Harvard Kennedy School
Top 67%1 punkt/ów
Top 67%
Najważniejsze fakty i rankingi

Harvard Kennedy School: 57 fakty i cechy

1. wskaźnik przestępstw na kampusie

1.55%(Harvard University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

2. czesne na rok

44323$(Harvard Kennedy School)
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

3. czesne na rok dla studentów zagranicznych

44323$(Harvard Kennedy School)
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

4. procent studentek

42%(Harvard Kennedy School)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

5. liczba pracowników akademickich

188(Harvard Kennedy School)
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

6. liczba studentów międzynarodowych

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

7. sieć absolwentów

46981(Harvard Kennedy School)
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2017.

8. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

1(Harvard Kennedy School)
Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2017.

9. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

1(Harvard Kennedy School)
Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2017.

10. procent studentów

58%(Harvard Kennedy School)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

11. wskaźnik wzrostu czesnego

3.5%(Harvard Kennedy School)
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

12. opłata wstępna

27%(Harvard Kennedy School)
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

13. liczba aplikantów

3129(Harvard Kennedy School)
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

14. procent czarnych studentów

6%(Harvard Kennedy School)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

15. procent białych studentów

56%(Harvard Kennedy School)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

16. procent studentów z Azji

11%(Harvard Kennedy School)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

17. liczba często cytowanych naukowców

5(Harvard Kennedy School)
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2017.

18. liczba przedsiębiorstw założonych przez absolwentów

Liczba przedsiębiorstw założonych przez absolwentów określa nacisk, jaki uczelnia kładzie na rozwój przedsiębiorczości. Źródło: Forbes Global 2000, 2017

19. rok założenia

1936(Harvard Kennedy School)
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2017.

20. liczba studentów kończących studia

1015(Harvard Kennedy School)
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

21. studenci na studiach licencjackich

0(Harvard Kennedy School)
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2017.

22. średni wynik SAT z matematyki

750(Harvard University)
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

23. zbiory biblioteczne

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

24. Dysponuje muzeum

Harvard Kennedy School(Harvard University)
ma to 73%
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

25. liczba miejsc w akademiku

13815(Harvard University)
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

Top 10 wydziały

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • Harvard Kennedy School
Porównaj
This page is currently only available in English.