48pkt.

Funafuti

99pkt.

Londyn

Zwycięzca
vs
vs

35 faktów w porównaniu

Funafuti vs Londyn

Funafuti
Londyn
Funafuti
Londyn

Dlaczego Funafuti jest lepszy od Londyn?

 • 65.57% niższa gęstość zaludnienia
  1900 osób/km²vs5518 osób/km²
 • Posiada nadmorską plażę
 • 12year młodsza populacja
  24.4 latvs36.4 lat
 • Możliwość spożywania alkoholu w miejscach publicznych
 • 15% niższy podatek VAT
  5%vs20%

Dlaczego Londyn jest lepszy od Funafuti?

 • 20 więcej uniwersytetów
  21vs1
 • 8.6million więcej mieszkańców
  8.6 milionówvs0.004492 milionów
 • 12 więcej dużych obiektów sportowych (stadionów, aren, itp.)
  13vs1
 • 4 obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO
  4vs0
 • Ma system wypożyczania rowerów
 • 240 więcej muzeów
  240vs0
 • 0.4% więcej kobiet niż mężczyzn
  51.1%vs50.7%
 • 19.5°C niższa średnia mninimalna temperatura
  7.5°Cvs27°C

Najważniejsze fakty i dane

relevant

Demografia

1.średni wiek społeczeństwa

24.4 lat

36.4 lat

Miasta z młodymi populacjami mają zazwyczaj lepsze możliwości rozwoju. Młode społeczeństwa są bardziej dynamiczne i kreatywne. Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2018.

Zwycięzca

Niamey

15.2 lat

2.gęstość zaludnienia

1900 osób/km²

5518 osób/km²

Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2018.

Zwycięzca

Rovaniemi

8.03 osób/km²

3.zaludnienie

0 milionów

8.6 milionów

Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2018.

Zwycięzca

Shanghai

23 miliony

4.populacja kobiet

50.7%

51.1%

Procent żeńskich mieszkańców, zgodnie z oficjalnymi statystykami miejskimi. Źródło: Wikipedia, 2018; UNData, 2018.

Zwycięzca

Riga

55.6%

5.populacja mężczyzn

49.2%

48.9%

Procent męskich mieszkańców, zgodnie z oficjalnymi statystykami miejskimi. Źródło: Wikipedia, 2018; UNData, 2018.

Zwycięzca

Doha

67%

6.grupy etniczne

2

12

Różne grupy etniczne są źródłem bardziej różnorodnego społeczeństwa, ale zwiększają również możliwość napięć społecznych. Źródło: Wikipedia, 2018, oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2018.

Zwycięzca

Shenzhen

56

relevant

Jakość życia

1.ma publiczną służbę zdrowia
Funafuti
Londyn

Publiczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2018.

2.liczba uniwersytetów

1

21

Uniwersytety jako centra edukacji wyższej oraz badań naukowych tworzą ważny wkład w rozwój miasta. Źródło: Wikipedia, 2018.

Zwycięzca

Tokyo

185

3.VAT

5%

20%

Źródło: Wikipedia, 2018.

Zwycięzca

Nassau

0%

relevant

Środowisko

1.średnia temperatura

28.9°C

11°C

Źródło: Wikipedia, 2018; WMO, 2018.

Zwycięzca

Mecca

32°C

2.średnia maksymalna temperatura

30.2°C

15.2°C

Źródło: Wikipedia, 2018; WMO, 2018.

Zwycięzca

Mecca

38.2°C

3.posiada nadmorską plażę
Funafuti
Londyn

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

4.ma zakaz palenia w miesjcach publicznych
Funafuti
Londyn

Źródło: oficjalna strona miasta, 2018.

5.znajduje się niedaleko jezior
Funafuti
Londyn

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

Na przykład

Kyoto

6.ma góry nieopodal
Funafuti
Londyn

W odległości do 100 km (62 mil) od miasta znajdują się góry. Określenie góry stosuje się do przewyższeń o wysokości powyżej 1000 m (3300 stóp). Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

Na przykład

Kyoto

relevant

Czas wolny

1.obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

0

4

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2018.

Zwycięzca

Kyoto

17

2.liczba muzeów

0

240

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

Zwycięzca

London

240

3.liczba teatrów

0

104

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

Zwycięzca

Berlin

140

4.dostępność obiektów sportowych (stadiony, areny itp.)

1

13

Im więcej dużych obiektów sportowych (ponad 20.000 miejsc), tym więcej ważnych imprez jest w stanie zorganizować miasto. Źródło: worldstadiums.com, 2018.

Zwycięzca

London

13

5.jest miejscem pielgrzymkowym dla wielkich religii świata
Funafuti
Londyn

Wskazuje to na to, że miasto jest ważnym ośrodkiem religijnym. Źródło: Wikipedia, 2018.

Na przykład

Luang Prabang

6.jest/było gospodarzem CSD
Funafuti
Londyn

CSD to coroczne festiwale oraz demonstracje organizowane przez europejskie ruchy LGBT w różnych miastach Europy, mające na celu walkę o prawa osób LGBT oraz przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu. Źródło: Wikipedia, 2018.

relevant

Transport

1.ma system wypożyczania rowerów
Funafuti
Londyn

System wypożyczania rowerów sprawia, że miasto jest bardziej przyjazne rowerzystom, pokazuje pozytywne do nich nastawienie miasta oraz może być wykorzystywany przez turystów. Źródło: Wikipedia, 2018.

2.liczba lotnisk

1

5

Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2018.

Zwycięzca

London

5

relevant

Informacje ogólne

1.możliwość spożywania alkoholu w miejscach publicznych
Funafuti
Londyn

Generalnie, miasta z możliwością spożywania alkoholu w miejscach publicznych mają ciekawsze życie nocne. Łatwiej w nich organizować imprezy w miejscach publicznych. Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

2.liczba ambasad międzynarodowych

1

160

Obecność międzynarodowych ambasad oraz ich liczba wskazują na ważną pozycję miasta w kontekście względów politycznych, dyplomatycznych oraz lobbingu. Źródło: oficjalna strona miasta, 2018.

Zwycięzca

Brussels

200

3.ma giełdę papierów wartościowych
Funafuti
Londyn

Miasta posiadające giełdy są zazwyczaj ważnymi centrami finansowymi wpływającymi na międzynarodowe lub krajowe rynki. Źródło: Wikipedia, 2018.

4.jest miastem stołecznym
Funafuti
Londyn

Status miasta stołecznego wskazuje na szczególną wagę miasta dla jego kraju, szczególnie ze względów politycznych, dyplomatycznych i lobbingowych. Źródło: Wikipedia, 2018.

5.liczba siedzib korporacji

0

16

Obecność siedzib miedzynarodowych korporacji wskazuje na duże znaczenie miasta dla globalnej gospodarki oraz ukazuje, które branże rozwijają się w mieście najlepiej. Źródło: CNNMoney, 2018.

Zwycięzca

Tokyo

50

6.instytucje i ośrodki badawcze

0

11

Think tank jest niezależną organizacją prowadzącą badania w dziedzinach takich jak polityka socjalna, strategia polityczna, ekonomia, obronność, kwestie technologiczne oraz na polu kultury i kreatywności. Liczba ważnych think tanków może wskazywać na innowacyjność i konkurencyjność miasta. Źródło: Brookings, 2018.

Zwycięzca

Moscow

112

Top 10 miasta

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.