63pkt.

Mandel School

40pkt.

MIT School of Science

49pkt.

School of Computer Science

Zwycięzca
vs
vs

47 faktów w porównaniu

Mandel School vs MIT School of Science vs School of Computer Science

Mandel School
MIT School of Science
School of Computer Science
Mandel School
MIT School of Science
School of Computer Science
63
pkt.
40
pkt.
49
pkt.

Dlaczego Mandel School jest lepszy od MIT School of Science & School of Computer Science?

 • Czesne na rok
  39950$vs41300,41000$
 • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
  39950$vs41300,41000$
 • Rok założenia
  1915vs1932,1965

Dlaczego MIT School of Science jest lepszy od Mandel School & School of Computer Science?

 • Pozycja w rankingu US News
  1vs164,49
 • Pozycja w rankingu Forbesa
  10vs89,42
 • Pozycja w rankingu ARWU
  4vs99,52
 • Wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej
  8:1vs9,10:1
 • Pozycja w rankingu Times Higher Education
  5vs104,22

Dlaczego School of Computer Science jest lepszy od Mandel School & MIT School of Science?

 • Wskaźnik przestępstw na kampusie
  0.02%vs1.18,0.94%
 • Obiekty medyczne
  10vs3,1
 • Procent studentów z Azji
  23%vs17.2,21%
 • Procent czarnych studentów
  5%vs4.6,3%
 • Koszty zakwaterowania i wyżywienia
  11990$vs12898,12744$
 • Procent studentów
  75%vs14,65%
 • Opłata wstępna
  6.8%vs81,13%
 • Średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem
  760vs660,740

Najważniejsze fakty i rankingi

Informacje ogólne

1.wskaźnik przestępstw na kampusie

1.18% (Case Western Reserve University)

0.94% (Massachusetts Institute of Technology)

0.02% (Carnegie Mellon University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

0.02%

2.wyposażenie

1.61$ billion (Case Western Reserve University)

10.15$ billion (Massachusetts Institute of Technology)

0.99$ billion (Carnegie Mellon University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

32$ billion

3.liczba pracowników akademickich

51

300

282

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

643

4.rok założenia

1915

1932

1965

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Barnard College

1889

5.liczba często cytowanych naukowców

1

7

5

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2019.

Zwycięzca

MIT Whitaker College

11

6.stowarzyszenia studenckie

121 (Case Western Reserve University)

450 (Massachusetts Institute of Technology)

225 (Carnegie Mellon University)

Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

1100

Rekrutacja

1.procent studentek

86%

35%

25%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Mandel School

86%

2.liczba aplikantów

407

3800

5071

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Zwycięzca

Barnard College

5440

3.procent studentów z Azji

17.2% (Case Western Reserve University)

21%

23% (Carnegie Mellon University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

MIT Whitaker College

24.1%

4.procent białych studentów

53.9% (Case Western Reserve University)

53%

43% (Carnegie Mellon University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Walter Cronkite School

87%

5.procent czarnych studentów

4.6% (Case Western Reserve University)

3%

5% (Carnegie Mellon University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Barnard College

40%

6.procent studentów

14%

65%

75%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

75%

Infrastruktura

1.obiekty medyczne

3 (Case Western Reserve University)

1 (Massachusetts Institute of Technology)

10 (Carnegie Mellon University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

17

2.zbiory biblioteczne

2850000 (Case Western Reserve University)

3105000 (Massachusetts Institute of Technology)

1042209 (Carnegie Mellon University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

18075000

3.koszty zakwaterowania i wyżywienia

12898$ (Case Western Reserve University)

12744$ (Massachusetts Institute of Technology)

11990$ (Carnegie Mellon University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

11436$

4.Dysponuje muzeum
Mandel School
MIT School of Science
School of Computer Science

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

5.rozmiar kampusu

0.63km² (Case Western Reserve University)

0.68km² (Massachusetts Institute of Technology)

0.58km² (Carnegie Mellon University)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Nicholas School

34.8km²

6.obiekty sportowe

10 (Case Western Reserve University)

10 (Massachusetts Institute of Technology)

7 (Carnegie Mellon University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

19

Nagrody

1.kadra objęta programem Rhodes

10 (Case Western Reserve University)

41 (Massachusetts Institute of Technology)

3 (Carnegie Mellon University)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

332

2.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

8 (Case Western Reserve University)

27 (Massachusetts Institute of Technology)

7 (Carnegie Mellon University)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

67

3.liczba zdobywców Nagrody Nobla

7 (Case Western Reserve University)

51 (Massachusetts Institute of Technology)

11 (Carnegie Mellon University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

66

4.Należy do Ivy League
Mandel School
MIT School of Science
School of Computer Science

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Na przykład

Harvard Kennedy School

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

39950$

41300$

41000$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

9720$

2.czesne na rok dla studentów zagranicznych

39950$

41300$

41000$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

22319$

3.kwota stypendium socjalnego dla studentów

68.47$ million (Case Western Reserve University)

105.8$ million (Massachusetts Institute of Technology)

19.9$ million (Carnegie Mellon University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

182$ million

4.roczna liczba grantów dla studentów

24904$ (Case Western Reserve University)

24410$

23332$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

40000$

5.wskaźnik wzrostu czesnego

3.61% (Case Western Reserve University)

3.5%

1.79%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Computer Science

1.79%

Inne

1.pozycja w rankingu US News

164 (Case Western Reserve University)

1 (Massachusetts Institute of Technology)

49 (Carnegie Mellon University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2019.

Zwycięzca

MIT Whitaker College

1

2.pozycja w rankingu Forbesa

89 (Case Western Reserve University)

10 (Massachusetts Institute of Technology)

42 (Carnegie Mellon University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2019.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

1

3.pozycja w rankingu ARWU

99 (Case Western Reserve University)

4 (Massachusetts Institute of Technology)

52 (Carnegie Mellon University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1

4.pozycja w rankingu Times Higher Education

104 (Case Western Reserve University)

5 (Massachusetts Institute of Technology)

22 (Carnegie Mellon University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

2

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.