40pkt.

MIT School of Science

49pkt.

School of Computer Science

Zwycięzca
vs
vs

51 faktów w porównaniu

MIT School of Science vs School of Computer Science

MIT School of Science
School of Computer Science
MIT School of Science
School of Computer Science

Dlaczego MIT School of Science jest lepszy od School of Computer Science?

 • 20% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
  8:1vs10:1
 • 17 wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców
  2vs19
 • 33 więcej lat, które upłynęły od założenia
  1932vs1965
 • 48 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
  1vs49
 • Dysponuje muzeum
 • 32 wyższa pozycja w rankingu Forbes US
  10vs42
 • 17 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
  5vs22
 • 48 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
  4vs52

Dlaczego School of Computer Science jest lepszy od MIT School of Science?

 • 300$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
  41000$vs41300$
 • 300$ niższe wymagane czesne
  41000$vs41300$
 • 0.92% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
  0.02%vs0.94%
 • 6.2% niższa opłata wstępna
  6.8%vs13%
 • 754$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
  11990$vs12744$
 • 20 wyższy średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem.
  760vs740
 • 15 wyższy średni wynik SAT z matematyki
  790vs775
 • 15 wyższy średni wynik SAT w pisaniu
  760vs745

Najważniejsze fakty i rankingi

relevant

Informacje ogólne

1.wskaźnik przestępstw na kampusie

0.94% (Massachusetts Institute of Technology)

0.02% (Carnegie Mellon University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

School of Computer Science

0.02%

2.liczba pracowników z tytułem doktorskim

37.6% (Massachusetts Institute of Technology)

96% (Carnegie Mellon University)

Odsetek kadry uczelni z tytułem doktorskim. Source: university's official statistics, 2018.

Zwycięzca

School of Computer Science

96%

3.rok założenia

1932

1965

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Barnard College

1889

4.wyposażenie

10.15$ billion (Massachusetts Institute of Technology)

0.99$ billion (Carnegie Mellon University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

32$ billion

5.sieć absolwentów

23000

13500

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

46981

6.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

8:1 (Massachusetts Institute of Technology)

10:1 (Carnegie Mellon University)

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

5:1

relevant

Rekrutacja

1.procent studentek

35%

25%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Mandel School

86%

2.liczba aplikantów

3800

5071

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Zwycięzca

Barnard College

5440

3.studenci na studiach licencjackich

1000

599

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

Zwycięzca

Barnard College

2390

4.przyjęci na studia

2200

1574

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

4449

5.średni wynik SAT wśród przyjętych

1490 (Massachusetts Institute of Technology)

1420 (Carnegie Mellon University)

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1500

6.średni wynik ACT

33.5 (Massachusetts Institute of Technology)

31 (Carnegie Mellon University)

ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

33.5

relevant

Infrastruktura

1.koszty zakwaterowania i wyżywienia

12744$ (Massachusetts Institute of Technology)

11990$ (Carnegie Mellon University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

11436$

2.rozmiar kampusu

0.68km² (Massachusetts Institute of Technology)

0.58km² (Carnegie Mellon University)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Nicholas School

34.8km²

3.Dysponuje muzeum
MIT School of Science
School of Computer Science

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

4.zbiory biblioteczne

3105000 (Massachusetts Institute of Technology)

1042209 (Carnegie Mellon University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

18075000

5.obiekty sportowe

10 (Massachusetts Institute of Technology)

7 (Carnegie Mellon University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

19

6.liczba miejsc w akademiku

3068 (Massachusetts Institute of Technology)

3523 (Carnegie Mellon University)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

13815

relevant

Nagrody

1.pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

2

19

Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1

2.liczba zdobywców Nagrody Nobla

51 (Massachusetts Institute of Technology)

11 (Carnegie Mellon University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

66

3.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

27 (Massachusetts Institute of Technology)

7 (Carnegie Mellon University)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

67

4.kadra objęta programem Rhodes

41 (Massachusetts Institute of Technology)

3 (Carnegie Mellon University)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

332

5.pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

2

19

Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1

6.Należy do Ivy League
MIT School of Science
School of Computer Science

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Na przykład

Harvard Kennedy School

relevant

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok dla studentów zagranicznych

41300$

41000$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

22319$

2.czesne na rok

41300$

41000$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

9720$

3.roczna liczba grantów dla studentów

24410$

23332$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

40000$

4.kwota stypendium socjalnego dla studentów

105.8$ million (Massachusetts Institute of Technology)

19.9$ million (Carnegie Mellon University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

182$ million

5.wskaźnik wzrostu czesnego

3.5%

1.79%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

School of Computer Science

1.79%

relevant

Inne

1.pozycja w rankingu US News

1 (Massachusetts Institute of Technology)

49 (Carnegie Mellon University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

Zwycięzca

MIT Whitaker College

1

2.pozycja w rankingu Forbesa

10 (Massachusetts Institute of Technology)

42 (Carnegie Mellon University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

1

3.pozycja w rankingu Times Higher Education

5 (Massachusetts Institute of Technology)

22 (Carnegie Mellon University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

2

4.pozycja w rankingu ARWU

4 (Massachusetts Institute of Technology)

52 (Carnegie Mellon University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.