91pkt.

Harvard Medical School

100pkt.

NYU School of Medicine

Zwycięzca
vs
vs

56 faktów w porównaniu

Harvard Medical School vs NYU School of Medicine

Harvard Medical School
NYU School of Medicine
Harvard Medical School
NYU School of Medicine

Dlaczego Harvard Medical School jest lepszy od NYU School of Medicine?

 • 55 więcej lat, które upłynęły od założenia
  1782vs1837
 • 40 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
  3vs43
 • Należy do Ivy League
 • 26 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
  1vs27
 • 48 wyższa pozycja w rankingu Forbes US
  8vs56
 • 2992$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
  13630$vs16622$
 • 36.36% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
  7:1vs11:1
 • 37 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
  4vs41

Dlaczego NYU School of Medicine jest lepszy od Harvard Medical School?

 • 3400 więcej kandydatów
  8835vs5435
 • 1390$ większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
  40500$vs39110$
 • 8.67% niższy wzrost kwoty czesnego
  3.9%vs4.27%
 • 193$ million większa kwota stypendium socjalnego dla studentów
  223$ millionvs30$ million
 • 59 więcej oferowanych zajęć dodatkowych
  499vs440
 • 2.3% niższa opłata wstępna
  1.8%vs4.1%
 • 50 więcej organizacji i stowarzyszeń studenckich
  450vs400
 • 1040$ niższe wymagane czesne
  51060$vs52100$

Najważniejsze fakty i rankingi

relevant

Informacje ogólne

1.rok założenia

1782

1837

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Medical School

1782

2.liczba pracowników akademickich

8924

1360

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

Harvard Medical School

8924

3.wyposażenie

32$ billion (Harvard University)

2.83$ billion (New York University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

32$ billion

4.zajęcia dodatkowe

440 (Harvard University)

499 (New York University)

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Weill Cornell Graduate School

1019

5.procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe

19% (Harvard University)

12.36% (New York University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Boston School of Public Health

48.8%

6.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

7:1 (Harvard University)

11:1 (New York University)

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Weill Cornell College

0.16:1

relevant

Rekrutacja

1.liczba aplikantów

5435

8835

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Zwycięzca

NYU School of Medicine

8835

2.studenci na studiach licencjackich

0

0

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

Zwycięzca

Sargent College

1152

3.procent studentek

47%

47%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Yale School of Nursing

94%

4.przyjęci na studia

1387

720

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Johns Hopkins Bloomberg School

2164

5.średni wynik SAT z matematyki

750 (Harvard University)

685 (New York University)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

750

6.liczba studentów międzynarodowych

20% (Harvard University)

17% (New York University)

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Weill Cornell College

56%

relevant

Infrastruktura

1.zbiory biblioteczne

17000000 (Harvard University)

13850000 (New York University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Yale School of Public Health

25850000

2.Dysponuje muzeum
Harvard Medical School
NYU School of Medicine

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

3.liczba miejsc w akademiku

13815 (Harvard University)

11000 (New York University)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

13815

4.obiekty sportowe

19 (Harvard University)

8 (New York University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Weill Cornell Graduate School

29

5.liczba muzeów

3 (Harvard University)

1 (New York University)

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

Zwycięzca

Johns Hopkins Bloomberg School

4

6.koszty zakwaterowania i wyżywienia

13630$ (Harvard University)

16622$ (New York University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Health Solutions

11436$

relevant

Nagrody

1.Należy do Ivy League
Harvard Medical School
NYU School of Medicine

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

2.liczba zdobywców Nagrody Turinga

11 (Harvard University)

1 (New York University)

Nagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2018.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

28

3.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

67 (Harvard University)

12 (New York University)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

67

4.liczba zdobywców Nagrody Nobla

66 (Harvard University)

24 (New York University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

66

5.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera

47 (Harvard University)

19 (New York University)

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2018

Zwycięzca

Yale School of Public Health

56

6.kadra objęta programem Rhodes

332 (Harvard University)

3 (New York University)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

332

relevant

Czesne & Wsparcie

1.roczna liczba grantów dla studentów

39110$

40500$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

44000$

2.wskaźnik wzrostu czesnego

4.27%

3.9% (New York University)

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

College of Health Solutions

2.9%

3.kwota stypendium socjalnego dla studentów

30$ million

223$ million (New York University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Weill Cornell Graduate School

245$ million

4.czesne na rok

52100$

51060$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Health Solutions

5716$

5.czesne na rok dla studentów zagranicznych

52100$

51060$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Nursing and Health Innovation

22977$

relevant

Inne

1.pozycja w rankingu US News

3 (Harvard University)

43 (New York University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

3

2.pozycja w rankingu ARWU

1 (Harvard University)

27 (New York University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

1

3.pozycja w rankingu Forbesa

8 (Harvard University)

56 (New York University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

1

4.pozycja w rankingu Times Higher Education

4 (Harvard University)

41 (New York University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

2

5.liczba zdobywców Nagrody Akademii Filmowej

1 (Harvard University)

31 (New York University)

Nagrody Akademii Filmowej znane obecnie jako Oscary są zestawem corocznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w kinematografii. Źródło: Wikipedia, 2018

Zwycięzca

College of Dentistry

31

6.liczba uczelni partnerskich

176 (Harvard University)

18 (New York University)

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Duke School of Nursing

300

Top 10 szkoły medyczne

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.