Najlepsze w kategorii: kraje

Kraje (1 - 5)
ChinaCanadaUnited StatesJapanSouth KoreaAustraliaSwedenCubaNorwayGrand Duchy of Luxembourg
Zdjęcie
China
Canada
United States
Japan
South Korea
Australia
Sweden
Cuba
Norway
Grand Duchy of Luxembourg
Statystyki COVID-19
COVID-19 przypadki potwierdzone (łącznie)Całkowita ilość potwierdzonych przypadków COVID-19 (koronawirus). Źródło: worldometers.info
COVID-19 przypadki potwierdzone (łącznie)Całkowita ilość potwierdzonych przypadków COVID-19 (koronawirus). Źródło: worldometers.info225,526
3,926,613
88,794,286
9,239,615
18,326,019
8,002,349
2,515,769
1,105,924
1,444,193
254,697
Zgonów spowodowanych przez COVID-19 (łącznie)Całkowita liczba zgonów spowodowanych przez COVID-19 (koronawirus). Źródło: worldometers.info
Zgonów spowodowanych przez COVID-19 (łącznie)Całkowita liczba zgonów spowodowanych przez COVID-19 (koronawirus). Źródło: worldometers.info5,226
41,865
1,040,805
31,116
24,522
9,682
19,060
8,529
3,280
1,085
COVID-19 ozdrowieńcyLiczba pacjentów, u których zdiagnozowano COVID-19 (koronawirus), którym udało się wyzdrowieć z choroby. Źródło: worldometers.info
COVID-19 ozdrowieńcyLiczba pacjentów, u których zdiagnozowano COVID-19 (koronawirus), którym udało się wyzdrowieć z choroby. Źródło: worldometers.info219,714
3,556,371
84,495,157
9,065,857
18,163,684
7,744,951
2,489,160
1,097,215
1,433,318
246,610
Przypadki COVID-19 na 1 milion mieszkańcówLiczba potwierdzonych przypadków COVID-19 (koronawirus) na 1 milion mieszkańców. Źródło: worldometers.info
Przypadki COVID-19 na 1 milion mieszkańcówLiczba potwierdzonych przypadków COVID-19 (koronawirus) na 1 milion mieszkańców. Źródło: worldometers.info157
102,263
265,180
73,499
356,839
306,772
246,067
97,758
262,334
394,182
Nowe przypadki COVID-19 (łącznie)Całkowita liczba nowych przypadków COVID-19 (koronawirus) według ostatniego oficjalnego raportu. Źródło: worldometers.info
Nowe przypadki COVID-19 (łącznie)Całkowita liczba nowych przypadków COVID-19 (koronawirus) według ostatniego oficjalnego raportu. Źródło: worldometers.info39
0
15,840
15,671
6,246
23,648
0
28
150
0
Sumaryczny wynik dla "Statystyki COVID-19"
Sumaryczny wynik dla "Statystyki COVID-19"
Geografia
LasyProcent ziemi pokrytej lasami. Lasy odgrywają kluczową rolę w usuwaniu zanieczyszczeń i oczyszczaniu powietrza.
LasyProcent ziemi pokrytej lasami. Lasy odgrywają kluczową rolę w usuwaniu zanieczyszczeń i oczyszczaniu powietrza.22.3%
34.1%
33.3%
68.5%
63.9%
16.2%
68.7%
27.3%
27.8%
33.5%
Grunty rolneProcent gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, w tym grunty orne, uprawy trwałe i trwałe pastwiska.
Grunty rolneProcent gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, w tym grunty orne, uprawy trwałe i trwałe pastwiska.54.7%
6.8%
44.5%
12.5%
18.1%
52.9%
7.5%
60.3%
2.7%
50.7%
Linia brzegowaCałkowita długość granicy między obszarem lądowym a morzem, w tym wyspami kraju.
Linia brzegowaCałkowita długość granicy między obszarem lądowym a morzem, w tym wyspami kraju.14 500 km
202 080 km
19 924 km
29 751 km
2 413 km
25 760 km
3 218 km
3 735 km
25 148 km
0 km
Powierzchnia całkowitaCałkowita powierzchnia lądowa kraju (z wyłączeniem wód śródlądowych i morskich). Aby lepiej zrozumieć, jak duży jest kraj, możesz porównać go z boiskiem do piłki nożnej, które ma 0,007 km².
Powierzchnia całkowitaCałkowita powierzchnia lądowa kraju (z wyłączeniem wód śródlądowych i morskich). Aby lepiej zrozumieć, jak duży jest kraj, możesz porównać go z boiskiem do piłki nożnej, które ma 0,007 km².9 326 410 km²
9 093 507 km²
9 147 593 km²
364 485 km²
96 920 km²
7 682 300 km²
410 335 km²
109 820 km²
304 282 km²
2 586 km²
Całkowita powierzchnia wodyCałkowity obszar wodny kraju, podsumowując wszystkie wody śródlądowe: jeziora, rzeki, zbiorniki wodne, tereny podmokłe itp.
