Najlepsze wydziały prawa w 2020 roku: top lista

Który najlepszy w kategorii: wydziały prawa w 2020

Najlepsze wydziały prawa 2020 (1 - 5)
Porównanie wydziały prawa
Zwycięzca
Porównanie wydziały prawa
Zwycięzca
Columbia Law School
Zwycięzca
Boston School of Law
Zwycięzca
NYU School of Law
Zwycięzca
Duke School of Law
Zwycięzca
Harvard Law School
Zwycięzca
Cornell Law School
Zwycięzca
Stanford School of Law
Zwycięzca
Yale Law School
Zwycięzca
Sandra Day O'Connor College
Zwycięzca
Case School of Law
Zdjęcie
Columbia Law School
100pkt.
Boston School of Law
66pkt.
NYU School of Law
56pkt.
Duke School of Law
54pkt.
Harvard Law School
53pkt.
Cornell Law School
38pkt.
Stanford School of Law
34pkt.
Yale Law School
32pkt.
Sandra Day O'Connor College
30pkt.
Case School of Law
9pkt.
Podsumowanie
Podsumowanie
 • Informacje ogólne (100)
 • Rekrutacja (94)
 • Infrastruktura (41)
 • Nagrody (59)
 • Czesne & Wsparcie (32)
 • Informacje ogólne (48)
 • Rekrutacja (66)
 • Infrastruktura (45)
 • Nagrody (31)
 • Czesne & Wsparcie (68)
 • Informacje ogólne (60)
 • Rekrutacja (78)
 • Infrastruktura (60)
 • Nagrody (43)
 • Czesne & Wsparcie (54)
 • Informacje ogólne (36)
 • Rekrutacja (80)
 • Infrastruktura (75)
 • Nagrody (30)
 • Czesne & Wsparcie (52)
 • Informacje ogólne (74)
 • Rekrutacja (100)
 • Infrastruktura (100)
 • Nagrody (100)
 • Czesne & Wsparcie (73)
 • Informacje ogólne (63)
 • Rekrutacja (54)
 • Infrastruktura (66)
 • Nagrody (38)
 • Czesne & Wsparcie (100)
 • Informacje ogólne (78)
 • Rekrutacja (72)
 • Infrastruktura (86)
 • Nagrody (62)
 • Czesne & Wsparcie (58)
 • Informacje ogólne (66)
 • Rekrutacja (87)
 • Infrastruktura (74)
 • Nagrody (66)
 • Czesne & Wsparcie (64)
 • Informacje ogólne (82)
 • Rekrutacja (33)
 • Infrastruktura (77)
 • Nagrody (1)
 • Czesne & Wsparcie (68)
 • Informacje ogólne (33)
 • Rekrutacja (58)
 • Infrastruktura (47)
 • Nagrody (5)
 • Czesne & Wsparcie (67)
Plusy
Plusy
 • Większa liczba pracowników akademickich
 • Więcej kandydatów
 • Wyższy średni wynik SAT z matematyki
 • Większa liczba akademików
 • Większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
 • Należy do Ivy League
 • Większa liczba pracowników akademickich
 • Więcej kandydatów
 • Więcej przyjętych studentów
 • Większa kwota stypendium socjalnego dla studentów
 • Niższe wymagane czesne
 • Niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
 • Więcej kandydatów
 • Niższa opłata wstępna
 • Więcej przyjętych studentów
 • Więcej oferowanych zajęć dodatkowych
 • Większa kwota stypendium socjalnego dla studentów
 • Większa liczba akademików
 • Większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Turinga
 • Niższa opłata wstępna
 • Więcej przyjętych studentów
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
 • Należy do Ivy League
 • Więcej kandydatów
 • Niższa opłata wstępna
 • Wyższy średni wynik SAT z matematyki
 • Niższy wzrost kwoty czesnego
 • Większa liczba akademików
 • Więcej obiektów sportowych
 • Więcej przyjętych studentów
 • Należy do Ivy League
 • Większa liczba akademików
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
 • Więcej obiektów sportowych
 • Większa kwota stypendium socjalnego dla studentów
 • Niższa opłata wstępna
 • Wyższy średni wynik SAT z matematyki
 • Większa liczba akademików
 • Niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
 • Niższe wymagane czesne
 • Większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
