49pkt.

Harvard Graduate School of Education

40pkt.

MIT School of Science

Zwycięzca
vs
vs

52 faktów w porównaniu

Harvard Graduate School of Education vs MIT School of Science

Harvard Graduate School of Education
MIT School of Science
Harvard Graduate School of Education
MIT School of Science
49
pkt.
40
pkt.

Dlaczego Harvard Graduate School of Education jest lepszy od MIT School of Science?

 • Należy do Ivy League
 • 3 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
  1vs4
 • 12 więcej lat, które upłynęły od założenia
  1920vs1932
 • 2 wyższa pozycja w rankingu Forbes US
  8vs10
 • 12.5% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
  7:1vs8:1
 • 1 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
  4vs5
 • 1 wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką
  1vs2
 • 1 wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców
  1vs2

Dlaczego MIT School of Science jest lepszy od Harvard Graduate School of Education?

 • 316$ niższe wymagane czesne
  41300$vs41616$
 • 316$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
  41300$vs41616$
 • 0.61% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
  0.94%vs1.55%
 • 10 więcej oferowanych zajęć dodatkowych
  450vs440
 • 1180 więcej przyjętych studentów
  2200vs1020
 • 25 wyższy średni wynik SAT z matematyki
  775vs750
 • 2 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
  1vs3
 • 154 większa liczba pracowników akademickich
  300vs146

Najważniejsze fakty i rankingi

Informacje ogólne

1.wskaźnik przestępstw na kampusie

1.55% (Harvard University)

0.94% (Massachusetts Institute of Technology)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

0.02%

2.zajęcia dodatkowe

440 (Harvard University)

450 (Massachusetts Institute of Technology)

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

1014

3.liczba pracowników akademickich

146

300

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

643

4.wyposażenie

32$ billion (Harvard University)

10.15$ billion (Massachusetts Institute of Technology)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

32$ billion

5.rok założenia

1920

1932

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Barnard College

1889

6.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

7:1 (Harvard University)

8:1 (Massachusetts Institute of Technology)

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

5:1

Rekrutacja

1.procent studentek

74%

35%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Mandel School

86%

2.opłata wstępna

35%

13%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

6.6%

3.średni wynik SAT z matematyki

750

775

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

790

4.liczba studentów międzynarodowych

13%

28.5% (Massachusetts Institute of Technology)

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of International and Public Affairs

50%

5.średni wynik ACT

33.5 (Harvard University)

33.5 (Massachusetts Institute of Technology)

ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

33.5

6.średni wynik SAT wśród przyjętych

1500 (Harvard University)

1490 (Massachusetts Institute of Technology)

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1500

Infrastruktura

1.zbiory biblioteczne

17000000 (Harvard University)

3105000 (Massachusetts Institute of Technology)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

18075000

2.Dysponuje muzeum
Harvard Graduate School of Education
MIT School of Science

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

3.liczba miejsc w akademiku

13815 (Harvard University)

3068 (Massachusetts Institute of Technology)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

13815

4.obiekty sportowe

19 (Harvard University)

10 (Massachusetts Institute of Technology)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

19

5.liczba muzeów

3 (Harvard University)

2 (Massachusetts Institute of Technology)

Źródło: Wikipedia, 2019; oficjalna strona miasta, 2019.

Zwycięzca

Johns Hopkins School of Education

4

6.koszty zakwaterowania i wyżywienia

13630$ (Harvard University)

12744$ (Massachusetts Institute of Technology)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

11436$

Nagrody

1.Należy do Ivy League
Harvard Graduate School of Education
MIT School of Science

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

2.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

67 (Harvard University)

27 (Massachusetts Institute of Technology)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

67

3.liczba zdobywców Nagrody Nobla

66 (Harvard University)

51 (Massachusetts Institute of Technology)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

66

4.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera

47 (Harvard University)

4 (Massachusetts Institute of Technology)

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2019

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

47

5.liczba medali Fieldsa

5 (Harvard University)

2 (Massachusetts Institute of Technology)

Medal Fieldsa oficjalnie znany jako Międzynarodowy Medal za Wybitne Odkrycia w Matematyce, to nagroda przyznawana dwóm, trzem lub czterem matematykom w wieku nieprzekraczającym 40 lat na każdym Międzynarodowym Kongresie Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU), które to spotkanie odbywa się co cztery lata. Źródło: strona internetowa IMU, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

5

6.kadra objęta programem Rhodes

332 (Harvard University)

41 (Massachusetts Institute of Technology)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

332

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

41616$

41300$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

9720$

2.czesne na rok dla studentów zagranicznych

41616$

41300$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

22319$

3.wskaźnik wzrostu czesnego

3.5% (Harvard University)

3.5%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Computer Science

1.79%

4.kwota stypendium socjalnego dla studentów

182$ million (Harvard University)

105.8$ million (Massachusetts Institute of Technology)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

182$ million

5.roczna liczba grantów dla studentów

11900$

24410$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

40000$

Inne

1.pozycja w rankingu US News

3 (Harvard University)

1 (Massachusetts Institute of Technology)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2019.

Zwycięzca

MIT Whitaker College

1

2.pozycja w rankingu ARWU

1 (Harvard University)

4 (Massachusetts Institute of Technology)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1

3.pozycja w rankingu Forbesa

8 (Harvard University)

10 (Massachusetts Institute of Technology)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2019.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

1

4.pozycja w rankingu Times Higher Education

4 (Harvard University)

5 (Massachusetts Institute of Technology)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

2

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.