vs
Kellogg School of Management
Weatherhead School
Top 24%52 punkt/ów
Top 24%
Top 34%45 punkt/ów
Top 34%
Najważniejsze fakty i rankingi

Kellogg School of Management vs Weatherhead School: 53 faktów w porównaniu

1. rok założenia

Odrobinę więcej lat, które upłynęły od założenia.
Wharton School: 1881
1908
vs
1939
31 więcej lat, które upłynęły od założenia
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

2. liczba pracowników akademickich

Kolosalnie większa liczba pracowników akademickich.
Foster School: 1000
143
vs
72
71 większa liczba pracowników akademickich
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

3. wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

Niezaprzeczalnie niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej.
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 3.72:1
7:1(Northwestern University)
vs
9:1(Case Western Reserve University)
22.22% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

4. liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w 3 miesiące po opuszczeniu uczelni

Większa liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy po opuszczeniu uczelni..
Tuck School of Business: 98
90
vs
94
4.44% większa liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy po opuszczeniu uczelni.
Odsetek absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie lub zaakceptowali ofertę pracy w przeciągu trzech miesięcy od opuszczenia murów uczelni. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

5. średni wynik SAT z pisania

Istotnie wyższy średni wynik SAT w pisaniu.
Fisher College of Business: 1246
725(Northwestern University)
vs
650(Case Western Reserve University)
75 wyższy średni wynik SAT w pisaniu
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

6. procent studentek

O wiele większy odsetek studentek.
Cornell School of Hotel Administration: 50%
36%
vs
38%
2% większy odsetek studentek
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

7. procent czarnych studentów

Niezaprzeczalnie większy odsetek studentów ciemnoskórych.
Fuqua School of Business: 10%
8%(Northwestern University)
vs
4.6%(Case Western Reserve University)
3.4% większy odsetek studentów ciemnoskórych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

8. sieć absolwentów

Dostrzegalnie większa sieć absolwentów.
Leonard N. Stern School: 100000
55000
vs
17000
38000 większa sieć absolwentów
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

9. studenci na studiach licencjackich

0% więcej studentów na studiach licencjackich.
W. P. Carey School: 8300
0
vs
206
206 więcej studentów na studiach licencjackich
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

10. przyjęci na studia

Znacznie więcej przyjętych studentów.
W. P. Carey School: 10100
1161
vs
1451
290 więcej przyjętych studentów
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

11. wyposażenie

Zdecydowanie większa kwota uposażenia.
Ross School of Business: 8.46$ billion
0.87$ billion
vs
1.61$ billion(Case Western Reserve University)
0.74$ billion większa kwota uposażenia
Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

12. rozmiar kampusu

Dostrzegalnie większy kampus.
College of Business: 36.21km²
1.07km²(Northwestern University)
vs
0.63km²(Case Western Reserve University)
0.44km² większy kampus
Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

13. czesne na rok

Widocznie niższe wymagane czesne.
Columbia Business School: 118.42$
59085$
vs
76696$
17611$ niższe wymagane czesne
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

14. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Widocznie niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych.
UQ Business School: 19780$
59085$
vs
76696$
17611$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

15. liczba studentów międzynarodowych

Istotnie więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych.
Judge Business School: 95%
36%
vs
27%
9% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

16. liczba uczelni partnerskich

Widocznie większa liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych.
Foster School: 416
100(Northwestern University)
vs
178(Case Western Reserve University)
78 większa liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych
Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

17. zbiory biblioteczne

Dostrzegalnie większe zbiory biblioteczne.
Yale School of Management: 25850000
4900000(Northwestern University)
vs
2850000(Case Western Reserve University)
2050000 większe zbiory biblioteczne
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

18. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
Kellogg School of Management(Northwestern University)
Weatherhead School(Case Western Reserve University)
ma to 84%

19. obiekty sportowe

Znacząco więcej obiektów sportowych.
Cornell School of Hotel Administration: 29
12(Northwestern University)
vs
10(Case Western Reserve University)
2 więcej obiektów sportowych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

20. procent studentów z Azji

Dostrzegalnie większy odsetek studentów - Azjatów.
Melbourne Business School: 42%
20%(Northwestern University)
vs
17.2%(Case Western Reserve University)
2.8% większy odsetek studentów - Azjatów
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

21. koszty zakwaterowania i wyżywienia

Trochę niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Judge Business School: 9162$
12780$(Northwestern University)
vs
12898$(Case Western Reserve University)
118$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

22. roczna liczba grantów dla studentów

Niezaprzeczalnie większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim.
Harvard Business School: 40000$
29293$(Northwestern University)
vs
24904$(Case Western Reserve University)
4389$ większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

23. średni wynik ACT

Wyższy średni wynik ACT.
Harvard Business School: 33.5
32(Northwestern University)
vs
31(Case Western Reserve University)
1 wyższy średni wynik ACT
ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

24. średni wynik SAT wśród przyjętych

O wiele wyższy średni wynik SAT.
Tepper School: 2210
1455(Northwestern University)
vs
1370(Case Western Reserve University)
85 wyższy średni wynik SAT
SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

25. średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

Niemało wyższy średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem..
Fisher College of Business: 1246
715(Northwestern University)
vs
660(Case Western Reserve University)
55 wyższy średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem.
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Top 10 szkoły biznesowe

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.