Najlepsze w kategorii: kraje

Kraje (1 - 5)
ChinaCanadaJapanSouth KoreaPrincipality of MonacoGrand Duchy of LuxembourgCubaUnited StatesGermanyKuwait
Zdjęcie
China
Canada
Japan
South Korea
Principality of Monaco
Grand Duchy of Luxembourg
Cuba
United States
Germany
Kuwait
Podsumowanie
Podsumowanie
 • Statystyki COVID-19 (89)
 • Geografia (63)
 • Demografia (75)
 • Gospodarka (100)
 • Infrastruktura (63)
 • Jakość życia (73)
 • Statystyki COVID-19 (85)
 • Geografia (98)
 • Demografia (64)
 • Gospodarka (85)
 • Infrastruktura (41)
 • Jakość życia (68)
 • Statystyki COVID-19 (87)
 • Geografia (29)
 • Demografia (59)
 • Gospodarka (93)
 • Infrastruktura (38)
 • Jakość życia (87)
 • Statystyki COVID-19 (87)
 • Geografia (24)
 • Demografia (63)
 • Gospodarka (86)
 • Infrastruktura (33)
 • Jakość życia (83)
 • Statystyki COVID-19 (85)
 • Geografia (0)
 • Demografia (99)
 • Gospodarka (69)
 • Infrastruktura (100)
 • Jakość życia (100)
 • Statystyki COVID-19 (81)
 • Geografia (28)
 • Demografia (74)
 • Gospodarka (81)
 • Infrastruktura (34)
 • Jakość życia (68)
 • Statystyki COVID-19 (88)
 • Geografia (25)
 • Demografia (65)
 • Gospodarka (92)
 • Infrastruktura (24)
 • Jakość życia (77)
 • Statystyki COVID-19 (88)
 • Geografia (77)
 • Demografia (70)
 • Gospodarka (100)
 • Infrastruktura (87)
 • Jakość życia (50)
 • Statystyki COVID-19 (82)
 • Geografia (24)
 • Demografia (55)
 • Gospodarka (87)
 • Infrastruktura (38)
 • Jakość życia (82)
 • Statystyki COVID-19 (83)
 • Geografia (2)
 • Demografia (87)
 • Gospodarka (95)
 • Infrastruktura (30)
 • Jakość życia (58)
Statystyki COVID-19
Przypadki COVID-19 na 1 milion mieszkańcówLiczba potwierdzonych przypadków COVID-19 (koronawirus) na 1 milion mieszkańców. Źródło: worldometers.info
Przypadki COVID-19 na 1 milion mieszkańcówLiczba potwierdzonych przypadków COVID-19 (koronawirus) na 1 milion mieszkańców. Źródło: worldometers.info64
36,815
6,120
2,882
63,891
110,774
13,802
103,100
44,293
75,390
COVID-19 przypadki potwierdzone (łącznie)Całkowita ilość potwierdzonych przypadków COVID-19 (koronawirus). Źródło: worldometers.info
COVID-19 przypadki potwierdzone (łącznie)Całkowita ilość potwierdzonych przypadków COVID-19 (koronawirus). Źródło: worldometers.info91,428
1,401,006
771,840
147,874
2,524
70,406
156,238
34,315,873
3,722,295
326,451
Zgonów spowodowanych przez COVID-19 (łącznie)Całkowita liczba zgonów spowodowanych przez COVID-19 (koronawirus). Źródło: worldometers.info
Zgonów spowodowanych przez COVID-19 (łącznie)Całkowita liczba zgonów spowodowanych przez COVID-19 (koronawirus). Źródło: worldometers.info4,636
25,914
13,977
1,985
33
818
1,075
614,955
90,456
1,817
Nowe przypadki COVID-19 (łącznie)Całkowita liczba nowych przypadków COVID-19 (koronawirus) według ostatniego oficjalnego raportu. Źródło: worldometers.info
Nowe przypadki COVID-19 (łącznie)Całkowita liczba nowych przypadków COVID-19 (koronawirus) według ostatniego oficjalnego raportu. Źródło: worldometers.info34
0
0
452
0
0
0
0
0
0
COVID-19 ozdrowieńcyLiczba pacjentów, u których zdiagnozowano COVID-19 (koronawirus), którym udało się wyzdrowieć z choroby. Źródło: worldometers.info
COVID-19 ozdrowieńcyLiczba pacjentów, u których zdiagnozowano COVID-19 (koronawirus), którym udało się wyzdrowieć z choroby. Źródło: worldometers.info86,333
1,357,493
724,804
138,581
2,473
68,943
148,732
28,381,623
3,573,600
308,829
Sumaryczny wynik dla "Statystyki COVID-19"
Sumaryczny wynik dla "Statystyki COVID-19"
Geografia
Linia brzegowaCałkowita długość granicy między obszarem lądowym a morzem, w tym wyspami kraju.
