Home > Porównanie konsole do gier

FILTRY

 • Informacje ogólne

  • Twardy dysk jest wymienny
  • Brak blokady regionalnej
  • Grubość
  • Szerokość
  • Pojemność baterii
 • Wydajność

  • Wydajność zmiennoprzecinkowa
  • RAM
  • Przepustowość pamięci
  • Taktowanie GPU
  • Czy można podłączyć do zewnętrznego dysku
 • Łączność

  • Gniazdo słuchawek 3.5mm - mini-jack
  • WiFi
  • Ma wejście na zewnętrzną kartę pamięci
  • Certyfikat DLNA
  • Liczba portów USB
 • Kontrolery

  • Liczba kontrolerów
  • Liczba drążków analogowych
  • Urządzenie wyposażone jest w zintegrowany touchpad
  • Można używać z kontrolerem wyposażonym w funkcję motion-sensing.
  • Kontroler bezprzewodowy na wyposażeniu
 • Funkcje

  • Liczba gier
  • Liczba ekskluzywnych gier
  • Ma komendy głosowe
  • Streaming bez abonamentu
  • Uncharted 4 na prawach wyłączności

Konsola do gier porównanie(58)

Versus Wynik
Microsoft Xbox Series X
Microsoft Xbox Series X
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
100pkt.
Sony PlayStation 5
Sony PlayStation 5
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
89pkt.
Microsoft Xbox One X
Microsoft Xbox One X
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
83pkt.
Sony PlayStation 4 Pro
Sony PlayStation 4 Pro
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
79pkt.
Sony PlayStation 4
Sony PlayStation 4
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
76pkt.
Sony PlayStation 4 Slim
Sony PlayStation 4 Slim
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
74pkt.
Microsoft Xbox Series S
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
72pkt.
Sony PlayStation 4 Ultimate Player 1TB Edition
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
72pkt.
Nintendo Switch
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
70pkt.
Microsoft Xbox One S
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
66pkt.
Nintendo Switch Lite
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
64pkt.
Microsoft Xbox One
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
63pkt.
Valve Steam Machine
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
63pkt.
Nintendo Wii U 8GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
54pkt.
Alienware Alpha (i3)
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
51pkt.
Nintendo 3DS XL (2014)
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
49pkt.
Sony PlayStation 3 Super Slim 250GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
48pkt.
Atari VCS
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
48pkt.
Nintendo 3DS (2014)
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
47pkt.
Sony PlayStation 3 Slim 120GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
46pkt.
Sony Vita 3G
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
46pkt.
Sony PlayStation 3 40GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
43pkt.
Boxer8 Ouya
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
42pkt.
Nvidia Shield
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
42pkt.
Sony Vita
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
42pkt.
Sony Vita 2
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
41pkt.
Sony PS Vita TV
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
41pkt.
Nintendo 3DS
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
40pkt.
Nintendo 3DS XL
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
40pkt.
Microsoft Xbox 360 S 4GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
39pkt.
Sony PlayStation 3 20GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
38pkt.
Nintendo 2DS XL
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
36pkt.
Nintendo Wii
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
36pkt.
Mad Catz Mojo
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
35pkt.
Microsoft Xbox 360 Arcade
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
33pkt.
Nintendo 2DS
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
32pkt.
Nintendo DSi XL
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
32pkt.
Microsoft Xbox 360 Elite 120GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
31pkt.
Nintendo DSi
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
31pkt.
Microsoft Xbox 360 Premium 20GB
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
31pkt.
Sony PSP 1000
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
29pkt.
Microsoft Xbox 360 Core
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
29pkt.
Sony PSP 3000
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
29pkt.
Sony PSP 2000
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
29pkt.
Nintendo DS Lite
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
28pkt.
Sony PSP Go
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
28pkt.
Sony PlayStation
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
27pkt.
Sony PlayStation 2
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
27pkt.
Nintendo Wii Mini
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
27pkt.
Sony PSP E1000
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
27pkt.
Nintendo Game Boy
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
22pkt.
Nintendo Gamecube
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
21pkt.
Nintendo SNES
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
19pkt.
Nintendo N64
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
19pkt.
Microsoft Xbox
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
15pkt.
Sega Mega Drive
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
13pkt.
Nintendo NES Classic Edition
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
6pkt.
Nintendo SNES Classic Mini
 • Informacje ogólne
 • Wydajność
 • Łączność
 • Kontrolery
 • Funkcje
4pkt.
This page is currently only available in English.