LagosMoskwa
Top 60%911 punkt/ów
Top 60%
Top 5%2,193 punkt/ów
Top 5%
vs
Najważniejsze fakty i dane

Lagos vs Moskwa: 41 faktów - porównanie

1. średnia maksymalna temperatura

Zauważalnie wyższa średnia maksymalna temperatura.
Mecca: 38.2°C
30.7°C
vs
9.6°C
21.1°C wyższa średnia maksymalna temperatura
W lecie może być bardzo upalnie, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Źródło: Wikipedia, 2018; WMO, 2018.

2. średnia temperatura

Stanowczo wyższa średnia temperatura/cieplej.
Mecca: 32°C
26.5°C
vs
5.8°C
20.7°C wyższa średnia temperatura/cieplej
Źródło: Wikipedia, 2018; WMO, 2018.

3. posiada nadmorską plażę

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
Lagos
Moskwa
ma to 44%

4. gęstość zaludnienia

Znacząco niższa gęstość zaludnienia.
Rovaniemi: 8.03 osób/km²
7941 osób/km²
vs
5000 osób/km²
37.04% niższa gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2018.

5. wskaźnik bezrobocia

Ewidentnie niższa stopa bezrobocia.
Port Louis: 0%
21%
vs
0.4%
20.6% niższa stopa bezrobocia
Niski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2018.

6. zaludnienie

Zdecydowanie więcej mieszkańców.
Shanghai: 23 miliony
7.94 milionów
vs
11.8 milionów
3.86million więcej mieszkańców
Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2018.

7. produkt krajowy brutto (PKB)

Znacznie większy produkt krajowy brutto (PKB).
New York: 1280$ billion
30$ billion
vs
286.6$ billion
256.6$ billion większy produkt krajowy brutto (PKB)
Poziom PKB wskazuje na to jak bogate i produktywne jest miasto. Źródło: Wikipedia, 2018.

8. średni wiek społeczeństwa

Widocznie młodsza populacja.
Niamey: 15.2 lat
17.9 lat
vs
40.7 lat
22.8year młodsza populacja
Miasta z młodymi populacjami mają zazwyczaj lepsze możliwości rozwoju. Młode społeczeństwa są bardziej dynamiczne i kreatywne. Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2018.

9. dostępność obiektów sportowych (stadiony, areny itp.)

Istotnie więcej dużych obiektów sportowych (stadionów, aren, itp.).
London: 13
1
vs
3
2 więcej dużych obiektów sportowych (stadionów, aren, itp.)
Im więcej dużych obiektów sportowych (ponad 20.000 miejsc), tym więcej ważnych imprez miasto jest w stanie zorganizować. Źródło: worldstadiums.com, 2018.

10. znajduje się niedaleko jezior

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
Lagos
Moskwa
ma to 58%

11. ma system wypożyczania rowerów

System wypożyczania rowerów sprawia, że miasto jest bardziej przyjazne rowerzystom, pokazuje pozytywne do nich nastawienie miasta oraz może być wykorzystywany przez turystów. Źródło: Wikipedia, 2018.
Lagos
Moskwa
ma to 32%

12. obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

0% obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Kyoto: 17
0
vs
3
3 obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2018.

13. ma góry nieopodal

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
Lagos
Moskwa
ma to 52%

14. liczba milionerów

Dostrzegalnie więcej miliarderów z corocznej listy Forbsa mieszkających w mieście.
Moscow: 82
2
vs
82
80 więcej miliarderów z corocznej listy Forbsa mieszkających w mieście
Liczba miliarderów może wskazywać na duże nagromadzenie prywatnego bogactwa w mieście. Źródło: Forbes, 2018.

15. zróżnicowanie dochodów

Wyraźnie niższe nierówności dochodów.
Beijing: 0.22
0.34
vs
0.42
0.08 niższe nierówności dochodów
Współczynnik Gini'ego mierzy nierówności w dystrybucji dochodów. Współczynnik Gini'ego o wartości zero wyraża idealną równość. Współczynnik Gini'ego o wartości jeden wyraża maksymalną nierówność. Im wyższa równość w dystrybucji dochodów, tym większe są szanse przeciętnego obywatela. Źródło> Wikipedia, 2018.

16. średnia minimalna temperatura

Istotnie niższa średnia mninimalna temperatura.
Ulan Bator: -7.9°C
22.6°C
vs
2.1°C
20.5°C niższa średnia mninimalna temperatura
W zimie może być bardzo mroźno, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów ziowych. Źródło: Wikipedia, 2018; WMO, 2018.

17. liczba lotnisk

Istotnie więcej lotnisk.
London: 5
1
vs
3
2 więcej lotnisk
Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2018.

18. średnia płaca

Istotnie wyższa średnia pensja.
Zurich: 5827.24$
200$
vs
1003.73$
803.73$ wyższa średnia pensja
Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalne statystki prowadzone przez miasto, 2018.

19. ma publiczną służbę zdrowia

Publiczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2018.
Lagos
Moskwa
ma to 79%

20. ma zakaz palenia w miesjcach publicznych

Źródło: oficjalna strona miasta, 2018.
Lagos
Moskwa
ma to 55%

21. Global Cities Index

Zauważalnie lepiej globalnie połączone.
New York: 6.35
0.84
vs
2.7
1.86 lepiej globalnie połączone
Indeks Miast Globalnych mierzy globalne zaangażowanie miasta w pięciu wymiarach: aktywności gospodarczej, kapitału ludzkiego, wymiany informacji, doświadczeń kulturalnych oraz zaangażowania politycznego. Źródło: ATKearney, 2018.

22. poziom korupcji

0% niższy poziom korupcji.
Wellington: 9.5
2.4
vs
2.4
Poziom korupcji wskazuje na skuteczność egzekwowania prawa oraz transparentość w prowadzeniu biznesu. Źródło: Transparency International, 2018.

23. jest miejscem pielgrzymkowym dla wielkich religii świata

Wskazuje to na to, że miasto jest ważnym ośrodkiem religijnym. Źródło: Wikipedia, 2018.
Lagos
Moskwa
ma to 8%

24. liczba siedzib korporacji

0% więcej głównych siedzib międzynarodowych korporacji.
Tokyo: 50
0
vs
6
6 więcej głównych siedzib międzynarodowych korporacji
Obecność siedzib miedzynarodowych korporacji wskazuje na duże znaczenie miasta dla globalnej gospodarki oraz ukazuje, które branże rozwijają się w mieście najlepiej. Źródło: CNNMoney, 2018.

25. liczba ambasad międzynarodowych

0% więcej ambasad.
Brussels: 200
0
vs
148
148 więcej ambasad
Obecność międzynarodowych ambasad oraz ich liczba wskazują na ważną pozycję miasta w kontekście względów politycznych, dyplomatycznych oraz lobbingu. Źródło: oficjalna strona miasta, 2018.

Top 10 miasta

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.