vs
National University of Singapore
Stanford University
Top 45%711 punkt/ów
Top 45%
Top 18%1,049 punkt/ów
Top 18%
Najważniejsze fakty i rankingi

National University of Singapore vs Stanford University: 28 faktów w porównaniu

1. czesne na rok

Zauważalnie niższe wymagane czesne.
Aarhus University: 0$
6007$
vs
41250$
35243$ niższe wymagane czesne
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

2. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Znacznie niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych.
Weizmann Institute of Science: 0$
12014$
vs
41250$
29236$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

3. rok założenia

Odrobinę więcej lat, które upłynęły od założenia.
University of Oxford: 1096
1905
vs
1885
20 więcej lat, które upłynęły od założenia
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

4. koszty zakwaterowania i wyżywienia

Ewidentnie niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Bauman Moscow State Technical University: 0$
3500$
vs
12721$
9221$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

5. zbiory biblioteczne

Znacznie większe zbiory biblioteczne.
Australian National University: 65500000
1923685
vs
18075000
16151315 większe zbiory biblioteczne
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

6. pozycja w rankingu US News

Istotnie wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities.
Massachusetts Institute of Technology: 1
25
vs
15
10 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

7. pozycja w rankingu Times Higher Education

Znacznie wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education.
California Institute of Technology: 1
29
vs
2
27 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

8. liczba pracowników akademickich

Wyraźnie większa liczba pracowników akademickich.
University of British Columbia: 10186
2196
vs
1995
201 większa liczba pracowników akademickich
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

9. pozycja w rankingu ARWU

Dostrzegalnie wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU.
Harvard University: 1
114
vs
2
112 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

10. przyjęci na studia

Wyraźnie więcej przyjętych studentów.
University of Rome La Sapienza: 128963
37426
vs
18217
19209 więcej przyjętych studentów
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

11. opłata wstępna

Wymiernie niższa opłata wstępna.
Aarhus University: 3.3%
5%
vs
6.6%
1.6% niższa opłata wstępna
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

12. studenci na studiach licencjackich

Zdecydowanie więcej studentów na studiach licencjackich.
University of Rome La Sapienza: 108648
27216
vs
7063
20153 więcej studentów na studiach licencjackich
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

13. obiekty medyczne

Widocznie więcej obiektów medycznych.
University of California, San Francisco: 34
17
vs
12
5 więcej obiektów medycznych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

14. liczba studentów kończących studia

Stanowczo więcej studentów kończących studia.
University of Barcelona: 36036
10210
vs
11154
944 więcej studentów kończących studia
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

15. procent studentek

O wiele większy odsetek studentek.
United Arab Emirates University: 75.7%
51%
vs
48%
3% większy odsetek studentek
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

16. zajęcia dodatkowe

Niepodważalnie więcej oferowanych zajęć dodatkowych.
Pennsylvania State University: 1200
65
vs
687
622 więcej oferowanych zajęć dodatkowych
Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

17. rozmiar kampusu

Ewidentnie większy kampus.
Saint-Petersburg State University: 200km²
1.5km²
vs
33.1km²
31.6km² większy kampus
Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

18. obiekty sportowe

Dostrzegalnie więcej obiektów sportowych.
Texas A&M University: 30
3
vs
18
15 więcej obiektów sportowych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

19. sieć absolwentów

Znacząco większa sieć absolwentów.
University of Illinois at Chicago: 600000
210000
vs
175384
34616 większa sieć absolwentów
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

20. wyposażenie

Znacznie większa kwota uposażenia.
Harvard University: 32$ billion
1.79$ billion
vs
17$ billion
15.21$ billion większa kwota uposażenia
Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

21. procent studentów

O wiele większy odsetek studentów.
Tokyo Institute of Technology: 86%
49%
vs
52%
3% większy odsetek studentów
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

22. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
National University of Singapore
Stanford University
ma to 78%

23. roczna liczba grantów dla studentów

Znacznie większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim.
Dartmouth College: 61398$
8602$
vs
34497$
25895$ większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

24. Posiada akademiki uniwersyteckie

Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
National University of Singapore
Stanford University
ma to 80%

25. liczba często cytowanych naukowców

Niezaprzeczalnie większa liczba często cytowanych opracowań.
Stanford University: 103
2
vs
103
101 większa liczba często cytowanych opracowań
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

Top 10 uniwersytety

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.