Całkowita powierzchnia wodyCałkowity obszar wodny kraju, podsumowując wszystkie wody śródlądowe: jeziora, rzeki, zbiorniki wodne, tereny podmokłe itp.270 550 km²
891 163 km²
685 924 km²
13 430 km²
2 800 km²
58 920 km²
39 960 km²
1 040 km²
19 520 km²
N.A.
Sumaryczny wynik dla "Geografia"
Sumaryczny wynik dla "Geografia"
Demografia
PopulacjaMiasta lub państwa o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2022.
PopulacjaMiasta lub państwa o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2022.1398.719 milionów
37.6 milionów
329.256 milionów
126.317 milionów
51.811 milionów
25.456 milionów
10.272 milionów
11.1 milionów
5.328 milionów
0.613 milionów
Gęstość zaludnieniaGęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta lub państwa o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, ale staje się to dopiero problemem w przypadku słabego rozwoju infrastruktury. Źródło: Wikipedia, 2022.
Gęstość zaludnieniaGęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta lub państwa o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, ale staje się to dopiero problemem w przypadku słabego rozwoju infrastruktury. Źródło: Wikipedia, 2022.145 osób/km²
3.92 osób/km²
33.6 osób/km²
334 osoby/km²
517 osób/km²
3 osoby/km²
23 osoby/km²
102.1 osób/km²
16 osób/km²
233.7 osób/km²
Przewidywana długość życiaŚrednia długość życia to liczba lat, których ludność danego kraju przeżyje. Ta miara odzwierciedla ogólną jakość życia.
Przewidywana długość życiaŚrednia długość życia to liczba lat, których ludność danego kraju przeżyje. Ta miara odzwierciedla ogólną jakość życia.75.8 years
82 years
80.1 years
85.5 years
82.5 years
82.4 years
82.2 years
78.9 years
82 years
82.4 years
Oczekiwana długość życia dla mężczyznŚrednia długość życia dla męskiej populacji kraju.
Oczekiwana długość życia dla mężczyznŚrednia długość życia dla męskiej populacji kraju.73.7 years
79.4 years
77.8 years
82.2 years
79.4 years
79.9 years
80.3 years
76.6 years
79.9 years
79.9 years
Średni wiek społeczeństwaMiasta lub państwa z młodymi populacjami mają zazwyczaj lepsze możliwości rozwoju. Młode społeczeństwa są bardziej dynamiczne i kreatywne. Źródło: Wikipedia, 2022.
Średni wiek społeczeństwaMiasta lub państwa z młodymi populacjami mają zazwyczaj lepsze możliwości rozwoju. Młode społeczeństwa są bardziej dynamiczne i kreatywne. Źródło: Wikipedia, 2022.37.7 years
42.4 years
38.2 years
47.7 years
42.3 years
38.8 years
41.1 years
41.8 years
39.3 years
39.3 years
Sumaryczny wynik dla "Demografia"
Sumaryczny wynik dla "Demografia"
Gospodarka
Wskaźnik bezrobociaNiski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2022.
Wskaźnik bezrobociaNiski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2022.3.9%
6.3%
4.4%
2.9%
3.7%
5.6%
6.7%
2.6%
4.2%
5.8%
Wydatki na edukacjęCałkowita kwota wydatków publicznych na edukację. Wydatki publiczne na edukację obejmują bezpośrednie wydatki na szkoły, uniwersytety i inne rodzaje instytucji edukacyjnych, a także dotacje publiczne związane z edukacją.
Wydatki na edukacjęCałkowita kwota wydatków publicznych na edukację. Wydatki publiczne na edukację obejmują bezpośrednie wydatki na szkoły, uniwersytety i inne rodzaje instytucji edukacyjnych, a także dotacje publiczne związane z edukacją.N.A.5.3% of GDP
5% of GDP
3.5% of GDP
5.3% of GDP
5.3% of GDP
7.6% of GDP
12.8% of GDP
7.6% of GDP
3.9% of GDP
PKB na mieszkańcaPKB na mieszkańca jest obliczany przez podzielenie całkowitego PKB przez liczbę osób mieszkających w kraju. Wyższy PKB na mieszkańca wskazuje na wyższy standard życia.
PKB na mieszkańcaPKB na mieszkańca jest obliczany przez podzielenie całkowitego PKB przez liczbę osób mieszkających w kraju. Wyższy PKB na mieszkańca wskazuje na wyższy standard życia.19 520.00$
51 546.00$
62 606.00$
45 565.00$
43 212.00$
52 191.00$
54 474.00$
22 237.00$
74 065.00$
114 825.00$
Realny wzrost PKBTempo wzrostu realnego PKB odzwierciedla wzrost PKB w ujęciu rok do roku, obliczany przy uwzględnieniu wahań cen spowodowanych inflacją.
