Home > Kraje > Najlepsze w kategorii: kraje

Najlepsze w kategorii: kraje

Kraje (1 - 5)
NorwayDenmarkGrand Duchy of LuxembourgAustriaLiechtensteinAustraliaSouth KoreaVatican CityIcelandRepublic of Ireland
Zdjęcie
Norway
Denmark
Grand Duchy of Luxembourg
Austria
Liechtenstein
Australia
South Korea
Vatican City
Iceland
Republic of Ireland
Geografia
LasyProcent ziemi pokrytej lasami. Lasy odgrywają kluczową rolę w usuwaniu zanieczyszczeń i oczyszczaniu powietrza.
LasyProcent ziemi pokrytej lasami. Lasy odgrywają kluczową rolę w usuwaniu zanieczyszczeń i oczyszczaniu powietrza.27.8%
12.9%
33.5%
47.2%
43.1%
16.2%
63.9%
0%
2%
10.9%
Grunty rolneProcent gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, w tym grunty orne, uprawy trwałe i trwałe pastwiska.
Grunty rolneProcent gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, w tym grunty orne, uprawy trwałe i trwałe pastwiska.2.7%
63.4%
50.7%
38.4%
37.6%
52.9%
18.1%
0%
18.7%
66.1%
Linia brzegowaCałkowita długość granicy między obszarem lądowym a morzem, w tym wyspami kraju.
Linia brzegowaCałkowita długość granicy między obszarem lądowym a morzem, w tym wyspami kraju.25 148 km
7 314 km
0 km
0 km
0 km
25 760 km
2 413 km
0 km
4 970 km
1 448 km
Powierzchnia całkowitaCałkowita powierzchnia lądowa kraju (z wyłączeniem wód śródlądowych i morskich). Aby lepiej zrozumieć, jak duży jest kraj, możesz porównać go z boiskiem do piłki nożnej, które ma 0,007 km².
Powierzchnia całkowitaCałkowita powierzchnia lądowa kraju (z wyłączeniem wód śródlądowych i morskich). Aby lepiej zrozumieć, jak duży jest kraj, możesz porównać go z boiskiem do piłki nożnej, które ma 0,007 km².304 282 km²
42 434 km²
2 586 km²
82 445 km²
160 km²
7 682 300 km²
96 920 km²
0.44 km²
100 250 km²
68 883 km²
Średnia temperaturaŹródło: Wikipedia, 2023; WMO, 2023.
Średnia temperaturaŹródło: Wikipedia, 2023; WMO, 2023.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.21.65°C
11.5°C
20°C
N.A.N.A.
Sumaryczny wynik dla "Geografia"
Sumaryczny wynik dla "Geografia"
Demografia
PopulacjaMiasta lub państwa o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2023.
PopulacjaMiasta lub państwa o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2023.5.328 milionów
5.814 milionów
0.613 milionów
8.869 milionów
0.038 milionów
25.456 milionów
51.811 milionów
0.000518 milionów
0.36 milionów
4.857 milionów
Gęstość zaludnieniaGęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta lub państwa o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, ale staje się to dopiero problemem w przypadku słabego rozwoju infrastruktury. Źródło: Wikipedia, 2023.
Gęstość zaludnieniaGęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta lub państwa o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, ale staje się to dopiero problemem w przypadku słabego rozwoju infrastruktury. Źródło: Wikipedia, 2023.16 osób/km²
135.43 osób/km²
233.7 osób/km²
106 osób/km²
240 osób/km²
3 osoby/km²
517 osób/km²
1177 osób/km²
3.4 osób/km²
69.1 osób/km²
Przewidywana długość życiaŚrednia długość życia to liczba lat, których ludność danego kraju przeżyje. Ta miara odzwierciedla ogólną jakość życia.
Przewidywana długość życiaŚrednia długość życia to liczba lat, których ludność danego kraju przeżyje. Ta miara odzwierciedla ogólną jakość życia.82 years
81 years
82.4 years
81.7 years
82 years
82.4 years
82.5 years
77.5 years
83.1 years
81 years
Oczekiwana długość życia dla kobietŚrednia długość życia dla populacji kobiet w kraju.