Linia brzegowaCałkowita długość granicy między obszarem lądowym a morzem, w tym wyspami kraju.14 500 km
202 080 km
29 751 km
2 413 km
4.1 km
0 km
3 735 km
19 924 km
2 389 km
499 km
Powierzchnia całkowitaCałkowita powierzchnia lądowa kraju (z wyłączeniem wód śródlądowych i morskich). Aby lepiej zrozumieć, jak duży jest kraj, możesz porównać go z boiskiem do piłki nożnej, które ma 0,007 km².
Powierzchnia całkowitaCałkowita powierzchnia lądowa kraju (z wyłączeniem wód śródlądowych i morskich). Aby lepiej zrozumieć, jak duży jest kraj, możesz porównać go z boiskiem do piłki nożnej, które ma 0,007 km².9 326 410 km²
9 093 507 km²
364 485 km²
96 920 km²
2 km²
2 586 km²
109 820 km²
9 147 593 km²
348 672 km²
17 818 km²
Grunty rolneProcent gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, w tym grunty orne, uprawy trwałe i trwałe pastwiska.
Grunty rolneProcent gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, w tym grunty orne, uprawy trwałe i trwałe pastwiska.54.7%
6.8%
12.5%
18.1%
1%
50.7%
60.3%
44.5%
48%
8.5%
LasyProcent ziemi pokrytej lasami. Lasy odgrywają kluczową rolę w usuwaniu zanieczyszczeń i oczyszczaniu powietrza.
LasyProcent ziemi pokrytej lasami. Lasy odgrywają kluczową rolę w usuwaniu zanieczyszczeń i oczyszczaniu powietrza.22.3%
34.1%
68.5%
63.9%
0%
33.5%
27.3%
33.3%
31.8%
0.4%
Całkowita powierzchnia wodyCałkowity obszar wodny kraju, podsumowując wszystkie wody śródlądowe: jeziora, rzeki, zbiorniki wodne, tereny podmokłe itp.
Całkowita powierzchnia wodyCałkowity obszar wodny kraju, podsumowując wszystkie wody śródlądowe: jeziora, rzeki, zbiorniki wodne, tereny podmokłe itp.270 550 km²
891 163 km²
13 430 km²
2 800 km²
0 km²
N.A.1 040 km²
685 924 km²
8 350 km²
0 km²
Sumaryczny wynik dla "Geografia"
Sumaryczny wynik dla "Geografia"
Demografia
Oczekiwana długość życia dla kobietŚrednia długość życia dla populacji kobiet w kraju.
Oczekiwana długość życia dla kobietŚrednia długość życia dla populacji kobiet w kraju.78.1 years
84.8 years
89 years
85.8 years
93.4 years
85 years
81.4 years
82.3 years
83.4 years
79.8 years
Oczekiwana długość życia dla mężczyznŚrednia długość życia dla męskiej populacji kraju.
Oczekiwana długość życia dla mężczyznŚrednia długość życia dla męskiej populacji kraju.73.7 years
79.4 years
82.2 years
79.4 years
85.5 years
79.9 years
76.6 years
77.8 years
78.6 years
76.9 years
Przewidywana długość życiaŚrednia długość życia to liczba lat, których ludność danego kraju przeżyje. Ta miara odzwierciedla ogólną jakość życia.
