76pkt.

McCombs School

87pkt.

Wharton School

McCombs School
Wharton School
Zwycięzca
vs
vs

50 faktów w porównaniu

McCombs School vs Wharton School

McCombs School
Wharton School
76
pkt.
McCombs School
87
pkt.
Wharton School

Dlaczego McCombs School jest lepszy od Wharton School?

 • 1.09% większa liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy po opuszczeniu uczelni.
  ?

  93vs92
 • 1936 więcej studentów na studiach licencjackich
  ?

  4438vs2502
 • 10% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
  ?

  22%vs12%
 • 1462 więcej przyjętych studentów
  ?

  6318vs4856
 • 8 730.00$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
  ?

  37 160.00$vs45890$
 • 4.71$ billion większa kwota uposażenia
  ?

  6$ billionvs1.289$ billion
 • 1900 więcej studentów bierze udział w programach wymiany zagranicznej
  ?

  2400vs500
 • 1 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
  ?

  5vs4

Dlaczego Wharton School jest lepszy od McCombs School?

 • 47 większa liczba pracowników akademickich
  ?

  228vs181
 • 66.67% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
  ?

  6:1vs18:1
 • 474 więcej studentów kończących studia
  ?

  2354vs1880
 • 25 561.00$ większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
  ?

  34 658.00$vs9097$
 • 100 wyższy średni wynik SAT
  ?

  1350vs1250
 • 41 więcej lat, które upłynęły od założenia
  ?

  1881vs1922
 • 10 616.39$ niższe wymagane czesne
  ?

  121.61$vs10738$
 • 125 wyższy średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem.
  ?

  730vs605

Informacje ogólne

1.liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w 3 miesiące po opuszczeniu uczelni

93

92

Odsetek absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie lub zaakceptowali ofertę pracy w przeciągu trzech miesięcy od opuszczenia murów uczelni. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
2.liczba pracowników akademickich

181

228

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
3.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej
Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
4.rok założenia

1922

1881

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
5.sieć absolwentów

89690

92000

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2020.
6.wyposażenie

1.29$ billion

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2020.

Rekrutacja

1.studenci na studiach licencjackich

4438

2502

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2020.
2.liczba studentów kończących studia

1880

2354

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
3.liczba studentów międzynarodowych

22%

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
4.średni wynik SAT wśród przyjętych
SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
5.przyjęci na studia

6318

4856

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
6.średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Infrastruktura

1.Dysponuje muzeum
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
2.Posiada akademiki uniwersyteckie
Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
5.liczba miejsc w akademiku
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
Źródło: Wikipedia, 2020; oficjalna strona miasta, 2020.

Nagrody

1.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla
Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
2.liczba zdobywców Nagrody Nobla
Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
3.liczba zdobywców Nagrody Turinga
Nagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2020.
4.kadra objęta programem Rhodes
Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
5.liczba zdobywców Nagrody Akademii Filmowej
Nagrody Akademii Filmowej znane obecnie jako Oscary są zestawem corocznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w kinematografii. Źródło: Wikipedia, 2020
6.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera
Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2020

Czesne & Wsparcie

1.roczna liczba grantów dla studentów
Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
2.czesne na rok

10 738.00$

121.61$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
3.czesne na rok dla studentów zagranicznych

37 160.00$

45 890.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
4.wskaźnik wzrostu czesnego

5.2%

3.7%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
5.stosunek ceny do jakości

86$

95$

Oblicza się go według bieżacego wynagrodzenia, czasu trwania kursów, wysokości opłat i innych kosztów, w tym utraconych dochodów podczas MBA. Źródło: Financial Times, 2020.

Inne

1.liczba uczelni partnerskich
Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
2.pozycja w rankingu US News
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2020.
3.pozycja w rankingu Forbesa
Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2020.
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2020.
5.pozycja w rankingu Times Higher Education
Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Najlepszy/najlepsza w kategorii wydziały biznesu?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.