Realny wzrost PKBTempo wzrostu realnego PKB odzwierciedla wzrost PKB w ujęciu rok do roku, obliczany przy uwzględnieniu wahań cen spowodowanych inflacją.6.9%
3%
2.2%
1.7%
3.1%
2.2%
2.1%
1.6%
1.9%
1.6%
Wydatki na zdrowieŁączna kwota publicznych i prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną na usługi medyczne i paramedyczne.
Wydatki na zdrowieŁączna kwota publicznych i prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną na usługi medyczne i paramedyczne.4.98% of GDP
11.3% of GDP
17.1% of GDP
10.93% of GDP
7.34% of GDP
9.25% of GDP
10.93% of GDP
10.9% of GDP
10.5% of GDP
6% of GDP
Sumaryczny wynik dla "Gospodarka"
Sumaryczny wynik dla "Gospodarka"
Infrastruktura
Procent użytkowników internetuProcent populacji kraju używająca internetu.
Procent użytkowników internetuProcent populacji kraju używająca internetu.53.2%
89.8%
76.2%
92%
89.9%
88.2%
91.5%
38.8%
97.3%
97.5%
Wskaźnik elektryfikacjiUdział ludności z dostępem do energii elektrycznej, zarówno w środowisku wiejskim, jak i miejskim.
Wskaźnik elektryfikacjiUdział ludności z dostępem do energii elektrycznej, zarówno w środowisku wiejskim, jak i miejskim.100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sieć kolejowaCałkowita długość krajowej sieci kolejowej.
Sieć kolejowaCałkowita długość krajowej sieci kolejowej.131 000km
77 932km
293 564km
27 311km
3 979km
33 343km
14 127km
8 367km
4 200km
275km
Liczba lotniskObecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2022.
Liczba lotniskObecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2022.507
1467
13513
175
111
480
231
133
95
2
DrogiCałkowita długość utwardzonych i nieutwardzonych dróg w kraju.
DrogiCałkowita długość utwardzonych i nieutwardzonych dróg w kraju.4 773 500 km
1 042 300 km
6 586 610 km
1 218 772 km
100 428 km
873 573 km
573 134 km
60 000 km
94 902 km
2 875 km
Sumaryczny wynik dla "Infrastruktura"
Sumaryczny wynik dla "Infrastruktura"
Jakość życia
Ma publiczną służbę zdrowiaPubliczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2022.
Ma publiczną służbę zdrowiaPubliczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2022.
Łóżek szpitalnych na 1,000 mieszkańcówMiasto z większą liczbą miesc w szpitalu przypadających na 1000 mieszkańców jest w stanie zapewnić opiekę zdrowotną większej liczbie mieszkańców i ma zazwyczaj lepiej rozwinięty system opieki zdrowotnej. Źródło: WHO, 2022
Łóżek szpitalnych na 1,000 mieszkańcówMiasto z większą liczbą miesc w szpitalu przypadających na 1000 mieszkańców jest w stanie zapewnić opiekę zdrowotną większej liczbie mieszkańców i ma zazwyczaj lepiej rozwinięty system opieki zdrowotnej. Źródło: WHO, 20224.2
2.7
2.9
13.4
11.5
3.8
2.4
5.2
3.8
4.9
Wskaźnik otyłości u dorosłychOdsetek dorosłych uznanych za otyłych. Otyły dorosły ma wskaźnik masy ciała (BMI) równy lub większy niż 30. Otyłość jest problemem zdrowia publicznego i zwiększa ryzyko chorób przewlekłych.
Wskaźnik otyłości u dorosłychOdsetek dorosłych uznanych za otyłych. Otyły dorosły ma wskaźnik masy ciała (BMI) równy lub większy niż 30. Otyłość jest problemem zdrowia publicznego i zwiększa ryzyko chorób przewlekłych.6.2%
29.4%
36.2%
4.3%
4.7%
29%
20.6%
24.6%
23.1%
22.6%
Ludność z dostępem do źródeł wody pitnejOdsetek ludności kraju z dostępem do źródeł wody pitnej, takich jak woda z rurociągów lub studnie chronione.
Ludność z dostępem do źródeł wody pitnejOdsetek ludności kraju z dostępem do źródeł wody pitnej, takich jak woda z rurociągów lub studnie chronione.95.5%
99.8%
99.2%
100%
97.8%
100%
100%
94.9%
100%
100%
Oczekiwana długość nauki szkolnejOczekiwana długość nauki szkolnej (SLE) to ilość lat nauki, które ukończy dziecko. SLE dotyczy edukacji od pierwszego do trzeciego stopnia.
Oczekiwana długość nauki szkolnejOczekiwana długość nauki szkolnej (SLE) to ilość lat nauki, które ukończy dziecko. SLE dotyczy edukacji od pierwszego do trzeciego stopnia.14 years
16 years
16 years
15 years
17 years
23 years
19 years
14 years
18 years
14 years
Sumaryczny wynik dla "Jakość życia"
Sumaryczny wynik dla "Jakość życia"
This page is currently only available in English.