Home > Porównanie kraje

Porównaj kraje

 • Geografia

  • Całkowita powierzchnia
  • Lasy
  • Grunty rolne
  • Linia brzegowa
  • Powierzchnia całkowita
 • Demografia

  • Populacja
  • Gęstość zaludnienia
  • Roczny przyrost naturalny
  • Populacja kobiet
  • Populacja mężczyzn
 • Gospodarka

  • PKB na mieszkańca
  • Realny wzrost PKB
  • Indeks Giniego
  • Wskaźnik wolności gospodarczej
  • Dług publiczny
 • Jakość życia

  • World Happiness Report
  • Wskaźnik percepcji korupcji (CPI)
  • Łóżek szpitalnych na 1,000 mieszkańców
  • Poziom zanieczyszczenia powietrza (Air Quality Index)
  • Wskaźnik alfabetyzacji dorosłych
 • Infrastruktura

  • Procent użytkowników internetu
  • Wskaźnik elektryfikacji
  • Sieć kolejowa
  • Liczba lotnisk
  • Drogi
This page is currently only available in English.