87pkt.

Norwegia

Norwegia
vs

Przegląd Norwegia: 58 fakty i najważniejsze cechy

Norwegia

Jak wypada Norwegia w porównaniu do średniej?

 • Wydatki na edukację
  ?

  7.6% of GDPvs4.51% of GDP
 • PKB na mieszkańca
  ?

  74 065.00$vs19 387.01$
 • Przewidywana długość życia
  ?

  82 yearsvs72.42 years
 • Wskaźnik bezrobocia
  ?

  4.2%vs9.51%
 • Procent użytkowników internetu
  ?

  97.3%vs49.86%
 • Linia brzegowa
  ?

  25 148 kmvs2 507.785 204 081 633 km
 • Gęstość zaludnienia
  ?

  16 osób/km²vs141.89 osób/km²
 • Łóżek szpitalnych na 1,000 mieszkańców
  ?

  3.8vs2.93

Opinie użytkowników

Ogólna ocena

Norwegia
10.0
3 Opinie użytkowników
Norwegia
10.0/10
3 Opinie użytkowników

Funkcje

Bezpieczeństwo

10.0/10
3 votes

Jedzenie i picie

10.0/10
3 votes

Naturalne piękno

10.0/10
3 votes

Zanieczyszczenia

6.7/10
3 votes

Infrastruktura

10.0/10
3 votes

Komentarze

XdBT45

XdBT45

7 miesięcy temu

10 / 10

free healthcare and a trustworthy government

XdBT45

XdBT45

7 miesięcy temu

10 / 10

love it here very much

Plusy

 • free healthcare
 • if you dont have money you can always go to NAV and get (directly translated) safety wich is money. from NAV you can get uppto 400 000kr a year wich is a loot
 • cleaner air (more forests)

Minusy

 • food is expensive
 • everything has a (directly translated) more value tax wich means everything you buy here is expensive. if i go to the store to buy a Cola its 3$.
1 użytkowników uznało to za pomocne
Aarush

Aarush

1 miesiąc temu

10 / 10

Northern Lights In Norway

Aarush

Aarush

1 miesiąc temu

10 / 10

Norway has: 1.Education: Norway provides free education for all 2.Natural Beauty: Norway has natural beauty present in the form of northern Lights and snow 3.Infrastructure : Norway has better infrastructure 4.Mythology : Norway has an own mythology called Norse Mythology

0 użytkowników uznało to za pomocne
I am

I am

5 dni temu

10 / 10

Great

I am

I am

5 dni temu

10 / 10

0 użytkowników uznało to za pomocne

Statystyki COVID-19

1.COVID-19 przypadki potwierdzone (łącznie)

1,444,193

Zaktualizowano w dniu Mon Jun 27 2022
Całkowita ilość potwierdzonych przypadków COVID-19 (koronawirus). Źródło: worldometers.info
2.zgonów spowodowanych przez COVID-19 (łącznie)

3,280

Zaktualizowano w dniu Mon Jun 27 2022
Całkowita liczba zgonów spowodowanych przez COVID-19 (koronawirus). Źródło: worldometers.info
3.COVID-19 ozdrowieńcy

1,433,318

Zaktualizowano w dniu Mon Jun 27 2022
Liczba pacjentów, u których zdiagnozowano COVID-19 (koronawirus), którym udało się wyzdrowieć z choroby. Źródło: worldometers.info
4.przypadki COVID-19 na 1 milion mieszkańców

262,334

Zaktualizowano w dniu Mon Jun 27 2022
Liczba potwierdzonych przypadków COVID-19 (koronawirus) na 1 milion mieszkańców. Źródło: worldometers.info
5.nowe przypadki COVID-19 (łącznie)

150

Zaktualizowano w dniu Mon Jun 27 2022
Całkowita liczba nowych przypadków COVID-19 (koronawirus) według ostatniego oficjalnego raportu. Źródło: worldometers.info
6.COVID-19 pacjenci aktywni

7,595

Zaktualizowano w dniu Mon Jun 27 2022
Liczba pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19 (koronawirusem) obecnie poddawanych leczeniu. Źródło: worldometers.info
7.nowe zgony spowodowane przez COVID-19

0

Zaktualizowano w dniu Mon Jun 27 2022
Liczba nowych zgonów spowodowanych przez COVID-19 (koronawirus), zgodnie z ostatnim oficjalnym raportem. Źródło: worldometers.info
8.COVID-19 pacjenci w stanie krytycznym

20

Zaktualizowano w dniu Mon Jun 27 2022
Liczba pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19 (koronawirusem), którzy są obecnie w stanie krytycznym. Źródło: worldometers.info

Geografia

Życie w większym mieście lub państwie może być miłe, większe przestrzenie mogą zaoferować możliwości dla mieszkańców i gości.
2.średnia temperatura

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Źródło: Wikipedia, 2022; WMO, 2022.
3.średnia maksymalna temperatura