Oczekiwana długość życia dla kobietŚrednia długość życia dla populacji kobiet w kraju.84.1 years
83.1 years
85 years
84.5 years
84.8 years
85 years
85.8 years
N.A.85.5 years
83.5 years
Średni wiek społeczeństwaMiasta lub państwa z młodymi populacjami mają zazwyczaj lepsze możliwości rozwoju. Młode społeczeństwa są bardziej dynamiczne i kreatywne. Źródło: Wikipedia, 2023.
Średni wiek społeczeństwaMiasta lub państwa z młodymi populacjami mają zazwyczaj lepsze możliwości rozwoju. Młode społeczeństwa są bardziej dynamiczne i kreatywne. Źródło: Wikipedia, 2023.39.3 years
41.9 years
39.3 years
44.2 years
43.4 years
38.8 years
42.3 years
53.1 years
36.7 years
37.1 years
Sumaryczny wynik dla "Demografia"
Sumaryczny wynik dla "Demografia"
Gospodarka
PKB na mieszkańcaPKB na mieszkańca jest obliczany przez podzielenie całkowitego PKB przez liczbę osób mieszkających w kraju. Wyższy PKB na mieszkańca wskazuje na wyższy standard życia.
PKB na mieszkańcaPKB na mieszkańca jest obliczany przez podzielenie całkowitego PKB przez liczbę osób mieszkających w kraju. Wyższy PKB na mieszkańca wskazuje na wyższy standard życia.74 065.00$
66 983.00$
114 825.00$
51 936.00$
139 100.00$
52 191.00$
43 212.00$
21 198.00$
53 600.00$
79 925.00$
Realny wzrost PKBTempo wzrostu realnego PKB odzwierciedla wzrost PKB w ujęciu rok do roku, obliczany przy uwzględnieniu wahań cen spowodowanych inflacją.
Realny wzrost PKBTempo wzrostu realnego PKB odzwierciedla wzrost PKB w ujęciu rok do roku, obliczany przy uwzględnieniu wahań cen spowodowanych inflacją.1.9%
2.3%
5.1%
3%
1.8%
2.2%
3.1%
N.A.4.4%
7.2%
Wskaźnik bezrobociaNiski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2023.
Wskaźnik bezrobociaNiski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2023.4.2%
2.4%
5.8%
5.5%
2.4%
5.6%
3.7%
0%
2.8%
6.7%
Wydatki na edukacjęCałkowita kwota wydatków publicznych na edukację. Wydatki publiczne na edukację obejmują bezpośrednie wydatki na szkoły, uniwersytety i inne rodzaje instytucji edukacyjnych, a także dotacje publiczne związane z edukacją.
Wydatki na edukacjęCałkowita kwota wydatków publicznych na edukację. Wydatki publiczne na edukację obejmują bezpośrednie wydatki na szkoły, uniwersytety i inne rodzaje instytucji edukacyjnych, a także dotacje publiczne związane z edukacją.7.6% of GDP
7.6% of GDP
3.9% of GDP
5.5% of GDP
2.6% of GDP
5.3% of GDP
5.3% of GDP
N.A.7.7% of GDP
3.8% of GDP
Wydatki na zdrowieŁączna kwota publicznych i prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną na usługi medyczne i paramedyczne.
Wydatki na zdrowieŁączna kwota publicznych i prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną na usługi medyczne i paramedyczne.10.5% of GDP
10.35% of GDP
6% of GDP
10.44% of GDP
N.A.9.25% of GDP
7.34% of GDP
N.A.8.29% of GDP
7.38% of GDP
Sumaryczny wynik dla "Gospodarka"
Sumaryczny wynik dla "Gospodarka"
Jakość życia
Wskaźnik percepcji korupcji (CPI)Wskaźnik percepcji korupcji (CPI) jest wskaźnikiem korupcji w sektorze publicznym, mierzonym w skali od zera (wysoce skorumpowany) do 100 (bardzo czysty). Źródło: Transparency International.
