vs
MIT School of Science
School of International and Public Affairs
Top 60%29 punkt/ów
Top 60%
Top 53%34 punkt/ów
Top 53%
Najważniejsze fakty i rankingi

MIT School of Science vs School of International and Public Affairs: 48 faktów w porównaniu

1. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Dostrzegalnie niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych.
Walter Cronkite School: 22319$
41300$
vs
47012$
5712$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

2. czesne na rok

Dostrzegalnie niższe wymagane czesne.
Walter Cronkite School: 9720$
41300$
vs
47012$
5712$ niższe wymagane czesne
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

3. procent studentek

Zauważalnie większy odsetek studentek.
Mandel School: 86%
35%
vs
59%
24% większy odsetek studentek
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

4. wskaźnik przestępstw na kampusie

Zauważalnie niższy wskaźnik przestępstw w kampusie.
School of Computer Science: 0.02%
0.94%(Massachusetts Institute of Technology)
vs
0.67%(Columbia University)
0.27% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

5. opłata wstępna

Wymiernie niższa opłata wstępna.
School of Computer Science: 6.8%
13%
vs
39%
26% niższa opłata wstępna
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

6. studenci na studiach licencjackich

0% więcej studentów na studiach licencjackich.
Barnard College: 2390
1000
vs
0
1000 więcej studentów na studiach licencjackich
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

7. przyjęci na studia

Wymiernie więcej przyjętych studentów.
School of Humanities and Sciences: 4449
2200
vs
900
1300 więcej przyjętych studentów
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

8. średni wynik SAT wśród przyjętych

Trochę wyższy średni wynik SAT.
Harvard Kennedy School: 1500
1490(Massachusetts Institute of Technology)
vs
1485(Columbia University)
5 wyższy średni wynik SAT
SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

9. wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

Znacznie niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej.
School of Humanities and Sciences: 5:1
8:1(Massachusetts Institute of Technology)
vs
6:1(Columbia University)
25% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

10. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

Wymiernie wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców.
Harvard Kennedy School: 1
2
vs
6
4 wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców
Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2018.

11. koszty zakwaterowania i wyżywienia

Istotnie niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Walter Cronkite School: 11436$
12744$(Massachusetts Institute of Technology)
vs
11496$(Columbia University)
1248$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

12. średni wynik ACT

0% wyższy średni wynik ACT.
Harvard Kennedy School: 33.5
33.5(Massachusetts Institute of Technology)
vs
33.5(Columbia University)
ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

13. średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

0% wyższy średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem..
School of Computer Science: 760
740
vs
740(Columbia University)
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

14. średni wynik SAT z matematyki

Wyższy średni wynik SAT z matematyki.
School of Computer Science: 790
775
vs
745(Columbia University)
30 wyższy średni wynik SAT z matematyki
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

15. średni wynik SAT z pisania

0% wyższy średni wynik SAT w pisaniu.
School of Computer Science: 760
745
vs
745(Columbia University)
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

16. rok założenia

Trochę więcej lat, które upłynęły od założenia.
Barnard College: 1889
1932
vs
1946
14 więcej lat, które upłynęły od założenia
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

17. rozmiar kampusu

Widocznie większy kampus.
Nicholas School: 34.8km²
0.68km²(Massachusetts Institute of Technology)
vs
1.21km²(Columbia University)
0.53km² większy kampus
Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

18. wyposażenie

Ewidentnie większa kwota uposażenia.
Harvard Kennedy School: 32$ billion
10.15$ billion(Massachusetts Institute of Technology)
vs
7.6$ billion(Columbia University)
2.55$ billion większa kwota uposażenia
Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

19. procent studentów z Azji

Niezaprzeczalnie większy odsetek studentów - Azjatów.
MIT Whitaker College: 24.1%
21%
vs
12%(Columbia University)
9% większy odsetek studentów - Azjatów
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

20. procent czarnych studentów

Widocznie większy odsetek studentów ciemnoskórych.
Barnard College: 40%
3%
vs
5.3%(Columbia University)
2.3% większy odsetek studentów ciemnoskórych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

21. procent białych studentów

Znacząco większy odsetek studentów rasy białej.
Walter Cronkite School: 87%
53%
vs
36.7%(Columbia University)
16.3% większy odsetek studentów rasy białej
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

22. procent studentów

Stanowczo większy odsetek studentów.
School of Computer Science: 75%
65%
vs
41%
24% większy odsetek studentów
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

23. pozycja w rankingu US News

Znacznie wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities.
MIT Whitaker College: 1
1(Massachusetts Institute of Technology)
vs
11(Columbia University)
10 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

24. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
MIT School of Science(Massachusetts Institute of Technology)
School of International and Public Affairs
ma to 74%

25. pozycja w rankingu Forbesa

Widocznie wyższa pozycja w rankingu Forbes US.
School of Humanities and Sciences: 1
10(Massachusetts Institute of Technology)
vs
5(Columbia University)
5 wyższa pozycja w rankingu Forbes US
Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.