63pkt.

Mandel School

40pkt.

MIT School of Science

Zwycięzca
vs
vs

49 faktów w porównaniu

Mandel School vs MIT School of Science

Mandel School
MIT School of Science
Mandel School
MIT School of Science

Dlaczego Mandel School jest lepszy od MIT School of Science?

 • 1350$ niższe wymagane czesne
  39950$vs41300$
 • 1350$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
  39950$vs41300$
 • 17 więcej lat, które upłynęły od założenia
  1915vs1932

Dlaczego MIT School of Science jest lepszy od Mandel School?

 • 0.24% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
  0.94%vs1.18%
 • 255000 większe zbiory biblioteczne
  3105000vs2850000
 • 8.54$ billion większa kwota uposażenia
  10.15$ billionvs1.61$ billion
 • 1869 więcej przyjętych studentów
  2200vs331
 • 3.8% większy odsetek studentów - Azjatów
  21%vs17.2%
 • 154$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
  12744$vs12898$
 • 37.33$ million większa kwota stypendium socjalnego dla studentów
  105.8$ millionvs68.47$ million
 • 51% większy odsetek studentów
  65%vs14%

Najważniejsze fakty i rankingi

relevant

Informacje ogólne

1.wskaźnik przestępstw na kampusie

1.18% (Case Western Reserve University)

0.94% (Massachusetts Institute of Technology)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

School of Computer Science

0.02%

2.wyposażenie

1.61$ billion (Case Western Reserve University)

10.15$ billion (Massachusetts Institute of Technology)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

32$ billion

3.liczba pracowników akademickich

51

300

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

643

4.rok założenia

1915

1932

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Barnard College

1889

5.liczba często cytowanych naukowców

1

7

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

Zwycięzca

MIT Whitaker College

11

6.stowarzyszenia studenckie

121 (Case Western Reserve University)

450 (Massachusetts Institute of Technology)

Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2018.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

1100

relevant

Rekrutacja

1.procent studentek

86%

35%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Mandel School

86%

2.przyjęci na studia

331

2200

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

4449

3.procent studentów z Azji

17.2% (Case Western Reserve University)

21%

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

MIT Whitaker College

24.1%

4.procent białych studentów

53.9% (Case Western Reserve University)

53%

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Walter Cronkite School

87%

5.procent czarnych studentów

4.6% (Case Western Reserve University)

3%

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Barnard College

40%

6.procent studentów

14%

65%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

School of Computer Science

75%

relevant

Infrastruktura

1.Dysponuje muzeum
Mandel School
MIT School of Science

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

2.zbiory biblioteczne

2850000 (Case Western Reserve University)

3105000 (Massachusetts Institute of Technology)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

18075000

3.koszty zakwaterowania i wyżywienia

12898$ (Case Western Reserve University)

12744$ (Massachusetts Institute of Technology)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

11436$

4.obiekty medyczne

3 (Case Western Reserve University)

1 (Massachusetts Institute of Technology)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

17

5.liczba muzeów

2 (Case Western Reserve University)

2 (Massachusetts Institute of Technology)

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

Zwycięzca

Johns Hopkins School of Education

4

6.rozmiar kampusu

0.63km² (Case Western Reserve University)

0.68km² (Massachusetts Institute of Technology)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Nicholas School

34.8km²

relevant

Nagrody

1.kadra objęta programem Rhodes

10 (Case Western Reserve University)

41 (Massachusetts Institute of Technology)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

332

2.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

8 (Case Western Reserve University)

27 (Massachusetts Institute of Technology)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

67

3.liczba zdobywców Nagrody Nobla

7 (Case Western Reserve University)

51 (Massachusetts Institute of Technology)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

66

4.Należy do Ivy League
Mandel School
MIT School of Science

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Na przykład

Harvard Kennedy School

5.liczba wniosków patentowych

0

2440

Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

MIT School of Science

2440

relevant

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

39950$

41300$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

9720$

2.czesne na rok dla studentów zagranicznych

39950$

41300$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

22319$

3.kwota stypendium socjalnego dla studentów

68.47$ million (Case Western Reserve University)

105.8$ million (Massachusetts Institute of Technology)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

182$ million

4.roczna liczba grantów dla studentów

24904$ (Case Western Reserve University)

24410$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

40000$

5.wskaźnik wzrostu czesnego

3.61% (Case Western Reserve University)

3.5%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

School of Computer Science

1.79%

relevant

Inne

1.pozycja w rankingu US News

164 (Case Western Reserve University)

1 (Massachusetts Institute of Technology)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

Zwycięzca

MIT Whitaker College

1

2.pozycja w rankingu Forbesa

89 (Case Western Reserve University)

10 (Massachusetts Institute of Technology)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

1

3.pozycja w rankingu ARWU

99 (Case Western Reserve University)

4 (Massachusetts Institute of Technology)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1

4.pozycja w rankingu Times Higher Education

104 (Case Western Reserve University)

5 (Massachusetts Institute of Technology)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

2

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.