67pkt.

Johns Hopkins School of Education

49pkt.

School of Computer Science

Zwycięzca
vs
vs

49 faktów w porównaniu

Johns Hopkins School of Education vs School of Computer Science

Johns Hopkins School of Education
School of Computer Science
Johns Hopkins School of Education
School of Computer Science
67
pkt.
49
pkt.

Dlaczego Johns Hopkins School of Education jest lepszy od School of Computer Science?

 • Dysponuje muzeum
 • 56 więcej lat, które upłynęły od założenia
  1909vs1965
 • 35 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
  17vs52
 • 6 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
  16vs22
 • 33 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
  16vs49

Dlaczego School of Computer Science jest lepszy od Johns Hopkins School of Education?

 • 2929$ niższe wymagane czesne
  41000$vs43929$
 • 2929$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
  41000$vs43929$
 • 0.11% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
  0.02%vs0.13%
 • 854 większa liczba akademików
  3523vs2669
 • 215 większa liczba pracowników akademickich
  282vs67
 • 69.2% niższa opłata wstępna
  6.8%vs76%
 • 15 wyższy średni wynik SAT
  1420vs1405
 • 70 wyższy średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem.
  760vs690

Najważniejsze fakty i rankingi

Informacje ogólne

1.wskaźnik przestępstw na kampusie

0.13% (Johns Hopkins University)

0.02% (Carnegie Mellon University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

0.02%

2.liczba pracowników akademickich

67

282

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

643

3.wyposażenie

2.59$ billion (Johns Hopkins University)

0.99$ billion (Carnegie Mellon University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

32$ billion

4.rok założenia

1909

1965

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Barnard College

1889

5.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

10:1

10:1 (Carnegie Mellon University)

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

5:1

6.sieć absolwentów

15000

13500

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

46981

Rekrutacja

1.procent studentek

76%

25%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Mandel School

86%

2.liczba aplikantów

1958

5071

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Zwycięzca

Barnard College

5440

3.średni wynik SAT wśród przyjętych

1405 (Johns Hopkins University)

1420 (Carnegie Mellon University)

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1500

4.średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

690 (Johns Hopkins University)

760

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

760

5.średni wynik SAT z matematyki

715 (Johns Hopkins University)

790

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

790

6.procent studentów z Azji

18.8% (Johns Hopkins University)

23% (Carnegie Mellon University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

MIT Whitaker College

24.1%

Infrastruktura

1.Dysponuje muzeum
Johns Hopkins School of Education
School of Computer Science

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

2.liczba miejsc w akademiku

2669 (Johns Hopkins University)

3523 (Carnegie Mellon University)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

13815

3.rozmiar kampusu

0.57km² (Johns Hopkins University)

0.58km² (Carnegie Mellon University)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Nicholas School

34.8km²

4.zbiory biblioteczne

7552000 (Johns Hopkins University)

1042209 (Carnegie Mellon University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

18075000

5.koszty zakwaterowania i wyżywienia

13390$ (Johns Hopkins University)

11990$ (Carnegie Mellon University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

11436$

6.obiekty sportowe

11 (Johns Hopkins University)

7 (Carnegie Mellon University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

19

Nagrody

1.liczba zdobywców Nagrody Nobla

21 (Johns Hopkins University)

11 (Carnegie Mellon University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

66

2.Należy do Ivy League
Johns Hopkins School of Education
School of Computer Science

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Na przykład

Harvard Kennedy School

3.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

15 (Johns Hopkins University)

7 (Carnegie Mellon University)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

67

4.pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

119

19

Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1

5.pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

119

19

Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

43929$

41000$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

9720$

2.czesne na rok dla studentów zagranicznych

43929$

41000$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

22319$

3.roczna liczba grantów dla studentów

29595$ (Johns Hopkins University)

23332$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

40000$

4.wskaźnik wzrostu czesnego

7% (Johns Hopkins University)

1.79%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Computer Science

1.79%

5.kwota stypendium socjalnego dla studentów

20.69$ million (Johns Hopkins University)

19.9$ million (Carnegie Mellon University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

182$ million

Inne

1.pozycja w rankingu Forbesa

46 (Johns Hopkins University)

42 (Carnegie Mellon University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2019.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

1

2.pozycja w rankingu ARWU

17 (Johns Hopkins University)

52 (Carnegie Mellon University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1

3.pozycja w rankingu Times Higher Education

16 (Johns Hopkins University)

22 (Carnegie Mellon University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

2

4.pozycja w rankingu US News

16 (Johns Hopkins University)

49 (Carnegie Mellon University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2019.

Zwycięzca

MIT Whitaker College

1

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.