100pkt.

Harvard Medical School

80pkt.

Yale School of Public Health

Zwycięzca
Harvard Medical School
Yale School of Public Health
vs
vs

62 faktów w porównaniu

Harvard Medical School vs Yale School of Public Health

Harvard Medical School
Yale School of Public Health

Dlaczego Harvard Medical School jest lepszy od Yale School of Public Health?

 • 8816 większa liczba pracowników akademickich
  ?

  8924vs108
 • 49 większa liczba często cytowanych opracowań
  ?

  49vs0
 • 6.5% niższa opłata wstępna
  ?

  4.1%vs10.6%
 • 4335 więcej kandydatów
  ?

  5435vs1100
 • 4544 większa sieć absolwentów
  ?

  9582vs5038
 • 0.56% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
  ?

  1.55%vs2.11%
 • 11.2$ billion większa kwota uposażenia
  ?

  32$ billionvs20.8$ billion
 • 1307 więcej studentów kończących studia
  ?

  1387vs80

Dlaczego Yale School of Public Health jest lepszy od Harvard Medical School?

 • 9% większy budżet przeznaczony na badania
  ?

  28%vs19%
 • 14.29% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
  ?

  6:1vs7:1
 • 732 więcej studentów bierze udział w programach wymiany zagranicznej
  ?

  932vs200
 • 126 więcej studentów na studiach licencjackich
  ?

  126vs0
 • 8850000 większe zbiory biblioteczne
  ?

  25850000vs17000000
 • 8 więcej obiektów sportowych
  ?

  27vs19
 • 9 większa liczba zdobywców Nagrody Pulitzera
  ?

  56vs47
 • 90$ million większa kwota stypendium socjalnego dla studentów
  ?

  120$ millionvs30$ million

Opinie użytkowników

Nie ma jeszcze opinii

Bądź pierwszy. Wykorzystaj swoje doświadczenie, aby pomóc innym w podjęciu decyzji.

Napisz opinię

Informacje ogólne

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2023.
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2023.
średnia płaca

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Harvard Medical School)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Yale School of Public Health)

Źródło: Wikipedia, 2023; oficjalne statystki prowadzone przez miasto, 2023.
średnia pensja absolwentów

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Harvard Medical School)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Yale School of Public Health)

Średnie zarobki absolwentów po trzech latach od ukończenia uczelni, równowartość parytetu siły nabywczej wyrażonego w USD. Źródło: Financial Times, 2023.
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
liczba podwójnych kierunków

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Harvard Medical School)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Yale School of Public Health)

Określa możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023
liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w 3 miesiące po opuszczeniu uczelni

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Harvard Medical School)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Yale School of Public Health)

Odsetek absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie lub zaakceptowali ofertę pracy w przeciągu trzech miesięcy od opuszczenia murów uczelni. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023
wyposażenie

32$ billion (Harvard University)

20.8$ billion (Yale University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2023.

Rekrutacja

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.
ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
studenci z programów wymiany międzynarodowej

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Harvard Medical School)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Yale School of Public Health)

Program wymiany studentów jest programem, dzięki któremu studenci danej uczelni studiują za granicą w jednej z instytucji partnerskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
Program wymiany studentów jest programem, dzięki któremu studenci danej uczelni studiują za granicą w jednej z instytucji partnerskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.

Infrastruktura

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2023.
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
Dysponuje muzeum
Harvard Medical School (Harvard University)
Yale School of Public Health (Yale University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
Źródło: Wikipedia, 2023; oficjalna strona miasta, 2023.
Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2023.
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
Posiada akademiki uniwersyteckie
Harvard Medical School (Harvard University)
Yale School of Public Health (Yale University)
Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.

Nagrody

Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2023.
Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2023.
liczba medali Fieldsa

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Yale School of Public Health)

Medal Fieldsa oficjalnie znany jako Międzynarodowy Medal za Wybitne Odkrycia w Matematyce, to nagroda przyznawana dwóm, trzem lub czterem matematykom w wieku nieprzekraczającym 40 lat na każdym Międzynarodowym Kongresie Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU), które to spotkanie odbywa się co cztery lata. Źródło: strona internetowa IMU, 2023.
Należy do Ivy League
Harvard Medical School (Harvard University)
Yale School of Public Health (Yale University)
Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2023.
Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2023.
Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2023.
Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023
Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2023
Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2023.

Czesne & Wsparcie

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2023.
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023
czesne na rok

52 100.00$

34 400.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2023.
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2023.
stosunek ceny do jakości

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Harvard Medical School)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Yale School of Public Health)

Oblicza się go według bieżacego wynagrodzenia, czasu trwania kursów, wysokości opłat i innych kosztów, w tym utraconych dochodów podczas MBA. Źródło: Financial Times, 2023.
Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2023.

Inne

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2023.
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2023.
Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2023.
Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.
Nagrody Akademii Filmowej znane obecnie jako Oscary są zestawem corocznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w kinematografii. Źródło: Wikipedia, 2023
Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.

Najlepszy/najlepsza w kategorii wydziały medyczne?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.