64pkt.

Judge Business School

66pkt.

MIT Sloan School

Judge Business School
MIT Sloan School
Zwycięzca
vs
vs

38 faktów w porównaniu

Judge Business School vs MIT Sloan School

Judge Business School
MIT Sloan School
64
pkt.
Judge Business School
66
pkt.
MIT Sloan School

Dlaczego Judge Business School jest lepszy od MIT Sloan School?

 • 14.12% większa liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy po opuszczeniu uczelni.
  ?

  97vs85
 • 4.99$ billion większa kwota uposażenia
  ?

  5.8$ billionvs0.8129$ billion
 • 5195600 większe zbiory biblioteczne
  ?

  8300600vs3105000
 • 6 większa liczba zdobywców Medalu Fieldsa
  ?

  8vs2
 • 34% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
  ?

  95%vs61%
 • 47 082.00$ niższe wymagane czesne
  ?

  14 358.00$vs61440$
 • 5 więcej muzeów
  ?

  7vs2
 • 6 większa liczba zdobywców Nagrody Pulitzera
  ?

  10vs4

Dlaczego MIT Sloan School jest lepszy od Judge Business School?

 • 269 więcej studentów na studiach licencjackich
  ?

  269vs0
 • 55 większa liczba pracowników akademickich
  ?

  110vs55
 • 824 więcej studentów kończących studia
  ?

  976vs152
 • 22.3% niższa opłata wstępna
  ?

  9.7%vs32%
 • 1 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
  ?

  4vs5
 • 1 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
  ?

  1vs2
 • 76 więcej lat, które upłynęły od założenia
  ?

  1914vs1990
 • 3 więcej obiektów sportowych
  ?

  10vs7

Informacje ogólne

1.liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w 3 miesiące po opuszczeniu uczelni

97

85

Odsetek absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie lub zaakceptowali ofertę pracy w przeciągu trzech miesięcy od opuszczenia murów uczelni. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
2.liczba pracowników akademickich

55

110

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
3.wyposażenie

0.81$ billion

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2020.
4.rok założenia

1990

1914

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2020.
Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Rekrutacja

1.studenci na studiach licencjackich

0

269

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2020.
2.liczba studentów kończących studia

152

976

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
3.opłata wstępna

32%

9.7%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
4.liczba studentów międzynarodowych

95%

61%

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
5.przyjęci na studia

152

1239

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
6.liczba aplikantów

777

6810

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Infrastruktura

1.Dysponuje muzeum
Judge Business School (University of Cambridge)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
2.Posiada akademiki uniwersyteckie
Judge Business School (University of Cambridge)
Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
3.zbiory biblioteczne
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
Źródło: Wikipedia, 2020; oficjalna strona miasta, 2020.
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Nagrody

1.Należy do Ivy League
Judge Business School (University of Cambridge)
Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
Medal Fieldsa oficjalnie znany jako Międzynarodowy Medal za Wybitne Odkrycia w Matematyce, to nagroda przyznawana dwóm, trzem lub czterem matematykom w wieku nieprzekraczającym 40 lat na każdym Międzynarodowym Kongresie Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU), które to spotkanie odbywa się co cztery lata. Źródło: strona internetowa IMU, 2020.
3.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera
Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2020
4.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla
Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
5.liczba zdobywców Nagrody Nobla
Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
6.liczba wniosków patentowych

1

1210

Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok dla studentów zagranicznych

63 660.00$

61 440.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
2.czesne na rok

14 358.00$

61 440.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
3.roczna liczba grantów dla studentów

32 917.00$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
4.stosunek ceny do jakości

8$

93$

Oblicza się go według bieżacego wynagrodzenia, czasu trwania kursów, wysokości opłat i innych kosztów, w tym utraconych dochodów podczas MBA. Źródło: Financial Times, 2020.

Inne

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2020.
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2020.
3.pozycja w rankingu Times Higher Education
Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Najlepszy/najlepsza w kategorii wydziały biznesu?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.