100pkt.

Harvard Law School

76pkt.

Yale Law School

Zwycięzca
Harvard Law School
Yale Law School
vs
vs

62 faktów w porównaniu

Harvard Law School vs Yale Law School

Harvard Law School
Yale Law School

Dlaczego Harvard Law School jest lepszy od Yale Law School?

 • 2826 więcej kandydatów
  ?

  5510vs2684
 • 25000 większa sieć absolwentów
  ?

  38000vs13000
 • 0.56% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
  ?

  1.55%vs2.11%
 • 22.21% większa liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy po opuszczeniu uczelni.
  ?

  96.3vs78.8
 • 11.2$ billion większa kwota uposażenia
  ?

  32$ billionvs20.8$ billion
 • 1150 więcej przyjętych studentów
  ?

  1800vs650
 • 1150 więcej studentów kończących studia
  ?

  1800vs650
 • 6700 więcej studentów na studiach licencjackich
  ?

  6700vs0

Dlaczego Yale Law School jest lepszy od Harvard Law School?

 • 8 większa liczba pracowników akademickich
  ?

  130vs122
 • 35 większa liczba często cytowanych opracowań
  ?

  37vs2
 • 9% większy budżet przeznaczony na badania
  ?

  28%vs19%
 • 39.29% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
  ?

  8.5:1vs14:1
 • 6.4% niższa opłata wstępna
  ?

  9.2%vs15.6%
 • 18.4% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
  ?

  29.4%vs11%
 • 778 więcej studentów bierze udział w programach wymiany zagranicznej
  ?

  932vs154
 • 8850000 większe zbiory biblioteczne
  ?

  25850000vs17000000

Opinie użytkowników

Nie ma jeszcze opinii

Bądź pierwszy. Wykorzystaj swoje doświadczenie, aby pomóc innym w podjęciu decyzji.

Napisz opinię

Informacje ogólne

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2022.
3.średnia płaca

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Harvard Law School)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Yale Law School)

Źródło: Wikipedia, 2022; oficjalne statystki prowadzone przez miasto, 2022.
4.średnia pensja absolwentów

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Harvard Law School)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Yale Law School)

Średnie zarobki absolwentów po trzech latach od ukończenia uczelni, równowartość parytetu siły nabywczej wyrażonego w USD. Źródło: Financial Times, 2022.
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
6.liczba podwójnych kierunków

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Harvard Law School)

5

Określa możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022
Odsetek absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie lub zaakceptowali ofertę pracy w przeciągu trzech miesięcy od opuszczenia murów uczelni. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022
Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2022.
Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.

Rekrutacja

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022
ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022

Infrastruktura

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2022.
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
5.Dysponuje muzeum
Harvard Law School (Harvard University)
Yale Law School (Yale University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
Źródło: Wikipedia, 2022; oficjalna strona miasta, 2022.
Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2022.
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
9.Posiada akademiki uniwersyteckie
Harvard Law School (Harvard University)
Yale Law School (Yale University)
Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.

Nagrody

Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2022.
Nagrody Akademii Filmowej znane obecnie jako Oscary są zestawem corocznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w kinematografii. Źródło: Wikipedia, 2022
Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2022.
4.liczba medali Fieldsa

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Yale Law School)

Medal Fieldsa oficjalnie znany jako Międzynarodowy Medal za Wybitne Odkrycia w Matematyce, to nagroda przyznawana dwóm, trzem lub czterem matematykom w wieku nieprzekraczającym 40 lat na każdym Międzynarodowym Kongresie Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU), które to spotkanie odbywa się co cztery lata. Źródło: strona internetowa IMU, 2022.
5.Należy do Ivy League
Harvard Law School (Harvard University)
Yale Law School (Yale University)
Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2022.
Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2022.
Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2022.
8.liczba wniosków patentowych

1

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Yale Law School)

Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022
Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2022

Czesne & Wsparcie

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2022.
Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2022.
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022
4.czesne na rok

54 800.00$

53 950.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2022.
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2022.
6.stosunek ceny do jakości

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Harvard Law School)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Yale Law School)

Oblicza się go według bieżacego wynagrodzenia, czasu trwania kursów, wysokości opłat i innych kosztów, w tym utraconych dochodów podczas MBA. Źródło: Financial Times, 2022.

Inne

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2022.
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2022.
Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2022.
Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.
Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.

Najlepszy/najlepsza w kategorii wydziały prawa?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.