Harvard Graduate School of Education
Top 33%2 punkt/ów
Top 33%
Najważniejsze fakty i rankingi

Harvard Graduate School of Education: 58 fakty i cechy

1. wskaźnik przestępstw na kampusie

1.55%(Harvard University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

2. procent studentek

74%(Harvard Graduate School of Education)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

3. czesne na rok

41616$(Harvard Graduate School of Education)
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

4. czesne na rok dla studentów zagranicznych

41616$(Harvard Graduate School of Education)
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

5. opłata wstępna

35%(Harvard Graduate School of Education)
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

6. przyjęci na studia

1020(Harvard Graduate School of Education)
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

7. średni wynik SAT z matematyki

750(Harvard Graduate School of Education)
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

8. liczba pracowników akademickich

146(Harvard Graduate School of Education)
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

9. liczba studentów międzynarodowych

13%(Harvard Graduate School of Education)
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

10. procent studentów z Azji

10%(Harvard Graduate School of Education)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

11. procent czarnych studentów

35%(Harvard Graduate School of Education)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

12. procent białych studentów

55%(Harvard Graduate School of Education)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

13. roczna liczba grantów dla studentów

11900$(Harvard Graduate School of Education)
Średnia wartość stypendiów oraz pomocy socjalnej dla studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

14. studenci na studiach licencjackich

0(Harvard Graduate School of Education)
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2017.

15. liczba studentów kończących studia

1020(Harvard Graduate School of Education)
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

16. sieć absolwentów

27000(Harvard Graduate School of Education)
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2017.

17. liczba aplikantów

2754(Harvard Graduate School of Education)
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

18. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

1(Harvard Graduate School of Education)
Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2017.

19. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

1(Harvard Graduate School of Education)
Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2017.

20. procent studentów

26%(Harvard Graduate School of Education)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

21. liczba wniosków patentowych

141(Harvard Graduate School of Education)
Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

22. liczba często cytowanych naukowców

0(Harvard Graduate School of Education)
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2017.

23. zbiory biblioteczne

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

24. Dysponuje muzeum

Harvard Graduate School of Education(Harvard University)
ma to 73%
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

25. wskaźnik wzrostu czesnego

3.5%(Harvard University)
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

Top 10 wydziały

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • Harvard Graduate School of Education
Porównaj
This page is currently only available in English.