Przewidywana długość życiaŚrednia długość życia to liczba lat, których ludność danego kraju przeżyje. Ta miara odzwierciedla ogólną jakość życia.75.8 years
82 years
85.5 years
82.5 years
89.4 years
82.4 years
78.9 years
80.1 years
80.9 years
78.3 years
PopulacjaMiasta lub państwa o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2021.
PopulacjaMiasta lub państwa o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2021.1398.719 milionów
37.6 milionów
126.317 milionów
51.811 milionów
0.03 milionów
0.613 milionów
11.1 milionów
329.256 milionów
80.4 milionów
4.6 milionów
Gęstość zaludnieniaGęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta lub państwa o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, ale staje się to dopiero problemem w przypadku słabego rozwoju infrastruktury. Źródło: Wikipedia, 2021.
Gęstość zaludnieniaGęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta lub państwa o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, ale staje się to dopiero problemem w przypadku słabego rozwoju infrastruktury. Źródło: Wikipedia, 2021.145 osób/km²
3.92 osób/km²
334 osoby/km²
517 osób/km²
18.7 osób/km²
233.7 osób/km²
102.1 osób/km²
33.6 osób/km²
230 osób/km²
200.2 osób/km²
Sumaryczny wynik dla "Demografia"
Sumaryczny wynik dla "Demografia"
Gospodarka
Wydatki na edukacjęCałkowita kwota wydatków publicznych na edukację. Wydatki publiczne na edukację obejmują bezpośrednie wydatki na szkoły, uniwersytety i inne rodzaje instytucji edukacyjnych, a także dotacje publiczne związane z edukacją.
Wydatki na edukacjęCałkowita kwota wydatków publicznych na edukację. Wydatki publiczne na edukację obejmują bezpośrednie wydatki na szkoły, uniwersytety i inne rodzaje instytucji edukacyjnych, a także dotacje publiczne związane z edukacją.N.A.5.3% of GDP
3.5% of GDP
5.3% of GDP
1.4% of GDP
3.9% of GDP
12.8% of GDP
5% of GDP
4.8% of GDP
N.A.
PKB na mieszkańcaPKB na mieszkańca jest obliczany przez podzielenie całkowitego PKB przez liczbę osób mieszkających w kraju. Wyższy PKB na mieszkańca wskazuje na wyższy standard życia.
PKB na mieszkańcaPKB na mieszkańca jest obliczany przez podzielenie całkowitego PKB przez liczbę osób mieszkających w kraju. Wyższy PKB na mieszkańca wskazuje na wyższy standard życia.19 520.00$
51 546.00$
45 565.00$
43 212.00$
168 000.00$
114 825.00$
22 237.00$
62 606.00$
50 800.00$
69 669.00$
Realny wzrost PKBTempo wzrostu realnego PKB odzwierciedla wzrost PKB w ujęciu rok do roku, obliczany przy uwzględnieniu wahań cen spowodowanych inflacją.
Realny wzrost PKBTempo wzrostu realnego PKB odzwierciedla wzrost PKB w ujęciu rok do roku, obliczany przy uwzględnieniu wahań cen spowodowanych inflacją.6.9%
3%
1.7%
3.1%
5.4%
1.6%
1.6%
2.2%
2.5%
2.6%
Wydatki na zdrowieŁączna kwota publicznych i prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną na usługi medyczne i paramedyczne.
Wydatki na zdrowieŁączna kwota publicznych i prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną na usługi medyczne i paramedyczne.4.98% of GDP
11.3% of GDP
10.93% of GDP
7.34% of GDP
2% of GDP
6% of GDP
10.9% of GDP
17.1% of GDP
11.3% of GDP
N.A.
Wskaźnik bezrobociaNiski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2021.
Wskaźnik bezrobociaNiski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2021.3.9%
6.3%
2.9%
3.7%
2%
5.8%
2.6%
4.4%
3.8%
1.1%
Sumaryczny wynik dla "Gospodarka"
Sumaryczny wynik dla "Gospodarka"
Infrastruktura
Wskaźnik elektryfikacjiUdział ludności z dostępem do energii elektrycznej, zarówno w środowisku wiejskim, jak i miejskim.
