Home > Porównanie konsole do gier

FILTRY

 • Informacje ogólne

  • Twardy dysk jest wymienny
  • Szerokość
  • Grubość
  • Brak blokady regionalnej
  • Wysokość
 • Wydajność

  • Wydajność zmiennoprzecinkowa
  • Przepustowość pamięci
  • RAM
  • Taktowanie GPU
  • Czy można podłączyć do zewnętrznego dysku
 • Łączność

  • Gniazdo słuchawek 3.5mm - mini-jack
  • WiFi
  • Certyfikat DLNA
  • Ma wejście na zewnętrzną kartę pamięci
  • Liczba portów USB
 • Kontrolery

  • Liczba kontrolerów
  • Urządzenie wyposażone jest w zintegrowany touchpad
  • Liczba drążków analogowych
  • Można używać z kontrolerem wyposażonym w funkcję motion-sensing.
  • Kontroler bezprzewodowy na wyposażeniu
 • Funkcje

  • Liczba gier
  • Liczba ekskluzywnych gier
  • Ma komendy głosowe
  • Streaming bez abonamentu
  • Uncharted 4 na prawach wyłączności

Konsola do gier porównanie(72)

Versus Wynik
Microsoft Xbox One X
Microsoft Xbox One X
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
100pkt.
Sony PlayStation 4 Pro
Sony PlayStation 4 Pro
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
91pkt.
Sony PlayStation 4
Sony PlayStation 4
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
84pkt.
Sony PlayStation 4 Slim
Sony PlayStation 4 Slim
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
82pkt.
Sony PlayStation 4 Slim (2017)
Sony PlayStation 4 Slim (2017)
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
82pkt.
Sony PlayStation 4 Ultimate Player 1TB Edition
Sony PlayStation 4 Ultimate Player 1TB Edition
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
79pkt.
Microsoft Xbox One S
Microsoft Xbox One S
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
79pkt.
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
71pkt.
Nintendo Switch
Nintendo Switch
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
70pkt.
Microsoft Xbox One
Microsoft Xbox One
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
69pkt.
Nintendo Switch Lite
Nintendo Switch Lite
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
65pkt.
Nintendo Wii U 8GB
Nintendo Wii U 8GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
58pkt.
Nintendo Wii U 32GB
Nintendo Wii U 32GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
58pkt.
Alienware Alpha (i3)
Alienware Alpha (i3)
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
57pkt.
Alienware Alpha (i5)
Alienware Alpha (i5)
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
57pkt.
Alienware Alpha (i7)
Alienware Alpha (i7)
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
57pkt.
Sony PlayStation 3 Super Slim 12GB
Sony PlayStation 3 Super Slim 12GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
49pkt.
Sony PlayStation 3 Super Slim 250GB
Sony PlayStation 3 Super Slim 250GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
49pkt.
Sony PlayStation 3 Super Slim 500GB
Sony PlayStation 3 Super Slim 500GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
49pkt.
Sony PlayStation 3 Slim 250GB
Sony PlayStation 3 Slim 250GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
48pkt.
Nintendo 3DS (2014)
Nintendo 3DS (2014)
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
48pkt.
Sony PlayStation 3 Slim 160GB
Sony PlayStation 3 Slim 160GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
48pkt.
Sony PlayStation 3 Slim 120GB
Sony PlayStation 3 Slim 120GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
48pkt.
Sony Vita 3G
Sony Vita 3G
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
48pkt.
Nintendo 3DS XL (2014)
Nintendo 3DS XL (2014)
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
48pkt.
Sony PlayStation 3 Slim 320GB
Sony PlayStation 3 Slim 320GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
48pkt.
Boxer8 Ouya (2014)
Boxer8 Ouya (2014)
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
45pkt.
Nvidia Shield 2
Nvidia Shield 2
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
45pkt.
Boxer8 Ouya
Boxer8 Ouya
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
45pkt.
Nvidia Shield
Nvidia Shield
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
45pkt.
Sony PlayStation 3 40GB
Sony PlayStation 3 40GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
44pkt.
Sony PlayStation 3 60GB
Sony PlayStation 3 60GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
44pkt.
Sony PlayStation 3 80GB
Sony PlayStation 3 80GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
44pkt.
Sony PlayStation 3 160GB
Sony PlayStation 3 160GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
44pkt.
Sony Vita 2
Sony Vita 2
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
43pkt.
Sony Vita
Sony Vita
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
42pkt.
Sony PS Vita TV
Sony PS Vita TV
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
42pkt.
Nintendo 3DS XL
Nintendo 3DS XL
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
40pkt.
Nintendo 3DS
Nintendo 3DS
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
39pkt.
Mad Catz Mojo
Mad Catz Mojo
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
39pkt.
Sony PlayStation 3 20GB
Sony PlayStation 3 20GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
38pkt.
Nintendo Wii
Nintendo Wii
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
36pkt.
Nintendo 2DS XL
Nintendo 2DS XL
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
36pkt.
Microsoft Xbox 360 S 250GB
Microsoft Xbox 360 S 250GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
33pkt.
Microsoft Xbox 360 S 320GB
Microsoft Xbox 360 S 320GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
33pkt.
Microsoft Xbox 360 S 4GB
Microsoft Xbox 360 S 4GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
33pkt.
Microsoft Xbox 360 Elite 120GB
Microsoft Xbox 360 Elite 120GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
32pkt.
Nintendo DSi XL
Nintendo DSi XL
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
32pkt.
Microsoft Xbox 360 Super Elite 250GB
Microsoft Xbox 360 Super Elite 250GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
32pkt.
Nintendo DSi
Nintendo DSi
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
31pkt.
Microsoft Xbox 360 Arcade
Microsoft Xbox 360 Arcade
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
31pkt.
Microsoft Xbox 360 Premium 20GB
Microsoft Xbox 360 Premium 20GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
31pkt.
Nintendo 2DS
Nintendo 2DS
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
31pkt.
Sony PSP 1000
Sony PSP 1000
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
30pkt.
Sony PSP 3000
Sony PSP 3000
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
29pkt.
Sony PSP 2000
Sony PSP 2000
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
29pkt.
Microsoft Xbox 360 Core
Microsoft Xbox 360 Core
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
29pkt.
Sony PSP Go
Sony PSP Go
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
28pkt.
Nintendo DS Lite
Nintendo DS Lite
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
28pkt.
Sony PSP E1000
Sony PSP E1000
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
28pkt.
Sony PlayStation
Sony PlayStation
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
27pkt.
Nintendo Wii Mini
Nintendo Wii Mini
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
26pkt.
Sony PlayStation 2
Sony PlayStation 2
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
26pkt.
Sony PlayStation 2 Slim
Sony PlayStation 2 Slim
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
26pkt.
Nintendo Gamecube
Nintendo Gamecube
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
20pkt.
Nintendo SNES
Nintendo SNES
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
19pkt.
Nintendo Game Boy
Nintendo Game Boy
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
15pkt.
Nintendo N64
Nintendo N64
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
14pkt.
Microsoft Xbox
Microsoft Xbox
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
14pkt.
Sega Mega Drive
Sega Mega Drive
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
12pkt.
Nintendo NES Classic Edition
Nintendo NES Classic Edition
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
7pkt.
Nintendo SNES Classic Mini
Nintendo SNES Classic Mini
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
4pkt.
This page is currently only available in English.