Harvard Law School
Top 46%22 punkt/ów
Top 46%
Najważniejsze fakty i rankingi

Harvard Law School: 58 fakty i cechy

1. liczba aplikantów

5510(Harvard Law School)
Columbia Law School: 6592
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

2. liczba pracowników akademickich

122(Harvard Law School)
Columbia Law School: 299
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

3. pozycja w rankingu ARWU

1(Harvard University)
Harvard Law School: 1
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2017.

4. sieć absolwentów

38000(Harvard Law School)
Harvard Law School: 38000
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2017.

5. przyjęci na studia

1800(Harvard Law School)
Harvard Law School: 1800
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

6. opłata wstępna

15.6%(Harvard Law School)
Duke School of Law: 4%
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

7. procent studentek

49%(Harvard Law School)
School of Industrial and Labor Relations: 59%
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

8. procent studentów

51%(Harvard Law School)
Sandra Day O'Connor College: 59%
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

9. procent czarnych studentów

40%(Harvard Law School)
Harvard Law School: 40%
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

10. liczba studentów międzynarodowych

11%(Harvard Law School)
Yale Law School: 29.4%
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

11. wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

14:1(Harvard Law School)
Columbia Law School: 0:1
Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

12. liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w 3 miesiące po opuszczeniu uczelni

96.3(Harvard Law School)
Cornell Law School: 98
Odsetek absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie lub zaakceptowali ofertę pracy w przeciągu trzech miesięcy od opuszczenia murów uczelni. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

13. studenci objęci programem międzynarodowej wymiany studentów

154(Harvard Law School)
NYU School of Law: 3799
Program wymiany studentów jest programem, dzięki któremu studenci danej uczelni studiują za granicą w jednej z instytucji partnerskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

14. czesne na rok

54800$(Harvard Law School)
School of Industrial and Labor Relations: 22565$
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

15. czesne na rok dla studentów zagranicznych

54800$(Harvard Law School)
School of Industrial and Labor Relations: 22565$
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

16. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

1(Harvard Law School)
Harvard Law School: 1
Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2017.

17. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

1(Harvard Law School)
Harvard Law School: 1
Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2017.

18. liczba wniosków patentowych

1(Harvard Law School)
Harvard Law School: 1
Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

19. liczba często cytowanych naukowców

2(Harvard Law School)
Stanford School of Law: 103
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2017.

20. wskaźnik wzrostu czesnego

3.1%(Harvard Law School)
Case School of Law: 1.8%
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

21. liczba studentów kończących studia

1800(Harvard Law School)
Harvard Law School: 1800
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

22. studenci na studiach licencjackich

6700(Harvard University)
School of Industrial and Labor Relations: 911
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2017.

23. średni wynik SAT z matematyki

750(Harvard University)
Harvard Law School: 750
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

24. zbiory biblioteczne

17000000(Harvard University)
Yale Law School: 25850000
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

25. Dysponuje muzeum

Harvard Law School(Harvard University)
ma to 82%
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

Top 10 wydziały prawne

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • Harvard Law School
Porównaj
This page is currently only available in English.