vs
Funafuti
Manila
Top 71%682 punkt/ów
Top 71%
Top 19%1,924 punkt/ów
Top 19%
Najważniejsze fakty i dane

Funafuti vs Manila: 34 faktów w porównaniu

1. średnia maksymalna temperatura

O wiele wyższa średnia maksymalna temperatura.
Mecca: 38.2°C
30.2°C
vs
31.9°C
1.7°C wyższa średnia maksymalna temperatura
Źródło: Wikipedia, 2018; WMO, 2018.

2. średnia temperatura

Ciut wyższa średnia temperatura.
Mecca: 32°C
28.9°C
vs
28.3°C
0.6°C wyższa średnia temperatura
Źródło: Wikipedia, 2018; WMO, 2018.

3. posiada nadmorską plażę

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
Funafuti
Manila
ma to 45%

4. liczba uniwersytetów

Dostrzegalnie więcej uniwersytetów.
Tokyo: 185
1
vs
45
44 więcej uniwersytetów
Uniwersytety jako centra edukacji wyższej oraz badań naukowych tworzą ważny wkład w rozwój miasta. Źródło: Wikipedia, 2018.

5. gęstość zaludnienia

Istotnie niższa gęstość zaludnienia.
Rovaniemi: 8.03 osób/km²
1900 osób/km²
vs
15400 osób/km²
87.66% niższa gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2018.

6. zaludnienie

Widocznie więcej mieszkańców.
Shanghai: 23 miliony
0 milionów
vs
1.65 milionów
1.65million więcej mieszkańców
Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2018.

7. znajduje się niedaleko jezior

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
Funafuti
Manila
ma to 58%

8. ma góry nieopodal

W odległości do 100 km (62 mil) od miasta znajdują się góry. Określenie góry stosuje się do przewyższeń o wysokości powyżej 1000 m (3300 stóp). Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
Funafuti
Manila
ma to 53%

9. dostępność obiektów sportowych (stadiony, areny itp.)

0% więcej dużych obiektów sportowych (stadionów, aren, itp.).
London: 13
1
vs
1
Im więcej dużych obiektów sportowych (ponad 20.000 miejsc), tym więcej ważnych imprez jest w stanie zorganizować miasto. Źródło: worldstadiums.com, 2018.

10. średni wiek społeczeństwa

Stanowczo młodsza populacja.
Niamey: 15.2 lat
24.4 lat
vs
22.5 lat
1.9year młodsza populacja
Miasta z młodymi populacjami mają zazwyczaj lepsze możliwości rozwoju. Młode społeczeństwa są bardziej dynamiczne i kreatywne. Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2018.

11. obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

0% obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Kyoto: 17
0
vs
1
1 obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2018.

12. możliwość spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Generalnie, miasta z możliwością spożywania alkoholu w miejscach publicznych mają ciekawsze życie nocne. Łatwiej w nich organizować imprezy w miejscach publicznych. Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
Funafuti
Manila
ma to 50%

13. ma system wypożyczania rowerów

System wypożyczania rowerów sprawia, że miasto jest bardziej przyjazne rowerzystom, pokazuje pozytywne do nich nastawienie miasta oraz może być wykorzystywany przez turystów. Źródło: Wikipedia, 2018.
Funafuti
Manila
ma to 33%

14. liczba muzeów

0% więcej muzeów.
London: 240
0
vs
14
14 więcej muzeów
Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

15. średnia minimalna temperatura

Wyraźnie niższa średnia mninimalna temperatura.
Ulan Bator: -7.9°C
27°C
vs
24.7°C
2.3°C niższa średnia mninimalna temperatura
Źródło: Wikipedia, 2018; WMO, 2018.

16. ma publiczną służbę zdrowia

Publiczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2018.
Funafuti
Manila
ma to 80%

17. jest miejscem pielgrzymkowym dla wielkich religii świata

Wskazuje to na to, że miasto jest ważnym ośrodkiem religijnym. Źródło: Wikipedia, 2018.
Funafuti
Manila
ma to 9%

18. liczba lotnisk

Istotnie więcej lotnisk.
London: 5
1
vs
3
2 więcej lotnisk
Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2018.

19. ma zakaz palenia w miesjcach publicznych

Źródło: oficjalna strona miasta, 2018.
Funafuti
Manila
ma to 55%

20. VAT

Dostrzegalnie niższy podatek VAT.
Nassau: 0%
5%
vs
12%
7% niższy podatek VAT
Źródło: Wikipedia, 2018.

21. liczba siedzib korporacji

Undefined więcej głównych siedzib międzynarodowych korporacji.
Tokyo: 50
0
vs
0
Obecność siedzib miedzynarodowych korporacji wskazuje na duże znaczenie miasta dla globalnej gospodarki oraz ukazuje, które branże rozwijają się w mieście najlepiej. Źródło: CNNMoney, 2018.

22. liczba ambasad międzynarodowych

Niezaprzeczalnie więcej ambasad.
Brussels: 200
1
vs
90
89 więcej ambasad
Obecność międzynarodowych ambasad oraz ich liczba wskazują na ważną pozycję miasta w kontekście względów politycznych, dyplomatycznych oraz lobbingu. Źródło: oficjalna strona miasta, 2018.

23. jest miastem stołecznym

Status miasta stołecznego wskazuje na szczególną wagę miasta dla jego kraju, szczególnie ze względów politycznych, dyplomatycznych i lobbingowych. Źródło: Wikipedia, 2018.
Funafuti
Manila
ma to 53%

24. liczba teatrów

0% więcej teatrów.
Berlin: 140
0
vs
1
1 więcej teatrów
Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

25. ma giełdę papierów wartościowych

Miasta posiadające giełdy są zazwyczaj ważnymi centrami finansowymi wpływającymi na międzynarodowe lub krajowe rynki. Źródło: Wikipedia, 2018.
Funafuti
Manila
ma to 58%

Top 10 miasta

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.