Johns Hopkins School of Education
Top 32%49 punkt/ów
Top 32%
Najważniejsze fakty i rankingi

Przegląd Johns Hopkins School of Education: 52 fakty i najważniejsze cechy

1. procent studentek

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
76%
Mandel School: 86%

2. czesne na rok

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.
43929$
Walter Cronkite School: 9720$

3. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.
43929$
Walter Cronkite School: 22319$

4. wskaźnik przestępstw na kampusie

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
0.13%(Johns Hopkins University)
School of Computer Science: 0.02%

5. liczba zdobywców Nagrody Pulitzera

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2018
6(Johns Hopkins University)
Harvard Kennedy School: 47

6. Należy do Ivy League

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.
Johns Hopkins School of Education(Johns Hopkins University)
ma to 40%

7. liczba muzeów

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
4(Johns Hopkins University)
Johns Hopkins School of Education: 4

8. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
Johns Hopkins School of Education(Johns Hopkins University)
ma to 74%

9. liczba miejsc w akademiku

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
2669(Johns Hopkins University)
Harvard Kennedy School: 13815

10. liczba pracowników akademickich

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
67
School of Humanities and Sciences: 643

11. opłata wstępna

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
76%
School of Computer Science: 6.8%

12. średni wynik SAT wśród przyjętych

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
1405(Johns Hopkins University)
Harvard Kennedy School: 1500

13. średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
690(Johns Hopkins University)
School of Computer Science: 760

14. średni wynik SAT z matematyki

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
715(Johns Hopkins University)
School of Computer Science: 790

15. rozmiar kampusu

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.
0.57km²(Johns Hopkins University)
Nicholas School: 34.8km²

16. wyposażenie

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.
2.59$ billion(Johns Hopkins University)
Harvard Kennedy School: 32$ billion

17. procent studentów z Azji

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
18.8%(Johns Hopkins University)
MIT Whitaker College: 24.1%

18. procent czarnych studentów

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
5.5%(Johns Hopkins University)
Barnard College: 40%

19. rok założenia

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.
1909
Barnard College: 1889

20. procent studentów

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
24%
School of Computer Science: 75%

21. procent białych studentów

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
52.3%(Johns Hopkins University)
Walter Cronkite School: 87%

22. pozycja w rankingu Forbesa

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.
46(Johns Hopkins University)
School of Humanities and Sciences: 1

23. roczna liczba grantów dla studentów

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.
29595$(Johns Hopkins University)
Harvard Kennedy School: 40000$

24. zbiory biblioteczne

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
7552000(Johns Hopkins University)
School of Humanities and Sciences: 18075000

25. absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.
15(Johns Hopkins University)
Harvard Kennedy School: 67

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.