75pkt.

Cornell College of Engineering

55pkt.

Whiting School

Zwycięzca
vs
vs

49 faktów w porównaniu

Cornell College of Engineering vs Whiting School

Cornell College of Engineering
Whiting School
Cornell College of Engineering
Whiting School
75
pkt.
55
pkt.

Dlaczego Cornell College of Engineering jest lepszy od Whiting School?

 • 95 wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców
  24vs119
 • 10% niższa opłata wstępna
  18%vs28%
 • 4 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
  13vs17
 • Należy do Ivy League
 • 95 wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką
  24vs119
 • 27 wyższa pozycja w rankingu Forbes US
  19vs46
 • 93% niższy wzrost kwoty czesnego
  0.49%vs7%
 • 2 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
  14vs16

Dlaczego Whiting School jest lepszy od Cornell College of Engineering?

 • 2 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
  15vs13
 • 278$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
  13390$vs13668$
 • 16 większa liczba często cytowanych opracowań
  19vs3
 • 10470$ większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
  29595$vs19125$
 • 2 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
  16vs18
 • 0.31% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
  0.13%vs0.44%
 • 5.9% większy odsetek studentów
  72%vs66.1%
 • 6.8% większy odsetek studentów rasy białej
  52.3%vs45.5%

Najważniejsze fakty i rankingi

Informacje ogólne

1.liczba pracowników akademickich

247

170

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

300

2.sieć absolwentów

46600

14000

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

168987

3.liczba często cytowanych naukowców

3 (Cornell University)

19 (Johns Hopkins University)

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2019.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

81

4.wskaźnik przestępstw na kampusie

0.44% (Cornell University)

0.13% (Johns Hopkins University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Carnegie Institute of Technology

0.02%

5.wyposażenie

5.49$ billion (Cornell University)

2.59$ billion (Johns Hopkins University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

20.8$ billion

6.zajęcia dodatkowe

1019 (Cornell University)

460 (Johns Hopkins University)

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Cornell College of Engineering

1019

Rekrutacja

1.średni wynik SAT z matematyki

725 (Cornell University)

715 (Johns Hopkins University)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

780

2.opłata wstępna

18%

28%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

7.1%

3.średni wynik SAT wśród przyjętych

1415 (Cornell University)

1405 (Johns Hopkins University)

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Boston College of Engineering

2016

4.liczba studentów kończących studia

1812

603

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

College of Technology and Innovation

2148

5.liczba aplikantów

9374

3223

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

28977

6.średni wynik ACT

31.5 (Cornell University)

31.5 (Johns Hopkins University)

ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

34

Infrastruktura

1.koszty zakwaterowania i wyżywienia

13668$

13390$ (Johns Hopkins University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

College of Technology and Innovation

11436$

2.rozmiar kampusu

19.42km² (Cornell University)

0.57km² (Johns Hopkins University)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Pratt School of Engineering

34.8km²

3.Dysponuje muzeum
Cornell College of Engineering
Whiting School

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

4.liczba muzeów

1 (Cornell University)

4 (Johns Hopkins University)

Źródło: Wikipedia, 2019; oficjalna strona miasta, 2019.

Zwycięzca

Whiting School

4

5.zbiory biblioteczne

7600000

7552000 (Johns Hopkins University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

25850000

6.obiekty medyczne

4 (Cornell University)

7 (Johns Hopkins University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Carnegie Institute of Technology

10

Nagrody

1.pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

24

119

Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2019.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

1

2.liczba zdobywców Nagrody Nobla

28 (Cornell University)

21 (Johns Hopkins University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

51

3.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

13 (Cornell University)

15 (Johns Hopkins University)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

27

4.Należy do Ivy League
Cornell College of Engineering
Whiting School

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

5.pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

24

119

Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2019.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

1

6.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera

3 (Cornell University)

6 (Johns Hopkins University)

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2019

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

56

Czesne & Wsparcie

1.kwota stypendium socjalnego dla studentów

245$ million (Cornell University)

20.69$ million (Johns Hopkins University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Cornell College of Engineering

245$ million

2.roczna liczba grantów dla studentów

19125$

29595$ (Johns Hopkins University)

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

38756$

3.czesne na rok dla studentów zagranicznych

47286$

47060$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

College of Technology and Innovation

22977$

4.wskaźnik wzrostu czesnego

0.49%

7% (Johns Hopkins University)

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Cornell College of Engineering

0.49%

5.czesne na rok

47286$

47060$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

College of Technology and Innovation

9724$

Inne

1.pozycja w rankingu ARWU

13 (Cornell University)

17 (Johns Hopkins University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2019.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

4

2.pozycja w rankingu Forbesa

19 (Cornell University)

46 (Johns Hopkins University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2019.

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

4

3.pozycja w rankingu Times Higher Education

18 (Cornell University)

16 (Johns Hopkins University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

1

4.pozycja w rankingu US News

14 (Cornell University)

16 (Johns Hopkins University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2019.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

1

Top 10 szkoły technologiczne i inżynierskie

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.