73pkt.

Kellogg School of Management

75pkt.

Tuck School of Business

Kellogg School of Management
Tuck School of Business
Zwycięzca
vs
vs

50 faktów w porównaniu

Kellogg School of Management vs Tuck School of Business

Kellogg School of Management
Tuck School of Business
73
pkt.
Kellogg School of Management
75
pkt.
Tuck School of Business

Dlaczego Kellogg School of Management jest lepszy od Tuck School of Business?

 • 93 większa liczba pracowników akademickich
  ?

  143vs50
 • 30% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
  ?

  7:1vs10:1
 • 5% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
  ?

  36%vs31%
 • 2900000 większe zbiory biblioteczne
  ?

  4900000vs2000000
 • 45700 większa sieć absolwentów
  ?

  55000vs9300
 • 661 więcej przyjętych studentów
  ?

  1161vs500
 • 174$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
  ?

  12 780.00$vs12954$
 • 5 446.00$ większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
  ?

  29 293.00$vs23847$

Dlaczego Tuck School of Business jest lepszy od Kellogg School of Management?

 • 8.89% większa liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy po opuszczeniu uczelni.
  ?

  98vs90
 • 1 większa liczba często cytowanych opracowań
  ?

  1vs0
 • 0.02km² większy kampus
  ?

  1.09km²vs1.07km²
 • 150$ niższe wymagane czesne
  ?

  58 935.00$vs59085$
 • 150$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
  ?

  58 935.00$vs59085$
 • 9 więcej obiektów sportowych
  ?

  21vs12
 • 10 wyższy średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem.
  ?

  725vs715
 • 10 wyższy średni wynik SAT w pisaniu
  ?

  735vs725

Informacje ogólne

1.liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w 3 miesiące po opuszczeniu uczelni

90

98

Odsetek absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie lub zaakceptowali ofertę pracy w przeciągu trzech miesięcy od opuszczenia murów uczelni. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
2.liczba pracowników akademickich

143

50

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
3.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

10:1

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
4.liczba często cytowanych naukowców

0

1

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2020.
5.sieć absolwentów

55000

9300

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2020.
6.rok założenia

1908

1900

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Rekrutacja

1.studenci na studiach licencjackich

0

0

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2020.
2.liczba studentów międzynarodowych

36%

31%

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
3.przyjęci na studia

1161

500

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
4.średni wynik ACT
ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
5.średni wynik SAT wśród przyjętych
SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
6.średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Infrastruktura

1.Dysponuje muzeum
Kellogg School of Management (Northwestern University)
Tuck School of Business (Dartmouth College)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
2.Posiada akademiki uniwersyteckie
Kellogg School of Management (Northwestern University)
Tuck School of Business (Dartmouth College)
Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
3.rozmiar kampusu
Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
4.zbiory biblioteczne
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
5.obiekty sportowe
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
6.koszty zakwaterowania i wyżywienia

12 954.00$ (Dartmouth College)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.

Nagrody

1.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla
Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
2.kadra objęta programem Rhodes
Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
3.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera
Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2020
4.liczba zdobywców Nagrody Akademii Filmowej
Nagrody Akademii Filmowej znane obecnie jako Oscary są zestawem corocznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w kinematografii. Źródło: Wikipedia, 2020
5.Należy do Ivy League
Kellogg School of Management (Northwestern University)
Tuck School of Business (Dartmouth College)
Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
6.liczba wniosków patentowych

128

9

Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

59 085.00$

58 935.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
2.czesne na rok dla studentów zagranicznych

59 085.00$

58 935.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
3.roczna liczba grantów dla studentów

23 847.00$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
4.wskaźnik wzrostu czesnego

4.9%

4.9%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
5.kwota stypendium socjalnego dla studentów

93.4$ million (Dartmouth College)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
6.stosunek ceny do jakości

81$

87$

Oblicza się go według bieżacego wynagrodzenia, czasu trwania kursów, wysokości opłat i innych kosztów, w tym utraconych dochodów podczas MBA. Źródło: Financial Times, 2020.

Inne

1.pozycja w rankingu US News
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2020.
2.pozycja w rankingu Forbesa
Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2020.
3.pozycja w rankingu ARWU
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2020.
4.pozycja w rankingu Times Higher Education
Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Najlepszy/najlepsza w kategorii wydziały biznesu?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.