versus logo
vs
Harvard Graduate School of Education
Carnegie Mellon School of Computer Science
Top 51%35 punkt/ów
Top 51%
Top 50%36 punkt/ów
Top 50%
Najważniejsze fakty i rankingi

Harvard Graduate School of Education vs Carnegie Mellon School of Computer Science: 52 faktów w porównaniu

1. wskaźnik przestępstw na kampusie

Znacząco niższy wskaźnik przestępstw w kampusie.
School of Computer Science: 0.02%
1.55%(Harvard University)
vs
0.02%(Carnegie Mellon University)
1.53% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

2. procent studentek

Znacząco większy odsetek studentek.
Mandel School: 86%
74%
vs
41%(Carnegie Mellon University)
33% większy odsetek studentek
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

3. czesne na rok

Niższe wymagane czesne.
Walter Cronkite School: 9720$
41616$
vs
43335$(Carnegie Mellon University)
1719$ niższe wymagane czesne
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

4. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych.
Walter Cronkite School: 22319$
41616$
vs
43335$(Carnegie Mellon University)
1719$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

5. opłata wstępna

Znacząco niższa opłata wstępna.
School of Computer Science: 6.8%
35%
vs
30%(Carnegie Mellon University)
5% niższa opłata wstępna
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

6. przyjęci na studia

Kolosalnie więcej przyjętych studentów.
School of Humanities and Sciences: 4449
1020
vs
12000(Carnegie Mellon University)
10980 więcej przyjętych studentów
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

7. średni wynik SAT z matematyki

Odrobinę wyższy średni wynik SAT z matematyki.
School of Computer Science: 790
750
vs
740(Carnegie Mellon University)
10 wyższy średni wynik SAT z matematyki
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

8. liczba pracowników akademickich

Znacznie większa liczba pracowników akademickich.
School of Humanities and Sciences: 643
146
vs
1423(Carnegie Mellon University)
1277 większa liczba pracowników akademickich
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

9. liczba studentów międzynarodowych

Niepodważalnie więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych.
School of International and Public Affairs: 50%
13%
vs
35%(Carnegie Mellon University)
22% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

10. procent studentów z Azji

Niezaprzeczalnie większy odsetek studentów - Azjatów.
MIT Whitaker College: 24.1%
10%
vs
23%(Carnegie Mellon University)
13% większy odsetek studentów - Azjatów
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

11. procent czarnych studentów

Widocznie większy odsetek studentów ciemnoskórych.
Barnard College: 40%
35%
vs
5%(Carnegie Mellon University)
30% większy odsetek studentów ciemnoskórych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

12. procent białych studentów

Kolosalnie większy odsetek studentów rasy białej.
Walter Cronkite School: 87%
55%
vs
43%(Carnegie Mellon University)
12% większy odsetek studentów rasy białej
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

13. roczna liczba grantów dla studentów

Niepodważalnie większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim.
Harvard Kennedy School: 40000$
11900$
vs
23332$(Carnegie Mellon University)
11432$ większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

14. studenci na studiach licencjackich

0% więcej studentów na studiach licencjackich.
Barnard College: 2390
0
vs
6203(Carnegie Mellon University)
6203 więcej studentów na studiach licencjackich
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

15. liczba studentów kończących studia

Dostrzegalnie więcej studentów kończących studia.
School of Humanities and Sciences: 2224
1020
vs
6290(Carnegie Mellon University)
5270 więcej studentów kończących studia
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

16. sieć absolwentów

Widocznie większa sieć absolwentów.
Harvard Kennedy School: 46981
27000
vs
95000(Carnegie Mellon University)
68000 większa sieć absolwentów
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

17. liczba aplikantów

Wymiernie więcej kandydatów.
Barnard College: 5440
2754
vs
22780(Carnegie Mellon University)
20026 więcej kandydatów
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

18. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

Kolosalnie wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką.
Harvard Kennedy School: 1
1
vs
19
18 wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką
Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2018.

19. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

Kolosalnie wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców.
Harvard Kennedy School: 1
1
vs
19
18 wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców
Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2018.

20. procent studentów

Dostrzegalnie większy odsetek studentów.
School of Computer Science: 75%
26%
vs
59%(Carnegie Mellon University)
33% większy odsetek studentów
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

21. liczba często cytowanych naukowców

0% większa liczba często cytowanych opracowań.
MIT Whitaker College: 11
0
vs
18(Carnegie Mellon University)
18 większa liczba często cytowanych opracowań
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

22. zbiory biblioteczne

Wyraźnie większe zbiory biblioteczne.
School of Humanities and Sciences: 18075000
17000000(Harvard University)
vs
1042209(Carnegie Mellon University)
15957791 większe zbiory biblioteczne
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

23. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
Harvard Graduate School of Education(Harvard University)
Carnegie Mellon School of Computer Science(Carnegie Mellon University)
ma to 74%

24. wskaźnik wzrostu czesnego

Ewidentnie niższy wzrost kwoty czesnego.
School of Computer Science: 1.79%
3.5%(Harvard University)
vs
1.79%(Carnegie Mellon University)
48.86% niższy wzrost kwoty czesnego
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

25. liczba miejsc w akademiku

Zdecydowanie większa liczba akademików.
Harvard Kennedy School: 13815
13815(Harvard University)
vs
3523(Carnegie Mellon University)
10292 większa liczba akademików
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.