Mandel School
Top 33%2 punkt/ów
Top 33%
Najważniejsze fakty i rankingi

Mandel School: 51 fakty i cechy

1. wskaźnik przestępstw na kampusie

1.18%(Case Western Reserve University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

2. czesne na rok

39950$(Mandel School)
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

3. czesne na rok dla studentów zagranicznych

39950$(Mandel School)
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

4. procent studentek

86%(Mandel School)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

5. liczba pracowników akademickich

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

6. przyjęci na studia

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

7. rok założenia

1915(Mandel School)
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2017.

8. procent studentów

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

9. liczba aplikantów

407(Mandel School)
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

10. opłata wstępna

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

11. liczba studentów kończących studia

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

12. studenci na studiach licencjackich

0(Mandel School)
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2017.

13. liczba często cytowanych naukowców

1(Mandel School)
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2017.

14. liczba wniosków patentowych

Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

15. liczba podwójnych kierunków

Określa możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

16. kadra objęta programem Rhodes

10(Case Western Reserve University)
Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2017.

17. stowarzyszenia studenckie

121(Case Western Reserve University)
Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2017.

18. obiekty sportowe

10(Case Western Reserve University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

19. zbiory biblioteczne

2850000(Case Western Reserve University)
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

20. wyposażenie

1.61$ billion(Case Western Reserve University)
Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2017.

21. procent studentów z Azji

17.2%(Case Western Reserve University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

22. procent białych studentów

53.9%(Case Western Reserve University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

23. procent czarnych studentów

4.6%(Case Western Reserve University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

24. koszty zakwaterowania i wyżywienia

12898$(Case Western Reserve University)
Koszty zakwaterowania i wyżywienia. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

25. kwota stypendium socjalnego dla studentów

68.47$ million(Case Western Reserve University)
Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

Top 10 wydziały

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • Mandel School
Porównaj
This page is currently only available in English.