vs
Johannesburg
Moskwa
Top 61%923 punkt/ów
Top 61%
Top 3%2,299 punkt/ów
Top 3%
Najważniejsze fakty i dane

Johannesburg vs Moskwa: 35 faktów w porównaniu

1. średnia temperatura

Kolosalnie wyższa średnia temperatura.
Mecca: 32°C
16°C
vs
5.8°C
10.2°C wyższa średnia temperatura
Źródło: Wikipedia, 2018; WMO, 2018.

2. gęstość zaludnienia

Wyraźnie niższa gęstość zaludnienia.
Rovaniemi: 8.03 osób/km²
2000 osób/km²
vs
5000 osób/km²
60% niższa gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2018.

3. liczba uniwersytetów

Zdecydowanie więcej uniwersytetów.
Tokyo: 185
7
vs
60
53 więcej uniwersytetów
Uniwersytety jako centra edukacji wyższej oraz badań naukowych tworzą ważny wkład w rozwój miasta. Źródło: Wikipedia, 2018.

4. wskaźnik bezrobocia

Zdecydowanie niższa stopa bezrobocia.
Port Louis: 0%
24.5%
vs
0.4%
24.1% niższa stopa bezrobocia
Niski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2018.

5. zaludnienie

Kolosalnie więcej mieszkańców.
Shanghai: 23 miliony
1 milionów
vs
11.8 milionów
10.8million więcej mieszkańców
Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2018.

6. znajduje się niedaleko jezior

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
Johannesburg
Moskwa
ma to 58%

7. produkt krajowy brutto (PKB)

Kolosalnie większy produkt krajowy brutto (PKB).
New York: 1280$ billion
65.31$ billion
vs
286.6$ billion
221.29$ billion większy produkt krajowy brutto (PKB)
Poziom PKB wskazuje na to jak bogate i produktywne jest miasto. Źródło: Wikipedia, 2018.

8. dostępność obiektów sportowych (stadiony, areny itp.)

Znacznie więcej dużych obiektów sportowych (stadionów, aren, itp.).
London: 13
2
vs
3
1 więcej dużych obiektów sportowych (stadionów, aren, itp.)
Im więcej dużych obiektów sportowych (ponad 20.000 miejsc), tym więcej ważnych imprez jest w stanie zorganizować miasto. Źródło: worldstadiums.com, 2018.

9. obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

0% obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Kyoto: 17
0
vs
3
3 obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2018.

10. ma system wypożyczania rowerów

System wypożyczania rowerów sprawia, że miasto jest bardziej przyjazne rowerzystom, pokazuje pozytywne do nich nastawienie miasta oraz może być wykorzystywany przez turystów. Źródło: Wikipedia, 2018.
Johannesburg
Moskwa
ma to 33%

11. liczba muzeów

Stanowczo więcej muzeów.
London: 240
13
vs
185
172 więcej muzeów
Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

12. zróżnicowanie dochodów

Kolosalnie niższe nierówności dochodów.
Beijing: 0.22
0.63
vs
0.42
0.21 niższe nierówności dochodów
Współczynnik Gini'ego mierzy nierówności w dystrybucji dochodów. Współczynnik Gini'ego o wartości zero wyraża idealną równość. Współczynnik Gini'ego o wartości jeden wyraża maksymalną nierówność. Im wyższa równość w dystrybucji dochodów, tym większe są szanse przeciętnego obywatela. Źródło> Wikipedia, 2018.

13. liczba milionerów

Dostrzegalnie więcej miliarderów z corocznej listy Forbsa mieszkających w mieście.
Moscow: 82
2
vs
82
80 więcej miliarderów z corocznej listy Forbsa mieszkających w mieście
Liczba miliarderów może wskazywać na duże nagromadzenie prywatnego bogactwa w mieście. Źródło: Forbes, 2018.

14. roczny przyrost naturalny

Widocznie szybszy przyrost liczby ludności.
Shanghai: 22.15%
4.44%
vs
2.5%
1.94% szybszy przyrost liczby ludności
Przyrost liczby ludności to zmiana wielkości populacji w czasie. Im wyższy przyrost, tym bardziej dynamiczne społeczeństwo. Przyrost liczby ludności może się wiązać z gospodarczym, kulturalnym i społecznym rozwojem miasta, które jest w stanie przyciągnąć coraz to więcej osób zdecydowanych zostać jego mieszkańcami. Źródło: Wikipedia, 2018.

15. Big Mac Index

Nieznacznie tańszy Bic Mac (Big Mac Indeks).
Agra: 1.89$
2.87$
vs
2.7$
0.17$ tańszy Bic Mac (Big Mac Indeks)
Indeks Bic Mac jest publikowany przez magazyn "The Economist" jako nieformalny sposób mierzenia parytetu siły nabywczej pomiędzy dwoma walutami. Parytet siły nabywczej kursu wymiany Bic Maca jest otrzymywany poprzez podzielenie ceny Bic Maca w jednym kraju (w jego walucie) przez cenę Bic Maca w drugim kraju (w jego walucie). Źródło: Economist, 2018.

16. ma publiczną służbę zdrowia

Publiczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2018.
Johannesburg
Moskwa
ma to 80%

17. liczba lotnisk

Znacznie więcej lotnisk.
London: 5
2
vs
3
1 więcej lotnisk
Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2018.

18. jest miejscem pielgrzymkowym dla wielkich religii świata

Wskazuje to na to, że miasto jest ważnym ośrodkiem religijnym. Źródło: Wikipedia, 2018.
Johannesburg
Moskwa
ma to 9%

19. ma zakaz palenia w miesjcach publicznych

Źródło: oficjalna strona miasta, 2018.
Johannesburg
Moskwa
ma to 55%

20. VAT

Niezaprzeczalnie niższy podatek VAT.
Nassau: 0%
14%
vs
18%
4% niższy podatek VAT
Źródło: Wikipedia, 2018.

21. maksymalny podatek dochodowy od osób fizycznych

Wymiernie niższy maksymalny podatek dochodowy od osób fizycznych.
Nashville: 0%
40%
vs
34%
6% niższy maksymalny podatek dochodowy od osób fizycznych
Źródło: Wikipedia, 2018.

22. Global Cities Index

Wymiernie lepiej globalnie połączone.
New York: 6.35
1.48
vs
2.7
1.22 lepiej globalnie połączone
Indeks Miast Globalnych mierzy globalne zaangażowanie miasta w pięciu wymiarach: aktywności gospodarczej, kapitału ludzkiego, wymiany informacji, doświadczeń kulturalnych oraz zaangażowania politycznego. Źródło: ATKearney, 2018.

23. poziom korupcji

Dostrzegalnie niższy poziom korupcji.
Wellington: 9.5
4.1
vs
2.4
1.7 niższy poziom korupcji
Poziom korupcji wskazuje na skuteczność egzekwowania prawa oraz transparentość w prowadzeniu biznesu. Źródło: Transparency International, 2018.

24. wskaźnik morderstw

Kolosalnie niższy odsetek morderstw.
Boston: 0.12
43
vs
4.9
38.1 niższy odsetek morderstw
Poziom morderstw wyrażony jest w ich liczbie na 100000 mieszkańców. Niższy odsetek morderstw wskazuje na bezpieczniejsze miasto i lepszą jakość życia. Źródło: Wikipedia, 2018.

25. jest miastem stołecznym

Status miasta stołecznego wskazuje na szczególną wagę miasta dla jego kraju, szczególnie ze względów politycznych, dyplomatycznych i lobbingowych. Źródło: Wikipedia, 2018.
Johannesburg
Moskwa
ma to 53%

Top 10 miasta

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.