell University)

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

Zwycięzca

Whiting School

4

6.obiekty medyczne

4 (Cornell University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Carnegie Institute of Technology

10

7.liczba miejsc w akademiku

7600 (Cornell University)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

College of Technology and Innovation

13000

8.Posiada akademiki uniwersyteckie
Cornell College of Engineering

Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.

9.rozmiar kampusu

19.42km² (Cornell University)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Pratt School of Engineering

34.8km²

relevant

Nagrody

1.pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

24

Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2018.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

1

2.liczba zdobywców Nagrody Nobla

28 (Cornell University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

51

3.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

13 (Cornell University)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

27

4.liczba wniosków patentowych

1390

Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

MIT School of Engineering

2240

5.Należy do Ivy League
Cornell College of Engineering

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

6.pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

24

Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2018.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

1

7.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera

3 (Cornell University)

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2018

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

56

8.liczba zdobywców Nagrody Turinga

3 (Cornell University)

Nagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2018.

Zwycięzca

Carnegie Institute of Technology

11

9.kadra objęta programem Rhodes

5 (Cornell University)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

230

relevant

Czesne & Wsparcie

1.kwota stypendium socjalnego dla studentów

245$ million (Cornell University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Cornell College of Engineering

245$ million

2.roczna liczba grantów dla studentów

19125$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

38756$

3.wskaźnik wzrostu czesnego

0.49%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Cornell College of Engineering

0.49%

4.czesne na rok dla studentów zagranicznych

47286$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Technology and Innovation

22977$

5.czesne na rok

47286$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Technology and Innovation

9724$

relevant

Inne

1.pozycja w rankingu Forbesa

19 (Cornell University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

4

2.pozycja w rankingu ARWU

13 (Cornell University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

4

3.pozycja w rankingu Times Higher Education

18 (Cornell University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

1

4.pozycja w rankingu US News

14 (Cornell University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

1

Top 10 szkoły technologiczne i inżynierskie

Dodaj do porównania
    This page is currently only available in English.