vs
Ember JS
SproutCore
Top 25%498 punkt/ów
Top 25%
Top 60%267 punkt/ów
Top 60%
Ember JS
SproutCore
Najważniejsze i najciekawsze funkcje

Ember JS vs SproutCore: 25 faktów w porównaniu

1. Posiada dwukierunkowe wiązanie danych

Modele i widoki mogą być nawzajem aktualizowane.
Ember JS
SproutCore
ma to 54%

2. Wykorzystuje Promises

Posiada wewnętrzne wprowadzenie specyfikacji Promises/A+. Promises to popularna alternatywa dla oddzwanianiu przy postępowaniu z odpowiedziami serwera.
Ember JS
SproutCore
ma to 20%

3. Wspiera trasowanie i tworzenie łącza do strony docelowej

Trasowanie (routing) pozwala na interakcję z adresem url przeglądarki. Jest to bardzo ważne dla wygodnej pracy użytkownika pracującego nad jednostronną aplikacją.
Ember JS
SproutCore
ma to 67%

4. Wspiera jednokierunkowe wiązanie danych

Widoki mogą być aktualizowane automatycznie, gdy widoczny obiekt ulega zmianom.
Ember JS
SproutCore
ma to 80%

5. Posiada automatyczny filtr widoku

Posiada mechanizm do filtrowania widoków oparty na zakresie zmiennych (na przykład przy wyszukiwaniu) bez potrzeby zbytniego wpisywania dodatkowych kodów.
Ember JS
SproutCore
ma to 20%

6. Wspiera obliczone własności

Pozwala na użycie funkcji jako własności do obliczenia własności obiektów.
Ember JS
SproutCore
ma to 34%

7. Używa mechanizmu szablonowego

Mechanizm szablonowy pozwala na proste i elastyczne budowanie UI.
Ember JS
SproutCore
ma to 67%

8. Szablony mogą być wcześniej skompilowane na serwerze

Wspiera mechanizm szablonowy, który może wcześniej być renderowany na serwerze. Prawdopodobnie zwiększy to szybkość strony, zwłaszcza na urządzeniach z niską mocą obliczeniową.
Ember JS
SproutCore
ma to 60%

9. Posiada popularną wtyczkę do wspierania animacji

Posiada wtyczkę, która zawiera udogodnienia do prostego tworzenia animacji widoku.
Ember JS
SproutCore
ma to 20%

10. Wspiera złożone (częściowe) widoki

Pozwala na gniazdowanie szablonów widoku na górnym poziomie widoku z szablonu.
Ember JS
SproutCore
ma to 60%

11. Opublikowane na licencji MIT

Licencja MIT to niezwykle permisywna licencja, która pozwala na kompleksowe wykorzystanie, w tym biznesowe, bez gwarancji.
Ember JS
SproutCore
ma to 87%

12. Asynchronicznie aktualizuje DOM

Zmiany modeli nie wpływają bezpośrednio na aktualizacje widoku, ale są ustawione w kolejkę i wyekspediowane jako grupa. Może się to okazać o wiele bardziej wydajne niż błyskawiczne aktualizacje widoku.
Ember JS
SproutCore
ma to 27%

13. Posiada wstrzykiwanie zależności

Zwiększa to sprawdzalność i modularność.
Ember JS
SproutCore
ma to 20%

14. zależności

Widocznie mniej zależności.
SproutCore: 0
1
vs
0
1 mniej zależności
Mniej zależności wiąże się z mniejszą liczbą dodatkowych skryptów do zawarcia, czego efektem zazwyczaj jest mniej złożony zapas i krótszy czas ładownia.

15. Posiada oficjalny, aktualizowany wpis do menedżera pakietu npm.

Menedżer pakietu węzłowego może być również użyty do zarządzania skryptami interfejsu.
Ember JS
SproutCore
ma to 47%

16. Posiada popularny projekt zestandaryzowany

Posiada oficjalny lub dobrze znany projekt zestandaryzowany, który buduje zalecaną strukturę pliku i pozwala programistom na szybsze rozpoczęcie pracy.
Ember JS
SproutCore
ma to 54%

17. Posiada stabilny, publiczny API

Numer najważniejszej wersji jest wyższy od 0. Oznacza to, że nie zostanie naruszona kompatybilność wprowadzonych przez zespół programistów zmian API.
Ember JS
SproutCore
ma to 54%

18. obsługiwane wersje Internet Explorera

Wspiera niezaprzeczalnie wcześniejsze wersje Internet Explorer.
rAppid JS: 0
8
vs
7
Wspiera 1 wcześniejsze wersje Internet Explorer
Wspieranie starszych wersji przeglądarek może okazać się przydatne dla projektów zespołowych i projektów z dużą bazą użytkowników, wśród których znajdują się użytkownicy Internet Explorer.

19. Wykorzystuje zdolność do obserwacji do wiązania danych

Modele są obserwowane na wypadek zaistnienia zmian. Jest to dobrze znany schemat. W niektórych przypadkach może być bardziej wydajny niż dirty-checking.
Ember JS
SproutCore
ma to 80%

20. Posiada popularne wtyczki, które wspierają walidację wejścia

Wtyczki, mające za zadanie pomóc w walidacji wejścia klienta przed rozpoczęciem przetwarzania lub wysłania do serwera. Nie zastępuje to serwerowej walidacji i może znacznie ulepszyć doznania użytkownika.
Ember JS
SproutCore
ma to 20%

21. Posiada generator projektu

Pozwala programiście na automatyczne ustawienie nowego projektu przy użyciu wbudowanych narzędzi lub narzędzi pomocniczych, takich jak Yeoman.
Ember JS
SproutCore
ma to 54%

22. Posiada popularną wtyczkę, która pozwala na synchronizację serwera REST

Posiada wtyczkę do utrzymywania modeli w synchronizacji z ich serwerowym obrazem bez potrzeby pisania jQuery zestandaryzowanych połączeń ajax.
Ember JS
SproutCore
ma to 7%

23. Zawiera strukturę testującą

Zintegrowany pakiet testujący zachęca programistę do częstego i wczesnego pisania jednostek testowych, co może okazać się bardzo istotne w kwestii przyszłego rozwoju.
Ember JS
SproutCore
ma to 20%

24. Posiada popularną wtyczkę, która ulepsza wsparcie pamięci lokalnej

Posiada wtyczkę oferującą prostą funkcjonalność do synchronizacji modeli z pamięcią lokalną HTML5.
Ember JS
SproutCore
ma to 27%

25. Posiada dedykowane narzędzia debugowania

Zazwyczaj rozszerzenia przeglądarki, które pozwalają na głębszy wgląd do aplikacji.
Ember JS
SproutCore
ma to 34%

Top 10 frameworki MV*

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.