vs
Mandel School
MIT School of Science
Top 38%45 punkt/ów
Top 38%
Top 60%29 punkt/ów
Top 60%
Najważniejsze fakty i rankingi

Mandel School vs MIT School of Science: 49 faktów w porównaniu

1. procent studentek

Wymiernie większy odsetek studentek.
Mandel School: 86%
86%
vs
35%
51% większy odsetek studentek
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

2. czesne na rok

Niższe wymagane czesne.
Walter Cronkite School: 9720$
39950$
vs
41300$
1350$ niższe wymagane czesne
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

3. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych.
Walter Cronkite School: 22319$
39950$
vs
41300$
1350$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

4. wskaźnik przestępstw na kampusie

Ewidentnie niższy wskaźnik przestępstw w kampusie.
School of Computer Science: 0.02%
1.18%(Case Western Reserve University)
vs
0.94%(Massachusetts Institute of Technology)
0.24% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

5. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
Mandel School(Case Western Reserve University)
MIT School of Science(Massachusetts Institute of Technology)
ma to 74%

6. zbiory biblioteczne

Stanowczo większe zbiory biblioteczne.
School of Humanities and Sciences: 18075000
2850000(Case Western Reserve University)
vs
3105000(Massachusetts Institute of Technology)
255000 większe zbiory biblioteczne
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

7. wyposażenie

Niezaprzeczalnie większa kwota uposażenia.
Harvard Kennedy School: 32$ billion
1.61$ billion(Case Western Reserve University)
vs
10.15$ billion(Massachusetts Institute of Technology)
8.54$ billion większa kwota uposażenia
Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

8. przyjęci na studia

Niezaprzeczalnie więcej przyjętych studentów.
School of Humanities and Sciences: 4449
331
vs
2200
1869 więcej przyjętych studentów
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

9. procent studentów z Azji

Zdecydowanie większy odsetek studentów - Azjatów.
MIT Whitaker College: 24.1%
17.2%(Case Western Reserve University)
vs
21%
3.8% większy odsetek studentów - Azjatów
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

10. procent białych studentów

Odrobinę większy odsetek studentów rasy białej.
Walter Cronkite School: 87%
53.9%(Case Western Reserve University)
vs
53%
0.9% większy odsetek studentów rasy białej
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

11. procent czarnych studentów

Niepodważalnie większy odsetek studentów ciemnoskórych.
Barnard College: 40%
4.6%(Case Western Reserve University)
vs
3%
1.6% większy odsetek studentów ciemnoskórych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

12. koszty zakwaterowania i wyżywienia

Odrobinę niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Walter Cronkite School: 11436$
12898$(Case Western Reserve University)
vs
12744$(Massachusetts Institute of Technology)
154$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

13. kwota stypendium socjalnego dla studentów

Kolosalnie większa kwota stypendium socjalnego dla studentów.
Harvard Kennedy School: 182$ million
68.47$ million(Case Western Reserve University)
vs
105.8$ million(Massachusetts Institute of Technology)
37.33$ million większa kwota stypendium socjalnego dla studentów
Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

14. procent studentów

Stanowczo większy odsetek studentów.
School of Computer Science: 75%
14%
vs
65%
51% większy odsetek studentów
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

15. kadra objęta programem Rhodes

Znacznie większa liczba zdobywców nagrody Rhodes Scholarship.
Harvard Kennedy School: 332
10(Case Western Reserve University)
vs
41(Massachusetts Institute of Technology)
31 większa liczba zdobywców nagrody Rhodes Scholarship
Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

16. liczba pracowników akademickich

Zauważalnie większa liczba pracowników akademickich.
School of Humanities and Sciences: 643
51
vs
300
249 większa liczba pracowników akademickich
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

17. opłata wstępna

Znacznie niższa opłata wstępna.
School of Computer Science: 6.8%
81%
vs
13%
68% niższa opłata wstępna
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

18. rok założenia

Trochę więcej lat, które upłynęły od założenia.
Barnard College: 1889
1915
vs
1932
17 więcej lat, które upłynęły od założenia
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

19. pozycja w rankingu US News

Wymiernie wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities.
MIT Whitaker College: 1
164(Case Western Reserve University)
vs
1(Massachusetts Institute of Technology)
163 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

20. pozycja w rankingu Forbesa

Znacznie wyższa pozycja w rankingu Forbes US.
School of Humanities and Sciences: 1
89(Case Western Reserve University)
vs
10(Massachusetts Institute of Technology)
79 wyższa pozycja w rankingu Forbes US
Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

21. pozycja w rankingu ARWU

Stanowczo wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU.
Harvard Kennedy School: 1
99(Case Western Reserve University)
vs
4(Massachusetts Institute of Technology)
95 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

22. liczba często cytowanych naukowców

Widocznie większa liczba często cytowanych opracowań.
MIT Whitaker College: 11
1
vs
7
6 większa liczba często cytowanych opracowań
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

23. absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

Niezaprzeczalnie większa liczba zdobywców Nagrody Nobla.
Harvard Kennedy School: 67
8(Case Western Reserve University)
vs
27(Massachusetts Institute of Technology)
19 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

24. obiekty medyczne

Istotnie więcej obiektów medycznych.
Harvard Kennedy School: 17
3(Case Western Reserve University)
vs
1(Massachusetts Institute of Technology)
2 więcej obiektów medycznych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

25. stowarzyszenia studenckie

Wymiernie więcej organizacji i stowarzyszeń studenckich.
Walter Cronkite School: 1100
121(Case Western Reserve University)
vs
450(Massachusetts Institute of Technology)
329 więcej organizacji i stowarzyszeń studenckich
Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2018.

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.