Johns Hopkins School of Education
Top 33%2 punkt/ów
Top 33%
Najważniejsze fakty i rankingi

Johns Hopkins School of Education: 53 fakty i cechy

1. wskaźnik przestępstw na kampusie

0.13%(Johns Hopkins University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

2. procent studentek

76%(Johns Hopkins School of Education)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

3. czesne na rok

43929$(Johns Hopkins School of Education)
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

4. czesne na rok dla studentów zagranicznych

43929$(Johns Hopkins School of Education)
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

5. liczba pracowników akademickich

67(Johns Hopkins School of Education)
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

6. przyjęci na studia

1200(Johns Hopkins School of Education)
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

7. wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

10:1(Johns Hopkins School of Education)
Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

8. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

119(Johns Hopkins School of Education)
Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2017.

9. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

119(Johns Hopkins School of Education)
Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2017.

10. rok założenia

1909(Johns Hopkins School of Education)
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2017.

11. procent studentów

24%(Johns Hopkins School of Education)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

12. liczba studentów kończących studia

1200(Johns Hopkins School of Education)
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

13. liczba programów przedsiębiorczych

1(Johns Hopkins School of Education)
Większa liczba programów dotyczących przedsiębiorczości oznacza szansę rozwijania kreatywnych idei dotyczących zakładania firm oraz łatwiejszego rozwoju. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

14. liczba aplikantów

1958(Johns Hopkins School of Education)
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

15. studenci na studiach licencjackich

0(Johns Hopkins School of Education)
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2017.

16. liczba często cytowanych naukowców

0(Johns Hopkins School of Education)
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2017.

17. opłata wstępna

76%(Johns Hopkins School of Education)
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

18. średni wynik SAT z pisania

700(Johns Hopkins University)
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

19. pozycja w rankingu ARWU

17(Johns Hopkins University)
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2017.

20. pozycja w rankingu US News

16(Johns Hopkins University)
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2017.

21. Należy do Ivy League

Johns Hopkins School of Education(Johns Hopkins University)
ma to 40%
Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2017.

22. liczba muzeów

4(Johns Hopkins University)
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

23. Dysponuje muzeum

Johns Hopkins School of Education(Johns Hopkins University)
ma to 73%
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

24. liczba miejsc w akademiku

2669(Johns Hopkins University)
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

25. średni wynik SAT wśród przyjętych

1405(Johns Hopkins University)
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

Top 10 wydziały

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • Johns Hopkins School of Education
Porównaj
This page is currently only available in English.