Home > Porównanie szkoły medyczne

FILTRY

  • Informacje ogólne

   • Sieć absolwentów
   • Wskaźnik przestępstw na kampusie
   • Liczba podwójnych kierunków
   • Wyposażenie
   • Zajęcia dodatkowe
   • Liczba pracowników akademickich
   • Liczba często cytowanych naukowców
   • Rok założenia
   • Procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe
   • Liczba pracowników z tytułem doktorskim
   • Wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej
   • Stowarzyszenia studenckie
  • Rekrutacja

   • Liczba aplikantów
   • Opłata wstępna
   • Średni wynik ACT
   • Średni wynik SAT wśród przyjętych
   • Średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem
   • Średni wynik SAT z matematyki
   • Średni wynik SAT z pisania
   • Studenci na studiach licencjackich
   • Procent studentów z Azji
   • Procent czarnych studentów
   • Procent studentek
   • Liczba studentów międzynarodowych
   • Procent studentów
   • Procent białych studentów
   • Studenci objęci programem międzynarodowej wymiany studentów
   • Liczba studentów kończących studia
   • Przyjęci na studia
  • Infrastruktura

   • Rozmiar kampusu
   • Liczba miejsc w akademiku
   • Zbiory biblioteczne
   • Obiekty medyczne
   • Dysponuje muzeum
   • Liczba muzeów
   • Koszty zakwaterowania i wyżywienia
   • Obiekty sportowe
  • Nagrody

   • Pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką
   • Liczba przedsiębiorstw założonych przez absolwentów
   • Pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców
   • Liczba zdobywców Nagrody Turinga
   • Należy do Ivy League
   • Absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla
   • Liczba zdobywców Nagrody Nobla
   • Liczba wniosków patentowych
   • Liczba zdobywców Nagrody Pulitzera
   • Kadra objęta programem Rhodes
   • Liczba medali Fieldsa
  • Czesne & Wsparcie

   • Kwota stypendium socjalnego dla studentów
   • Wskaźnik wzrostu czesnego
   • Czesne na rok
   • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
   • Roczna liczba grantów dla studentów
  This page is currently only available in English.