Wskaźnik percepcji korupcji (CPI)Wskaźnik percepcji korupcji (CPI) jest wskaźnikiem korupcji w sektorze publicznym, mierzonym w skali od zera (wysoce skorumpowany) do 100 (bardzo czysty). Źródło: Transparency International.85
88
81
74
N.A.73
62
N.A.74
77
Łóżek szpitalnych na 1,000 mieszkańcówMiasto z większą liczbą miesc w szpitalu przypadających na 1000 mieszkańców jest w stanie zapewnić opiekę zdrowotną większej liczbie mieszkańców i ma zazwyczaj lepiej rozwinięty system opieki zdrowotnej. Źródło: Wikipedia, 2023
Łóżek szpitalnych na 1,000 mieszkańcówMiasto z większą liczbą miesc w szpitalu przypadających na 1000 mieszkańców jest w stanie zapewnić opiekę zdrowotną większej liczbie mieszkańców i ma zazwyczaj lepiej rozwinięty system opieki zdrowotnej. Źródło: Wikipedia, 20233.8
2.5
4.9
7.6
N.A.3.8
11.5
N.A.3.4
2.8
Wskaźnik alfabetyzacji dorosłychWskaźnik alfabetyzacji dorosłych reprezentuje odsetek ludności w wieku 25 lat lub starszej w danym kraju, która posiada podstawowe umiejętności czytania i pisania, umożliwiające im skuteczne czytanie, pisanie i rozumienie informacji. Służy jako kluczowy wskaźnik osiągnięć edukacyjnych i poziomu umiejętności czytania i pisania w populacji. Źródło: Instytut Statystyki UNESCO 2023
Wskaźnik alfabetyzacji dorosłychWskaźnik alfabetyzacji dorosłych reprezentuje odsetek ludności w wieku 25 lat lub starszej w danym kraju, która posiada podstawowe umiejętności czytania i pisania, umożliwiające im skuteczne czytanie, pisanie i rozumienie informacji. Służy jako kluczowy wskaźnik osiągnięć edukacyjnych i poziomu umiejętności czytania i pisania w populacji. Źródło: Instytut Statystyki UNESCO 2023100
99
100
98
100
99
98
100
99
99
Ma publiczną służbę zdrowiaPubliczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2023.
Ma publiczną służbę zdrowiaPubliczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2023.
Ludność z dostępem do źródeł wody pitnejOdsetek ludności kraju z dostępem do źródeł wody pitnej, takich jak woda z rurociągów lub studnie chronione.
Ludność z dostępem do źródeł wody pitnejOdsetek ludności kraju z dostępem do źródeł wody pitnej, takich jak woda z rurociągów lub studnie chronione.100%
100%
100%
100%
N.A.100%
97.8%
100%
100%
97.9%
Sumaryczny wynik dla "Jakość życia"
Sumaryczny wynik dla "Jakość życia"
Infrastruktura
Procent użytkowników internetuProcent populacji kraju używająca internetu.
Procent użytkowników internetuProcent populacji kraju używająca internetu.99%
98%
99%
93%
96%
96%
98%
75%
100%
95%
Wskaźnik elektryfikacjiUdział ludności z dostępem do energii elektrycznej, zarówno w środowisku wiejskim, jak i miejskim.
Wskaźnik elektryfikacjiUdział ludności z dostępem do energii elektrycznej, zarówno w środowisku wiejskim, jak i miejskim.100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sieć kolejowaCałkowita długość krajowej sieci kolejowej.
Sieć kolejowaCałkowita długość krajowej sieci kolejowej.4 200km
3 476km
275km
5 800km
9km
33 343km
3 979km
0km
N.A.4 301km
Liczba lotniskObecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2023.
Liczba lotniskObecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2023.95
80
2
52
N.A.480
111
0
96
40
DrogiCałkowita długość utwardzonych i nieutwardzonych dróg w kraju.
DrogiCałkowita długość utwardzonych i nieutwardzonych dróg w kraju.94 902 km
74 558 km
2 875 km
137 039 km
630 km
873 573 km
100 428 km
N.A.12 898 km
99 830 km
Sumaryczny wynik dla "Infrastruktura"
Sumaryczny wynik dla "Infrastruktura"
This page is currently only available in English.