64pkt.

McGill University

70pkt.

University of British Columbia

McGill University
University of British Columbia
Zwycięzca
vs
vs

31 faktów w porównaniu

McGill University vs University of British Columbia

McGill University
University of British Columbia
64
pkt.
McGill University
70
pkt.
University of British Columbia

Dlaczego McGill University jest lepszy od University of British Columbia?

 • 1 167.00$ niższe wymagane czesne
  ?

  4 144.00$vs5311$
 • 191 więcej oferowanych zajęć dodatkowych
  ?

  250vs59
 • 21% niższa opłata wstępna
  ?

  46%vs67%
 • 27 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
  ?

  18vs45
 • 4 931.00$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
  ?

  6 465.00$vs11396$
 • 7 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
  ?

  9vs2
 • 6.4% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
  ?

  21.4%vs15%
 • 2 więcej obiektów sportowych
  ?

  10vs8

Dlaczego University of British Columbia jest lepszy od McGill University?

 • 3 większa liczba często cytowanych opracowań
  ?

  20vs17
 • 60000 większa sieć absolwentów
  ?

  275000vs215000
 • 4 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
  ?

  30vs34
 • 5933000 większe zbiory biblioteczne
  ?

  11933000vs6000000
 • 8550 większa liczba pracowników akademickich
  ?

  10186vs1636
 • 18 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
  ?

  40vs58
 • 3 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni
  ?

  7vs4
 • 0.03$ billion większa kwota uposażenia
  ?

  1.1$ billionvs1.07$ billion

Informacje ogólne

1.zajęcia dodatkowe

250

59

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
2.liczba często cytowanych naukowców

17

20

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2020.
3.sieć absolwentów

215000

275000

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2020.
4.liczba pracowników akademickich

1636

10186

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
5.wyposażenie

1.07$ billion

1.1$ billion

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2020.
6.liczba uczelni partnerskich

150

150

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Rekrutacja

1.opłata wstępna

46%

67%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
2.liczba studentów międzynarodowych

21.4%

15%

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
3.przyjęci na studia

38799

57075

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
4.studenci na studiach licencjackich

26394

46040

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2020.
5.liczba studentów kończących studia

9361

11035

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.

Infrastruktura

1.koszty zakwaterowania i wyżywienia

6 465.00$

11 396.00$

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
2.zbiory biblioteczne

6000000

11933000

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
3.obiekty sportowe

10

8

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
4.Posiada akademiki uniwersyteckie
McGill University
University of British Columbia
Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
5.obiekty medyczne

12

8

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
6.Dysponuje muzeum
McGill University
University of British Columbia
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Rankingi

1.pozycja w rankingu US News

18

45

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2020.
2.pozycja w rankingu Times Higher Education

34

30

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.
3.pozycja w rankingu ARWU

58

40

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2020.

Nagrody

1.liczba zdobywców Nagrody Nobla

4

7

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
2.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

9

2

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
3.kadra objęta programem Rhodes

134

106

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
4.Należy do Ivy League
McGill University
University of British Columbia
Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

4 144.00$

5 311.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
2.czesne na rok dla studentów zagranicznych

20 979.00$

25 815.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
3.roczna liczba grantów dla studentów

5 046.00$

2 051.00$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.

Najlepszy/najlepsza w kategorii uniwersytety?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.