vs
Cornell College of Engineering
Whiting School
Top 6%331 punkt/ów
Top 6%
Top 43%202 punkt/ów
Top 43%
Najważniejsze fakty i rankingi

Cornell College of Engineering vs Whiting School: 49 faktów w porównaniu

1. liczba pracowników akademickich

Wymiernie większa liczba pracowników akademickich.
Division of Engineering and Applied Science: 300
247
vs
170
77 większa liczba pracowników akademickich
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

2. absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

Dostrzegalnie większa liczba zdobywców Nagrody Nobla.
MIT School of Engineering: 27
13(Cornell University)
vs
15(Johns Hopkins University)
2 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

3. pozycja w rankingu Times Higher Education

Zauważalnie wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education.
Division of Engineering and Applied Science: 1
18(Cornell University)
vs
16(Johns Hopkins University)
2 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

4. liczba studentów kończących studia

Istotnie więcej studentów kończących studia.
College of Technology and Innovation: 2148
1812
vs
603
1209 więcej studentów kończących studia
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

5. liczba często cytowanych naukowców

Niezaprzeczalnie większa liczba często cytowanych opracowań.
MIT School of Engineering: 81
3(Cornell University)
vs
19(Johns Hopkins University)
16 większa liczba często cytowanych opracowań
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

6. kwota stypendium socjalnego dla studentów

Kolosalnie większa kwota stypendium socjalnego dla studentów.
Cornell College of Engineering: 245$ million
245$ million(Cornell University)
vs
20.69$ million(Johns Hopkins University)
224.31$ million większa kwota stypendium socjalnego dla studentów
Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

7. sieć absolwentów

Dostrzegalnie większa sieć absolwentów.
Cornell College of Engineering: 46600
46600
vs
14000
32600 większa sieć absolwentów
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

8. pozycja w rankingu Forbesa

Znacząco wyższa pozycja w rankingu Forbes US.
Yale Faculty of Engineering: 4
19(Cornell University)
vs
46(Johns Hopkins University)
27 wyższa pozycja w rankingu Forbes US
Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

9. średni wynik SAT z matematyki

Odrobinę wyższy średni wynik SAT z matematyki.
Division of Engineering and Applied Science: 780
725(Cornell University)
vs
715(Johns Hopkins University)
10 wyższy średni wynik SAT z matematyki
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

10. średni wynik SAT wśród przyjętych

Trochę wyższy średni wynik SAT.
Boston College of Engineering: 2016
1415(Cornell University)
vs
1405(Johns Hopkins University)
10 wyższy średni wynik SAT
SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

11. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

Wymiernie wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką.
MIT School of Engineering: 1
24
vs
119
95 wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką
Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2018.

12. liczba aplikantów

Wyraźnie więcej kandydatów.
Cornell College of Engineering: 9374
9374
vs
3223
6151 więcej kandydatów
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

13. opłata wstępna

Dostrzegalnie niższa opłata wstępna.
Pratt School of Engineering: 14%
18%
vs
28%
10% niższa opłata wstępna
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

14. roczna liczba grantów dla studentów

Kolosalnie większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim.
Division of Engineering and Applied Science: 38756$
19125$
vs
29595$(Johns Hopkins University)
10470$ większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

15. pozycja w rankingu ARWU

Znacząco wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU.
MIT School of Engineering: 4
13(Cornell University)
vs
17(Johns Hopkins University)
4 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

16. średni wynik ACT

0% wyższy średni wynik ACT.
Division of Engineering and Applied Science: 34
31.5(Cornell University)
vs
31.5(Johns Hopkins University)
ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

17. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

Wymiernie wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców.
MIT School of Engineering: 1
24
vs
119
95 wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców
Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2018.

18. koszty zakwaterowania i wyżywienia

Ciut niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Brown School of Engineering: 12208$
13668$
vs
13390$(Johns Hopkins University)
278$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

19. liczba zdobywców Nagrody Nobla

Istotnie większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni.
MIT School of Engineering: 51
28(Cornell University)
vs
21(Johns Hopkins University)
7 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni
Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

20. Należy do Ivy League

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.
Cornell College of Engineering(Cornell University)
Whiting School(Johns Hopkins University)
ma to 37%

21. wskaźnik przestępstw na kampusie

Niezaprzeczalnie niższy wskaźnik przestępstw w kampusie.
Carnegie Institute of Technology: 0.02%
0.44%(Cornell University)
vs
0.13%(Johns Hopkins University)
0.31% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

22. zbiory biblioteczne

Trochę większe zbiory biblioteczne.
Yale Faculty of Engineering: 25850000
7600000
vs
7552000(Johns Hopkins University)
48000 większe zbiory biblioteczne
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

23. liczba miejsc w akademiku

Stanowczo większa liczba akademików.
College of Technology and Innovation: 13000
7600(Cornell University)
vs
2669(Johns Hopkins University)
4931 większa liczba akademików
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

24. wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

Wyraźnie niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej.
Division of Engineering and Applied Science: 3:1
12:1
vs
11:1
8.33% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

25. wskaźnik wzrostu czesnego

Zauważalnie niższy wzrost kwoty czesnego.
Cornell College of Engineering: 0.49%
0.49%
vs
7%(Johns Hopkins University)
93% niższy wzrost kwoty czesnego
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Top 10 szkoły technologiczne i inżynierskie

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.