Wskaźnik elektryfikacjiUdział ludności z dostępem do energii elektrycznej, zarówno w środowisku wiejskim, jak i miejskim.100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Procent użytkowników internetuProcent populacji kraju używająca internetu.
Procent użytkowników internetuProcent populacji kraju używająca internetu.53.2%
89.8%
92%
89.9%
95.2%
97.5%
38.8%
76.2%
89.6%
78.4%
Liczba lotniskObecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2021.
Liczba lotniskObecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2021.507
1467
175
111
N.A.2
133
13513
539
7
Sieć kolejowaCałkowita długość krajowej sieci kolejowej.
Sieć kolejowaCałkowita długość krajowej sieci kolejowej.131 000km
77 932km
27 311km
3 979km
N.A.275km
8 367km
293 564km
33 590km
0km
DrogiCałkowita długość utwardzonych i nieutwardzonych dróg w kraju.
DrogiCałkowita długość utwardzonych i nieutwardzonych dróg w kraju.4 773 500 km
1 042 300 km
1 218 772 km
100 428 km
N.A.2 875 km
60 000 km
6 586 610 km
625 000 km
5 794 km
Sumaryczny wynik dla "Infrastruktura"
Sumaryczny wynik dla "Infrastruktura"
Jakość życia
Wskaźnik otyłości u dorosłychOdsetek dorosłych uznanych za otyłych. Otyły dorosły ma wskaźnik masy ciała (BMI) równy lub większy niż 30. Otyłość jest problemem zdrowia publicznego i zwiększa ryzyko chorób przewlekłych.
Wskaźnik otyłości u dorosłychOdsetek dorosłych uznanych za otyłych. Otyły dorosły ma wskaźnik masy ciała (BMI) równy lub większy niż 30. Otyłość jest problemem zdrowia publicznego i zwiększa ryzyko chorób przewlekłych.6.2%
29.4%
4.3%
4.7%
N.A.22.6%
24.6%
36.2%
22.3%
37.9%
Ludność z dostępem do źródeł wody pitnejOdsetek ludności kraju z dostępem do źródeł wody pitnej, takich jak woda z rurociągów lub studnie chronione.
Ludność z dostępem do źródeł wody pitnejOdsetek ludności kraju z dostępem do źródeł wody pitnej, takich jak woda z rurociągów lub studnie chronione.95.5%
99.8%
100%
97.8%
100%
100%
94.9%
99.2%
100%
99%
Łóżek szpitalnych na 1,000 mieszkańcówMiasto z większą liczbą miesc w szpitalu przypadających na 1000 mieszkańców jest w stanie zapewnić opiekę zdrowotną większej liczbie mieszkańców i ma zazwyczaj lepiej rozwinięty system opieki zdrowotnej. Źródło: WHO, 2021
Łóżek szpitalnych na 1,000 mieszkańcówMiasto z większą liczbą miesc w szpitalu przypadających na 1000 mieszkańców jest w stanie zapewnić opiekę zdrowotną większej liczbie mieszkańców i ma zazwyczaj lepiej rozwinięty system opieki zdrowotnej. Źródło: WHO, 20214.2
2.7
13.4
11.5
13.8
4.9
5.2
2.9
8.3
2
Lekarzy na 1,000 osóbIlość lekarzy (ogólnych i specjalistów) na 1,000 osób. Według Światowej Organizacji Zdrowia na 1000 osób powinno przypadać ponad 2,3 pracowników służby zdrowia, aby zaspokoić podstawowe potrzeby zdrowotne.
Lekarzy na 1,000 osóbIlość lekarzy (ogólnych i specjalistów) na 1,000 osób. Według Światowej Organizacji Zdrowia na 1000 osób powinno przypadać ponad 2,3 pracowników służby zdrowia, aby zaspokoić podstawowe potrzeby zdrowotne.1.79/1000
2.61/1000
2.41/1000
2.37/1000
6.56/1000
3.03/1000
8.19/1000
2.59/1000
4.21/1000
2.58/1000
Ma publiczną służbę zdrowiaPubliczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2021.
Ma publiczną służbę zdrowiaPubliczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2021.
Sumaryczny wynik dla "Jakość życia"
Sumaryczny wynik dla "Jakość życia"
This page is currently only available in English.