32pkt.

Harvard Graduate School of Education

27pkt.

Harvard Kennedy School

Harvard Graduate School of Education
Zwycięzca
Harvard Kennedy School
vs
vs

51 faktów w porównaniu

Harvard Graduate School of Education vs Harvard Kennedy School

Harvard Graduate School of Education
Harvard Kennedy School

Dlaczego Harvard Graduate School of Education jest lepszy od Harvard Kennedy School?

 • 2 707.00$ niższe wymagane czesne
  ?

  41 616.00$vs44323$
 • 2 707.00$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
  ?

  41 616.00$vs44323$
 • 16 więcej lat, które upłynęły od założenia
  ?

  1920vs1936
 • 5 więcej studentów kończących studia
  ?

  1020vs1015
 • 5 więcej przyjętych studentów
  ?

  1020vs1015

Dlaczego Harvard Kennedy School jest lepszy od Harvard Graduate School of Education?

 • 42 większa liczba pracowników akademickich
  ?

  188vs146
 • 30% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
  ?

  43%vs13%
 • 28 100.00$ większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
  ?

  40 000.00$vs11900$
 • 8% niższa opłata wstępna
  ?

  27%vs35%
 • 19981 większa sieć absolwentów
  ?

  46981vs27000
 • 5 większa liczba często cytowanych opracowań
  ?

  5vs0
 • 375 więcej kandydatów
  ?

  3129vs2754

Informacje ogólne

1.wskaźnik przestępstw na kampusie
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
2.procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
3.liczba pracowników akademickich

146

188

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
4.wyposażenie

32$ billion (Harvard University)

32$ billion (Harvard University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2020.
5.zajęcia dodatkowe
Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
6.rok założenia

1920

1936

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Rekrutacja

1.średni wynik SAT z matematyki

750

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
2.liczba studentów międzynarodowych

13%

43%

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
3.średni wynik ACT
ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
4.średni wynik SAT wśród przyjętych
SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
5.średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
6.średni wynik SAT z pisania
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Infrastruktura

1.zbiory biblioteczne
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
2.Dysponuje muzeum
Harvard Graduate School of Education (Harvard University)
Harvard Kennedy School (Harvard University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
3.liczba miejsc w akademiku
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
4.obiekty sportowe
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
5.liczba muzeów
Źródło: Wikipedia, 2020; oficjalna strona miasta, 2020.
6.koszty zakwaterowania i wyżywienia

13 630.00$ (Harvard University)

13 630.00$ (Harvard University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.

Nagrody

1.Należy do Ivy League
Harvard Graduate School of Education (Harvard University)
Harvard Kennedy School (Harvard University)
Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
2.liczba zdobywców Nagrody Turinga
Nagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2020.
3.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla
Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
4.liczba zdobywców Nagrody Nobla
Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
5.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera
Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2020
6.liczba medali Fieldsa
Medal Fieldsa oficjalnie znany jako Międzynarodowy Medal za Wybitne Odkrycia w Matematyce, to nagroda przyznawana dwóm, trzem lub czterem matematykom w wieku nieprzekraczającym 40 lat na każdym Międzynarodowym Kongresie Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU), które to spotkanie odbywa się co cztery lata. Źródło: strona internetowa IMU, 2020.

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

41 616.00$

44 323.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
2.czesne na rok dla studentów zagranicznych

41 616.00$

44 323.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
3.wskaźnik wzrostu czesnego

3.5%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
4.kwota stypendium socjalnego dla studentów

182$ million (Harvard University)

182$ million (Harvard University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
5.roczna liczba grantów dla studentów

11 900.00$

40 000.00$ (Harvard University)

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.

Inne

1.pozycja w rankingu US News
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2020.
2.pozycja w rankingu ARWU
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2020.
3.pozycja w rankingu Forbesa
Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2020.
4.pozycja w rankingu Times Higher Education
Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.
5.liczba uczelni partnerskich
Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Najlepszy/najlepsza w kategorii szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.