40pkt.

MIT School of Science

49pkt.

School of Computer Science

100pkt.

Walter Cronkite School

Zwycięzca
vs
vs

44 faktów w porównaniu

MIT School of Science vs School of Computer Science vs Walter Cronkite School

MIT School of Science
School of Computer Science
Walter Cronkite School
MIT School of Science
School of Computer Science
Walter Cronkite School
40
pkt.
49
pkt.
100
pkt.

Dlaczego MIT School of Science jest lepszy od School of Computer Science & Walter Cronkite School?

 • Wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej
  8:1vs10,23:1
 • Pozycja w rankingu ARWU
  4vs52,79
 • Pozycja w rankingu US News
  1vs49,330
 • Pozycja w rankingu Forbesa
  10vs42,226
 • Pozycja w rankingu Times Higher Education
  5vs22,148

Dlaczego School of Computer Science jest lepszy od MIT School of Science & Walter Cronkite School?

 • Wskaźnik przestępstw na kampusie
  0.02%vs0.94,0.52%
 • Opłata wstępna
  6.8%vs13,48%
 • Wskaźnik wzrostu czesnego
  1.79%vs3.5,2.9%

Dlaczego Walter Cronkite School jest lepszy od MIT School of Science & School of Computer Science?

 • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
  22319$vs41300,41000$
 • Procent studentek
  71%vs35,25%
 • Czesne na rok
  9720$vs41300,41000$
 • Koszty zakwaterowania i wyżywienia
  11436$vs12744,11990$
 • Rok założenia
  1931vs1932,1965
 • Rozmiar kampusu
  6.27km²vs0.68,0.58km²
 • Procent białych studentów
  87%vs53,43%
 • Zbiory biblioteczne
  4530809vs3105000,1042209

Najważniejsze fakty i rankingi

Informacje ogólne

1.wskaźnik przestępstw na kampusie

0.94% (Massachusetts Institute of Technology)

0.02% (Carnegie Mellon University)

0.52% (Arizona State University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

0.02%

2.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

8:1 (Massachusetts Institute of Technology)

10:1 (Carnegie Mellon University)

23:1 (Arizona State University)

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

5:1

3.rok założenia

1932

1965

1931

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Barnard College

1889

4.wyposażenie

10.15$ billion (Massachusetts Institute of Technology)

0.99$ billion (Carnegie Mellon University)

0.5$ billion (Arizona State University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

32$ billion

5.sieć absolwentów

23000

13500

8000

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

46981

6.liczba pracowników akademickich

300

282

31

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

643

Rekrutacja

1.procent studentek

35%

25%

71%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Mandel School

86%

2.liczba studentów kończących studia

1200

975

57

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

2224

3.przyjęci na studia

2200

1574

1365

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

4449

4.średni wynik SAT wśród przyjętych

1490 (Massachusetts Institute of Technology)

1420 (Carnegie Mellon University)

1040

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1500

5.średni wynik ACT

33.5 (Massachusetts Institute of Technology)

31 (Carnegie Mellon University)

22

ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

33.5

6.średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

740

760

545 (Arizona State University)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

760

Infrastruktura

1.koszty zakwaterowania i wyżywienia

12744$ (Massachusetts Institute of Technology)

11990$ (Carnegie Mellon University)

11436$ (Arizona State University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

11436$

2.rozmiar kampusu

0.68km² (Massachusetts Institute of Technology)

0.58km² (Carnegie Mellon University)

6.27km² (Arizona State University)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Nicholas School

34.8km²

3.zbiory biblioteczne

3105000 (Massachusetts Institute of Technology)

1042209 (Carnegie Mellon University)

4530809 (Arizona State University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

18075000

4.obiekty sportowe

10 (Massachusetts Institute of Technology)

7 (Carnegie Mellon University)

12 (Arizona State University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

19

5.liczba miejsc w akademiku

3068 (Massachusetts Institute of Technology)

3523 (Carnegie Mellon University)

13000 (Arizona State University)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

13815

6.obiekty medyczne

1 (Massachusetts Institute of Technology)

10 (Carnegie Mellon University)

5 (Arizona State University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

17

Nagrody

1.Należy do Ivy League
MIT School of Science
School of Computer Science
Walter Cronkite School

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Na przykład

Harvard Kennedy School

2.liczba zdobywców Nagrody Nobla

51 (Massachusetts Institute of Technology)

11 (Carnegie Mellon University)

3 (Arizona State University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

66

3.kadra objęta programem Rhodes

41 (Massachusetts Institute of Technology)

3 (Carnegie Mellon University)

5 (Arizona State University)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

332

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok dla studentów zagranicznych

41300$

41000$

22319$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

22319$

2.czesne na rok

41300$

41000$

9720$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

9720$

3.roczna liczba grantów dla studentów

24410$

23332$

10550$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

40000$

4.kwota stypendium socjalnego dla studentów

105.8$ million (Massachusetts Institute of Technology)

19.9$ million (Carnegie Mellon University)

59.6$ million (Arizona State University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

182$ million

5.wskaźnik wzrostu czesnego

3.5%

1.79%

2.9% (Arizona State University)

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Computer Science

1.79%

Inne

1.pozycja w rankingu ARWU

4 (Massachusetts Institute of Technology)

52 (Carnegie Mellon University)

79 (Arizona State University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1

2.pozycja w rankingu US News

1 (Massachusetts Institute of Technology)

49 (Carnegie Mellon University)

330 (Arizona State University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2019.

Zwycięzca

MIT Whitaker College

1

3.pozycja w rankingu Forbesa

10 (Massachusetts Institute of Technology)

42 (Carnegie Mellon University)

226 (Arizona State University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2019.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

1

4.pozycja w rankingu Times Higher Education

5 (Massachusetts Institute of Technology)

22 (Carnegie Mellon University)

148 (Arizona State University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

2

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.