Nashville
Top 56%1,012 punkt/ów
Top 56%
Najważniejsze fakty i dane

Nashville: 30 fakty i cechy

1. średnia maksymalna temperatura

21.2°C(Nashville)
Mecca: 38.2°C
W lecie może być bardzo upalnie, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

2. liczba uniwersytetów

17(Nashville)
Tokyo: 185
Uniwersytety jako centra edukacji wyższej oraz badań naukowych tworzą ważny wkład w rozwój miasta. Źródło: Wikipedia, 2017.

3. średnia temperatura

15.4°C(Nashville)
Mecca: 32°C
Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

4. gęstość zaludnienia

460 osób/km²(Nashville)
Rovaniemi: 8.03 osób/km²
Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2017.

5. wskaźnik bezrobocia

6.6%(Nashville)
Port Louis: 0%
Niski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2017.

6. zaludnienie

0.6 milionów(Nashville)
Shanghai: 23 miliony
Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2017.

7. produkt krajowy brutto (PKB)

81$ billion (Nashville)
New York: 1280$ billion
Poziom PKB wskazuje na to jak bogate i produktywne jest miasto. Źródło: Wikipedia, 2017.

8. średni wiek społeczeństwa

34.2 lat(Nashville)
Niamey: 15.2 lat
Miasta z młodymi populacjami mają zazwyczaj lepsze możliwości rozwoju. Młode społeczeństwa są bardziej dynamiczne i kreatywne. Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2017.

9. dostępność obiektów sportowych (stadiony, areny itp.)

2(Nashville)
London: 13
Im więcej dużych obiektów sportowych (ponad 20.000 miejsc), tym więcej ważnych imprez miasto jest w stanie zorganizować. Źródło: worldstadiums.com, 2017.

10. znajduje się niedaleko jezior

Nashville
ma to 57%
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

11. liczba milionerów

2(Nashville)
Moscow: 82
Liczba miliarderów może wskazywać na duże nagromadzenie prywatnego bogactwa w mieście. Źródło: Forbes, 2017.

12. roczny przyrost naturalny

0.55%(Nashville)
Shanghai: 22.15%
Przyrost liczby ludności to zmiana wielkości populacji w czasie. Im wyższy przyrost, tym bardziej dynamiczne społeczeństwo. Przyrost liczby ludności może się wiązać z gospodarczym, kulturalnym i społecznym rozwojem miasta, które jest w stanie przyciągnąć coraz to więcej osób zdecydowanych zostać jego mieszkańcami. Źródło: Wikipedia, 2017.

13. obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

0(Nashville)
Kyoto: 17
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2017.

14. Big Mac Index

4.07$(Nashville)
Agra: 1.89$
Indeks Bic Mac jest publikowany przez magazyn "The Economist" jako nieformalny sposób mierzenia parytetu siły nabywczej pomiędzy dwoma walutami. Parytet siły nabywczej kursu wymiany Bic Maca jest otrzymywany poprzez podzielenie ceny Bic Maca w jednym kraju (w jego walucie) przez cenę Bic Maca w drugim kraju (w jego walucie). Źródło: Economist, 2017.

15. zróżnicowanie dochodów

0.46(Nashville)
Beijing: 0.22
Współczynnik Gini'ego mierzy nierówności w dystrybucji dochodów. Współczynnik Gini'ego o wartości zero wyraża idealną równość. Współczynnik Gini'ego o wartości jeden wyraża maksymalną nierówność. Im wyższa równość w dystrybucji dochodów, tym większe są szanse przeciętnego obywatela. Źródło> Wikipedia, 2017.

16. średnia minimalna temperatura

9.7°C(Nashville)
Ulan Bator: -7.9°C
W zimie może być bardzo mroźno, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów ziowych. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

17. VAT

7%(Nashville)
Nassau: 0%
Źródło: Wikipedia, 2017.

18. liczba lotnisk

1(Nashville)
London: 5
Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2017.

19. ma publiczną służbę zdrowia

Nashville
ma to 79%
Publiczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2017.

20. populacja kobiet

51.6%(Nashville)
Riga: 55.6%
Procent żeńskich mieszkańców, zgodnie z oficjalnymi statystykami miejskimi. Źródło: Wikipedia, 2017; UNData, 2017.

21. poziom korupcji

7.1(Nashville)
Wellington: 9.5
Poziom korupcji wskazuje na skuteczność egzekwowania prawa oraz transparentość w prowadzeniu biznesu. Źródło: Transparency International, 2017.

22. populacja mężczyzn

48.4%(Nashville)
Doha: 67%
Procent męskich mieszkańców, zgodnie z oficjalnymi statystykami miejskimi. Źródło: Wikipedia, 2017; UNData, 2017.

23. liczba siedzib korporacji

1(Nashville)
Tokyo: 50
Obecność siedzib miedzynarodowych korporacji wskazuje na duże znaczenie miasta dla globalnej gospodarki oraz ukazuje, które branże rozwijają się w mieście najlepiej. Źródło: CNNMoney, 2017.

24. liczba teatrów

10(Nashville)
Vienna: 108
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

25. maksymalny podatek dochodowy od osób fizycznych

0%(Nashville)
Nashville: 0%
Źródło: Wikipedia, 2017.

Top 10 miasta

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • Nashville
Porównaj
This page is currently only available in English.