49pkt.

Harvard Graduate School of Education

30pkt.

Harvard Kennedy School

Zwycięzca
vs
vs

56 faktów w porównaniu

Harvard Graduate School of Education vs Harvard Kennedy School

Harvard Graduate School of Education
Harvard Kennedy School
Harvard Graduate School of Education
Harvard Kennedy School
49
pkt.
30
pkt.

Dlaczego Harvard Graduate School of Education jest lepszy od Harvard Kennedy School?

 • 2707$ niższe wymagane czesne
  41616$vs44323$
 • 2707$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
  41616$vs44323$
 • 16 więcej lat, które upłynęły od założenia
  1920vs1936

Dlaczego Harvard Kennedy School jest lepszy od Harvard Graduate School of Education?

 • 28100$ większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
  40000$vs11900$
 • 42 większa liczba pracowników akademickich
  188vs146
 • 30% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
  43%vs13%
 • 1% większy odsetek studentów - Azjatów
  11%vs10%
 • 1% większy odsetek studentów rasy białej
  56%vs55%
 • 19981 większa sieć absolwentów
  46981vs27000
 • 32% większy odsetek studentów
  58%vs26%
 • 5 większa liczba często cytowanych opracowań
  5vs0

Najważniejsze fakty i rankingi

Informacje ogólne

1.wskaźnik przestępstw na kampusie

1.55% (Harvard University)

1.55% (Harvard University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

0.02%

2.liczba pracowników akademickich

146

188

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

643

3.wyposażenie

32$ billion (Harvard University)

32$ billion (Harvard University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

32$ billion

4.zajęcia dodatkowe

440 (Harvard University)

440 (Harvard University)

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

1014

5.rok założenia

1920

1936

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Barnard College

1889

6.procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe

19% (Harvard University)

19% (Harvard University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

34.8%

Rekrutacja

1.procent studentek

74%

42%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Mandel School

86%

2.opłata wstępna

35%

27%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

6.6%

3.średni wynik SAT z matematyki

750

750 (Harvard University)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

790

4.liczba studentów międzynarodowych

13%

43%

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of International and Public Affairs

50%

5.średni wynik ACT

33.5 (Harvard University)

33.5 (Harvard University)

ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

33.5

6.średni wynik SAT wśród przyjętych

1500 (Harvard University)

1500 (Harvard University)

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1500

Infrastruktura

1.zbiory biblioteczne

17000000 (Harvard University)

17000000 (Harvard University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

18075000

2.Dysponuje muzeum
Harvard Graduate School of Education
Harvard Kennedy School

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

3.liczba miejsc w akademiku

13815 (Harvard University)

13815 (Harvard University)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

13815

4.obiekty sportowe

19 (Harvard University)

19 (Harvard University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

19

5.liczba muzeów

3 (Harvard University)

3 (Harvard University)

Źródło: Wikipedia, 2019; oficjalna strona miasta, 2019.

Zwycięzca

Johns Hopkins School of Education

4

6.koszty zakwaterowania i wyżywienia

13630$ (Harvard University)

13630$ (Harvard University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

11436$

Nagrody

1.Należy do Ivy League
Harvard Graduate School of Education
Harvard Kennedy School

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

2.liczba zdobywców Nagrody Turinga

11 (Harvard University)

11 (Harvard University)

Nagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2019.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

28

3.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

67 (Harvard University)

67 (Harvard University)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

67

4.liczba zdobywców Nagrody Nobla

66 (Harvard University)

66 (Harvard University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

66

5.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera

47 (Harvard University)

47 (Harvard University)

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2019

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

47

6.liczba medali Fieldsa

5 (Harvard University)

5 (Harvard University)

Medal Fieldsa oficjalnie znany jako Międzynarodowy Medal za Wybitne Odkrycia w Matematyce, to nagroda przyznawana dwóm, trzem lub czterem matematykom w wieku nieprzekraczającym 40 lat na każdym Międzynarodowym Kongresie Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU), które to spotkanie odbywa się co cztery lata. Źródło: strona internetowa IMU, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

5

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

41616$

44323$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

9720$

2.czesne na rok dla studentów zagranicznych

41616$

44323$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

22319$

3.roczna liczba grantów dla studentów

11900$

40000$ (Harvard University)

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

40000$

4.wskaźnik wzrostu czesnego

3.5% (Harvard University)

3.5%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Computer Science

1.79%

5.kwota stypendium socjalnego dla studentów

182$ million (Harvard University)

182$ million (Harvard University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

182$ million

Inne

1.pozycja w rankingu US News

3 (Harvard University)

3 (Harvard University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2019.

Zwycięzca

MIT Whitaker College

1

2.pozycja w rankingu ARWU

1 (Harvard University)

1 (Harvard University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1

3.pozycja w rankingu Forbesa

8 (Harvard University)

8 (Harvard University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2019.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

1

4.pozycja w rankingu Times Higher Education

4 (Harvard University)

4 (Harvard University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

2

5.liczba uczelni partnerskich

176 (Harvard University)

176 (Harvard University)

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Nicholas School

300

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.