LondonParis
Top 100%0 punkt/ów
Top 100%
Top 100%0 punkt/ów
Top 100%
vs
Najważniejsze fakty i dane

London vs Paris: 59 faktów - porównanie

1. średnia maksymalna temperatura

15.2°C(London)
Mecca: 38.2°C
16.2°C(Paris)
W lecie może być bardzo upalnie, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

2. liczba uniwersytetów

21(London)
Tokyo: 185
20(Paris)
Uniwersytety jako centra edukacji wyższej oraz badań naukowych tworzą ważny wkład w rozwój miasta. Źródło: Wikipedia, 2017.

3. średnia temperatura

11°C(London)
Mecca: 32°C
12°C(Paris)
Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

4. posiada nadmorską plażę

London
Paris
ma to 44%
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

5. gęstość zaludnienia

5518 osób/km²(London)
Rovaniemi: 8.03 osób/km²
20700 osób/km²(Paris)
Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2017.

6. wskaźnik bezrobocia

8.1%(London)
Port Louis: 0%
7.6%(Paris)
Niski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2017.

7. zaludnienie

8.6 milionów(London)
Shanghai: 23 miliony
2.23 milionów(Paris)
Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2017.

8. cena biletu miesięcznego

166.41$(London)
Baghdad: 0$
81.61$(Paris)
Koszt miesięcznej karty miejskiej (miesięcznego biletu na transport publiczny) wskazuje na dostepność transportu publicznego dla przeciętneo mieszkańca. Źródło: Wikipedia, 2017; strona zarząu transportu publicznego miasta, 2017.

9. średni wiek społeczeństwa

36.4 lat(London)
Niamey: 15.2 lat
38.6 lat(Paris)
Miasta z młodymi populacjami mają zazwyczaj lepsze możliwości rozwoju. Młode społeczeństwa są bardziej dynamiczne i kreatywne. Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2017.

10. dostępność obiektów sportowych (stadiony, areny itp.)

13(London)
London: 13
7(Paris)
Im więcej dużych obiektów sportowych (ponad 20.000 miejsc), tym więcej ważnych imprez miasto jest w stanie zorganizować. Źródło: worldstadiums.com, 2017.

11. znajduje się niedaleko jezior

London
Paris
ma to 57%
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

12. liczba muzeów

240(London)
London: 240
152(Paris)
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

13. ma system wypożyczania rowerów

London
Paris
ma to 31%
System wypożyczania rowerów sprawia, że miasto jest bardziej przyjazne rowerzystom, pokazuje pozytywne do nich nastawienie miasta oraz może być wykorzystywany przez turystów. Źródło: Wikipedia, 2017.

14. liczba milionerów

72(London)
Moscow: 82
15(Paris)
Liczba miliarderów może wskazywać na duże nagromadzenie prywatnego bogactwa w mieście. Źródło: Forbes, 2017.

15. roczny przyrost naturalny

1.4%(London)
Shanghai: 22.15%
1.08%(Paris)
Przyrost liczby ludności to zmiana wielkości populacji w czasie. Im wyższy przyrost, tym bardziej dynamiczne społeczeństwo. Przyrost liczby ludności może się wiązać z gospodarczym, kulturalnym i społecznym rozwojem miasta, które jest w stanie przyciągnąć coraz to więcej osób zdecydowanych zostać jego mieszkańcami. Źródło: Wikipedia, 2017.

16. ma góry nieopodal

London
Paris
ma to 52%
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

17. obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

4(London)
Kyoto: 17
1(Paris)
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2017.

18. Big Mac Index

4.93$(London)
Agra: 1.89$
4.93$(Paris)
Indeks Bic Mac jest publikowany przez magazyn "The Economist" jako nieformalny sposób mierzenia parytetu siły nabywczej pomiędzy dwoma walutami. Parytet siły nabywczej kursu wymiany Bic Maca jest otrzymywany poprzez podzielenie ceny Bic Maca w jednym kraju (w jego walucie) przez cenę Bic Maca w drugim kraju (w jego walucie). Źródło: Economist, 2017.

19. zróżnicowanie dochodów

0.35(London)
Beijing: 0.22
0.32(Paris)
Współczynnik Gini'ego mierzy nierówności w dystrybucji dochodów. Współczynnik Gini'ego o wartości zero wyraża idealną równość. Współczynnik Gini'ego o wartości jeden wyraża maksymalną nierówność. Im wyższa równość w dystrybucji dochodów, tym większe są szanse przeciętnego obywatela. Źródło> Wikipedia, 2017.

20. możliwość spożywania alkoholu w miejscach publicznych

London
Paris
ma to 49%
Generalnie, miasta z możliwością spożywania alkoholu w miejscach publicznych mają ciekawsze życie nocne. Łatwiej w nich organizować imprezy w miejscach publicznych. Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

21. średnia minimalna temperatura

7.5°C(London)
Ulan Bator: -7.9°C
7.8°C(Paris)
W zimie może być bardzo mroźno, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów ziowych. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

22. VAT

20%(London)
Nassau: 0%
19%(Paris)
Źródło: Wikipedia, 2017.

23. liczba lotnisk

5(London)
London: 5
3(Paris)
Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2017.

24. średnia płaca

2773$(London)
Zurich: 5827.24$
2698.65$(Paris)
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalne statystki prowadzone przez miasto, 2017.

25. ma zakaz palenia w miesjcach publicznych

London
Paris
ma to 55%
Źródło: oficjalna strona miasta, 2017.

Top 10 miasta

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • London
  • Paris
Porównaj
This page is currently only available in English.