70pkt.

Monash University

57pkt.

University of Melbourne

Monash University
Zwycięzca
University of Melbourne
vs
vs

24 faktów w porównaniu

Monash University vs University of Melbourne

Monash University
University of Melbourne
70
pkt.
Monash University
57
pkt.
University of Melbourne

Dlaczego Monash University jest lepszy od University of Melbourne?

 • 1 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
  ?

  62vs63
 • 14 794.00$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
  ?

  7 636.00$vs22430$
 • 4134 większa liczba pracowników akademickich
  ?

  7720vs3586
 • 9% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
  ?

  35%vs26%
 • 2 więcej obiektów medycznych
  ?

  4vs2
 • 15998 więcej przyjętych studentów
  ?

  62998vs47000
 • 15390 więcej studentów na studiach licencjackich
  ?

  46000vs30610
 • 82% niższy wzrost kwoty czesnego
  ?

  4.5%vs25%

Dlaczego University of Melbourne jest lepszy od Monash University?

 • 96 więcej oferowanych zajęć dodatkowych
  ?

  190vs94
 • 5 większa liczba często cytowanych opracowań
  ?

  10vs5
 • 9000 większa sieć absolwentów
  ?

  279000vs270000
 • 71 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
  ?

  28vs99
 • 808800 większe zbiory biblioteczne
  ?

  3600000vs2791200
 • 55 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
  ?

  56vs111
 • 77 większa liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych
  ?

  171vs94
 • 1 więcej obiektów sportowych
  ?

  7vs6

Informacje ogólne

1.zajęcia dodatkowe

94

190

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
2.liczba często cytowanych naukowców

5

10

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2020.
3.sieć absolwentów

270000

279000

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2020.
4.liczba pracowników akademickich

7720

3586

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
5.wyposażenie

1.06$ billion

1.06$ billion

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2020.
6.liczba uczelni partnerskich

94

171

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Rekrutacja

1.liczba studentów międzynarodowych

35%

26%

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
2.przyjęci na studia

62998

47000

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
3.liczba studentów kończących studia

12500

16390

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
4.studenci na studiach licencjackich

46000

30610

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2020.

Infrastruktura

1.zbiory biblioteczne

2791200

3600000

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
2.koszty zakwaterowania i wyżywienia

7 636.00$

22 430.00$

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
3.obiekty sportowe

6

7

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
4.Posiada akademiki uniwersyteckie
Monash University
University of Melbourne
Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
5.obiekty medyczne

4

2

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
6.Dysponuje muzeum
Monash University
University of Melbourne
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Rankingi

1.pozycja w rankingu US News

62

63

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2020.
2.pozycja w rankingu Times Higher Education

99

28

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.
3.pozycja w rankingu ARWU

111

56

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2020.

Nagrody

1.kadra objęta programem Rhodes

8

12

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
2.Należy do Ivy League
Monash University
University of Melbourne
Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Czesne & Wsparcie

1.wskaźnik wzrostu czesnego

4.5%

25%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020

Najlepszy/najlepsza w kategorii uniwersytety?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.