53pkt.

Harvard Law School

vs

Przegląd Harvard Law School: 58 fakty i najważniejsze cechy

Harvard Law School
Harvard Law School
53
pkt.

Dlaczego Harvard Law School jest lepszy od przeciętnej?

 • Liczba aplikantów
  5510vs4008.55
 • Liczba muzeów
  3vs1.67
 • Procent studentek
  49%vs46.77%
 • Przyjęci na studia
  1800vs920.45
 • Średni wynik SAT z matematyki
  750vs707.73
 • Zbiory biblioteczne
  17000000vs12566889.64
 • Wskaźnik wzrostu czesnego
  3.1%vs3.23%
 • Liczba miejsc w akademiku
  13815vs8722.73

Najważniejsze fakty i rankingi

Informacje ogólne

1.liczba pracowników akademickich

122

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

Columbia Law School

299

2.liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w 3 miesiące po opuszczeniu uczelni

96.3

Odsetek absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie lub zaakceptowali ofertę pracy w przeciągu trzech miesięcy od opuszczenia murów uczelni. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Cornell Law School

98

3.zajęcia dodatkowe

440 (Harvard University)

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Cornell Law School

1019

4.rok założenia

1817

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

1817

5.procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe

19% (Harvard University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Boston School of Law

48.8%

6.wyposażenie

32$ billion (Harvard University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

32$ billion

Rekrutacja

1.liczba aplikantów

5510

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Zwycięzca

Columbia Law School

6592

2.studenci na studiach licencjackich

6700 (Harvard University)

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

6700

3.procent studentek

49%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Industrial and Labor Relations

59%

4.przyjęci na studia

1800

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

1800

5.średni wynik SAT z matematyki

750 (Harvard University)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

750

6.opłata wstępna

15.6%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Duke School of Law

4%

Infrastruktura

1.liczba muzeów

3 (Harvard University)

Źródło: Wikipedia, 2019; oficjalna strona miasta, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

3

2.zbiory biblioteczne

17000000 (Harvard University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Yale Law School

25850000

3.Dysponuje muzeum
Harvard Law School

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

4.liczba miejsc w akademiku

13815 (Harvard University)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Harvard Law School

13815

5.obiekty sportowe

19 (Harvard University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Cornell Law School

29

6.koszty zakwaterowania i wyżywienia

13630$ (Harvard University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Sandra Day O'Connor College

11436$

Nagrody

1.liczba medali Fieldsa

5 (Harvard University)

Medal Fieldsa oficjalnie znany jako Międzynarodowy Medal za Wybitne Odkrycia w Matematyce, to nagroda przyznawana dwóm, trzem lub czterem matematykom w wieku nieprzekraczającym 40 lat na każdym Międzynarodowym Kongresie Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU), które to spotkanie odbywa się co cztery lata. Źródło: strona internetowa IMU, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

5

2.Należy do Ivy League
Harvard Law School

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

3.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

67 (Harvard University)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

67

4.liczba zdobywców Nagrody Nobla

66 (Harvard University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

66

5.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera

47 (Harvard University)

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2019

Zwycięzca

Yale Law School

56

6.liczba zdobywców Nagrody Turinga

11 (Harvard University)

Nagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2019.

Zwycięzca

Stanford School of Law

28

Czesne & Wsparcie

1.wskaźnik wzrostu czesnego

3.1%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Case School of Law

1.8%

2.kwota stypendium socjalnego dla studentów

182$ million (Harvard University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Cornell Law School

245$ million

3.roczna liczba grantów dla studentów

40000$ (Harvard University)

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

40000$

4.czesne na rok

54800$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

School of Industrial and Labor Relations

22565$

5.czesne na rok dla studentów zagranicznych

54800$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

School of Industrial and Labor Relations

22565$

Inne

1.pozycja w rankingu US News

3 (Harvard University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

3

2.pozycja w rankingu ARWU

1 (Harvard University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

1

3.pozycja w rankingu Forbesa

8 (Harvard University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2019.

Zwycięzca

Stanford School of Law

1

4.pozycja w rankingu Times Higher Education

4 (Harvard University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

Stanford School of Law

2

5.liczba uczelni partnerskich

176 (Harvard University)

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Duke School of Law

300

Top 10 szkoły prawnicze

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.