vs
North Carolina State University
University of California, Los Angeles
Top 51%632 punkt/ów
Top 51%
Top 22%995 punkt/ów
Top 22%
Najważniejsze fakty i rankingi

North Carolina State University vs University of California, Los Angeles: 43 faktów w porównaniu

1. czesne na rok

Niepodważalnie niższe wymagane czesne.
Aarhus University: 0$
7788$
vs
12692$
4904$ niższe wymagane czesne
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

2. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Wyraźnie niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych.
Weizmann Institute of Science: 0$
20953$
vs
12692$
8261$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

3. rok założenia

Odrobinę więcej lat, które upłynęły od założenia.
University of Oxford: 1096
1887
vs
1919
32 więcej lat, które upłynęły od założenia
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

4. koszty zakwaterowania i wyżywienia

Widocznie niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Bauman Moscow State Technical University: 0$
8414$
vs
14454$
6040$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

5. zbiory biblioteczne

Istotnie większe zbiory biblioteczne.
Australian National University: 65500000
4500000
vs
6000000
1500000 większe zbiory biblioteczne
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

6. liczba uczelni partnerskich

Zauważalnie większa liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych.
University of Rome La Sapienza: 914
114
vs
250
136 większa liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych
Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

7. liczba pracowników akademickich

Niepodważalnie większa liczba pracowników akademickich.
University of British Columbia: 10186
2068
vs
4016
1948 większa liczba pracowników akademickich
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

8. pozycja w rankingu Times Higher Education

Dostrzegalnie wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education.
California Institute of Technology: 1
326
vs
13
313 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

9. pozycja w rankingu ARWU

Niepodważalnie wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU.
Harvard University: 1
164
vs
12
152 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

10. przyjęci na studia

Widocznie więcej przyjętych studentów.
University of Rome La Sapienza: 128963
34767
vs
41341
6574 więcej przyjętych studentów
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

11. opłata wstępna

Znacznie niższa opłata wstępna.
Aarhus University: 3.3%
53%
vs
26%
27% niższa opłata wstępna
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

12. studenci na studiach licencjackich

Wyraźnie więcej studentów na studiach licencjackich.
University of Rome La Sapienza: 108648
25176
vs
27941
2765 więcej studentów na studiach licencjackich
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

13. obiekty medyczne

Znacząco więcej obiektów medycznych.
University of California, San Francisco: 34
3
vs
11
8 więcej obiektów medycznych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

14. liczba studentów kończących studia

Widocznie więcej studentów kończących studia.
University of Barcelona: 36036
9507
vs
13400
3893 więcej studentów kończących studia
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

15. procent studentek

Znacznie większy odsetek studentek.
United Arab Emirates University: 75.7%
44%
vs
55%
11% większy odsetek studentek
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

16. liczba studentów międzynarodowych

Kolosalnie więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych.
London School of Economics: 52%
5%
vs
10%
5% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

17. zajęcia dodatkowe

Niepodważalnie więcej oferowanych zajęć dodatkowych.
Pennsylvania State University: 1200
440
vs
858
418 więcej oferowanych zajęć dodatkowych
Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

18. obiekty sportowe

Istotnie więcej obiektów sportowych.
Texas A&M University: 30
8
vs
13
5 więcej obiektów sportowych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

19. sieć absolwentów

Wyraźnie większa sieć absolwentów.
University of Illinois at Chicago: 600000
195000
vs
400000
205000 większa sieć absolwentów
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

20. wyposażenie

Znacznie większa kwota uposażenia.
Harvard University: 32$ billion
0.64$ billion
vs
2.59$ billion
1.95$ billion większa kwota uposażenia
Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

21. rozmiar kampusu

Wyraźnie większy kampus.
Saint-Petersburg State University: 200km²
8.5km²
vs
1.7km²
6.8km² większy kampus
Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

22. stowarzyszenia studenckie

Kolosalnie więcej organizacji i stowarzyszeń studenckich.
Arizona State University: 1100
400
vs
800
400 więcej organizacji i stowarzyszeń studenckich
Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2018.

23. procent studentów

Znacznie większy odsetek studentów.
Tokyo Institute of Technology: 86%
56%
vs
45%
11% większy odsetek studentów
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

24. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
North Carolina State University
University of California, Los Angeles
ma to 78%

25. procent studentów z Azji

Niezaprzeczalnie większy odsetek studentów - Azjatów.
Waseda University: 86.5%
5.2%
vs
34%
28.8% większy odsetek studentów - Azjatów
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Top 10 uniwersytety

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.