 • Więcej przyjętych studentów
 • Należy do Ivy League
 • Niższe wymagane czesne
 • Niższa opłata wstępna
 • Niższy wzrost kwoty czesnego
 • Niższa opłata wstępna
 • Więcej oferowanych zajęć dodatkowych
 • Więcej muzeów
 • Niższy wzrost kwoty czesnego
 • Niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
 • Większa kwota stypendium socjalnego dla studentów
 • Większa kwota stypendium socjalnego dla studentów
 • Niższa opłata wstępna
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni
 • Niższe wymagane czesne
 • Niższy wzrost kwoty czesnego
Minusy
Minusy
 • Wyposażenie
 • Czesne na rok
 • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
 • Wskaźnik wzrostu czesnego
 • Zbiory biblioteczne
 • Procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe
 • Roczna liczba grantów dla studentów
 • Liczba studentów międzynarodowych
 • Obiekty sportowe
 • Średni wynik SAT z matematyki
 • Wyposażenie
 • Liczba zdobywców Nagrody Pulitzera
 • Liczba muzeów
 • Procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe
 • Liczba studentów międzynarodowych
 • Czesne na rok
 • Wskaźnik wzrostu czesnego
 • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
 • Obiekty sportowe
 • Wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej
 • Wyposażenie
 • Liczba zdobywców Nagrody Nobla
 • Liczba pracowników akademickich
 • Liczba studentów międzynarodowych
 • Zbiory biblioteczne
 • Liczba pracowników akademickich
 • Liczba studentów międzynarodowych
 • Procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe
 • Wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej
 • Czesne na rok
 • Czesne na rok
 • Liczba pracowników akademickich
 • Liczba muzeów
 • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
 • Średni wynik SAT z matematyki
 • Wyposażenie
 • Liczba studentów międzynarodowych
 • Liczba pracowników akademickich
 • Wyposażenie
 • Liczba muzeów
 • Liczba zdobywców Nagrody Pulitzera
 • Zbiory biblioteczne
 • Liczba pracowników akademickich
 • Liczba muzeów
 • Zajęcia dodatkowe
 • Liczba zdobywców Nagrody Turinga
 • Liczba aplikantów
 • Wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej
 • Roczna liczba grantów dla studentów
 • Średni wynik SAT z matematyki
 • Liczba studentów międzynarodowych
 • Zbiory biblioteczne
 • Obiekty sportowe
 • Liczba zdobywców Nagrody Pulitzera
 • Obiekty sportowe
 • Zbiory biblioteczne
 • Wyposażenie
 • Przyjęci na studia
 • Liczba pracowników akademickich
 • Średni wynik SAT z matematyki
Informacje ogólne
Liczba pracowników akademickichLiczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
Liczba pracowników akademickichLiczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.2991631031431221089113014568
WyposażenieDofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2020.
WyposażenieDofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2020.7.6$ billion1.1$ billion2.83$ billion5.6$ billion32$ billion5.49$ billion17$ billion20.8$ billion0.5$ billion1.61$ billion
Zajęcia dodatkoweSzeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
Zajęcia dodatkoweSzeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.N.A.59349945644010196874381014138
Procent budżetu przeznaczanego na badania naukoweŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
Procent budżetu przeznaczanego na badania naukoweŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.19.59%48.8%12.36%5.67%19%5.55%27%28%N.A.N.A.
Wskaźnik liczby studentów do kadry naukowejWskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
Wskaźnik liczby studentów do kadry naukowejWskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.0:112:18.9:18:114:19.9:15.2:18.5:14.7:17.8:1
Sumaryczny wynik dla "Informacje ogólne"
Sumaryczny wynik dla "Informacje ogólne"
Rekrutacja
Opłata wstępnaWskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
Opłata wstępnaWskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 20205.5%34.5%28%4%15.6%29%4.25%9.2%33%10.2%
Średni wynik SAT z matematykiSAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
Średni wynik SAT z matematykiSAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.745655685735750725745750560710
Przyjęci na studiaStudenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
Przyjęci na studiaStudenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.1332100014236401800596575650602507
Liczba studentów międzynarodowychOdsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
Liczba studentów międzynarodowychOdsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 202025%11%6%19%11%19%7.4%29.4%12%8%
Liczba aplikantówWysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.
Liczba aplikantówWysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.6592597163925014551040454000268420001501
Sumaryczny wynik dla "Rekrutacja"
Sumaryczny wynik dla "Rekrutacja"
Infrastruktura
Liczba miejsc w akademikuLiczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
Liczba miejsc w akademikuLiczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020520011376110005568138157600113395752130003700
Zbiory biblioteczneWiększa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
Zbiory biblioteczneWiększa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 20201231176651477551385000063404561700000016140000180750002585000045308092850000
Dysponuje muzeumŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
Dysponuje muzeumŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
Liczba muzeówŹródło: Wikipedia, 2020; oficjalna strona miasta, 2020.
Liczba muzeówŹródło: Wikipedia, 2020; oficjalna strona miasta, 2020.N.A.N.A.12311132
Obiekty sportoweŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
Obiekty sportoweŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.1013815192918271210
Sumaryczny wynik dla "Infrastruktura"
Sumaryczny wynik dla "Infrastruktura"
Nagrody
Należy do Ivy LeagueIvy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
Należy do Ivy LeagueIvy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
Absolwenci - zdobywcy Nagrody NoblaŁączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
Absolwenci - zdobywcy Nagrody NoblaŁączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.22212367131916N.A.8
Liczba zdobywców Nagrody NoblaŹródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
Liczba zdobywców Nagrody NoblaŹródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.605244662836937
Liczba zdobywców Nagrody PulitzeraNagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2020
Liczba zdobywców Nagrody PulitzeraNagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2020N.A.21954737564N.A.
Liczba zdobywców Nagrody TuringaNagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2020.
Liczba zdobywców Nagrody TuringaNagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2020.2N.A.13113281N.A.N.A.
Sumaryczny wynik dla "Nagrody"
Sumaryczny wynik dla "Nagrody"
Czesne & Wsparcie
Kwota stypendium socjalnego dla studentówŁączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
Kwota stypendium socjalnego dla studentówŁączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.28.1$ million62.7$ million223$ million30.4$ million182$ million245$ million180$ million120$ million59.6$ million68.47$ million
Roczna liczba grantów dla studentówŚrednia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
Roczna liczba grantów dla studentówŚrednia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.37 608.00$24 937.00$21 831.00$37 400.00$40 000.00$20 500.00$25 000.00$38 170.00$10 000.00$24 904.00$
Wskaźnik wzrostu czesnegoNiższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
Wskaźnik wzrostu czesnegoNiższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 20204.5%5%3.8%3%3.1%4.5%3.5%3.13%2.2%1.8%
Czesne na rokOpłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
Czesne na rokOpłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.58 292.00$46 096.00$55 330.00$54 460.00$54 800.00$59 360.00$52 350.00$53 950.00$26 733.00$46 700.00$
Czesne na rok dla studentów zagranicznychOpłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
Czesne na rok dla studentów zagranicznychOpłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.58 292.00$46 096.00$55 330.00$54 460.00$54 800.00$59 360.00$52 350.00$53 950.00$41 731.00$47 600.00$
Sumaryczny wynik dla "Czesne & Wsparcie"
Sumaryczny wynik dla "Czesne & Wsparcie"
This page is currently only available in English.