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Źródło: Wikipedia, 2022; WMO, 2022.
4.średnia minimalna temperatura

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Źródło: Wikipedia, 2022; WMO, 2022.
5.lasy

27.8%

Procent ziemi pokrytej lasami. Lasy odgrywają kluczową rolę w usuwaniu zanieczyszczeń i oczyszczaniu powietrza.
Procent gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, w tym grunty orne, uprawy trwałe i trwałe pastwiska.
Całkowita długość granicy między obszarem lądowym a morzem, w tym wyspami kraju.
Całkowita powierzchnia lądowa kraju (z wyłączeniem wód śródlądowych i morskich). Aby lepiej zrozumieć, jak duży jest kraj, możesz porównać go z boiskiem do piłki nożnej, które ma 0,007 km².
Całkowity obszar wodny kraju, podsumowując wszystkie wody śródlądowe: jeziora, rzeki, zbiorniki wodne, tereny podmokłe itp.

Demografia

1.populacja

5.33 milionów

Miasta lub państwa o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2022.
Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta lub państwa o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, ale staje się to dopiero problemem w przypadku słabego rozwoju infrastruktury. Źródło: Wikipedia, 2022.
Średni przyrost liczby ludności to zmiana wielkości populacji w czasie. Obecnie, światowa populacja wzrasta w tempie 1,07% rocznie. Im wyższy wzrost, tym społeczeństwo jest odbierane jako dynamiczniejsze. Źródło: Wikipedia, 2022.
4.populacja kobiet

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Procent żeńskich mieszkańców, zgodnie z oficjalnymi statystykami miejskimi. Źródło: Wikipedia, 2022; UNData, 2022.
5.populacja mężczyzn

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Procent męskich mieszkańców, zgodnie z oficjalnymi statystykami miejskimi. Źródło: Wikipedia, 2022; UNData, 2022.
Średnia długość życia to liczba lat, których ludność danego kraju przeżyje. Ta miara odzwierciedla ogólną jakość życia.
Średnia długość życia dla populacji kobiet w kraju.
Średnia długość życia dla męskiej populacji kraju.
Wskaźnik śmiertelności, reprezentuje liczbę zgonów w ciągu roku na 1000 osób w połowie roku.

Gospodarka

Źródło: Wikipedia, 2022.
Poziom PKB wskazuje na to jak bogate i produktywne jest miasto. Źródło: Wikipedia, 2022.
3.dług publiczny

36.5% of GDP

Znany również jako dług rządowy lub dług narodowy, dług publiczny odnosi się do sumy wszystkich pożyczek rządowych należnych dłużnikom.
Wskaźnik inflacji przedstawia wzrost cen w ujęciu rocznym dla dóbr i usług, biorąc pod uwagę obniżenie siły nabywczej waluty kraju.
Niski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2022.
Całkowita kwota wydatków publicznych na edukację. Wydatki publiczne na edukację obejmują bezpośrednie wydatki na szkoły, uniwersytety i inne rodzaje instytucji edukacyjnych, a także dotacje publiczne związane z edukacją.
PKB na mieszkańca jest obliczany przez podzielenie całkowitego PKB przez liczbę osób mieszkających w kraju. Wyższy PKB na mieszkańca wskazuje na wyższy standard życia.
Tempo wzrostu realnego PKB odzwierciedla wzrost PKB w ujęciu rok do roku, obliczany przy uwzględnieniu wahań cen spowodowanych inflacją.
Liczba młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat, którzy są bezrobotni w określonym roku. Stopa bezrobocia wśród młodych jest obliczana jako procent całkowitej siły roboczej.

Infrastruktura

Procent populacji kraju używająca internetu.
Udział ludności z dostępem do energii elektrycznej, zarówno w środowisku wiejskim, jak i miejskim.
Całkowita długość krajowej sieci kolejowej.
Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2022.
5.drogi

94 902 km

Całkowita długość utwardzonych i nieutwardzonych dróg w kraju.
Całkowita długość żeglownych dróg śródlądowych.

Jakość życia

Publiczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2022.
Miasto z większą liczbą miesc w szpitalu przypadających na 1000 mieszkańców jest w stanie zapewnić opiekę zdrowotną większej liczbie mieszkańców i ma zazwyczaj lepiej rozwinięty system opieki zdrowotnej. Źródło: WHO, 2022
Odsetek dorosłych uznanych za otyłych. Otyły dorosły ma wskaźnik masy ciała (BMI) równy lub większy niż 30. Otyłość jest problemem zdrowia publicznego i zwiększa ryzyko chorób przewlekłych.
4.ludność poniżej granicy ubóstwa

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Procent ludności kraju żyjący poniżej granicy ubóstwa, zgodnie z oficjalnymi statystykami.
Odsetek ludności kraju z dostępem do źródeł wody pitnej, takich jak woda z rurociągów lub studnie chronione.
Ilość lekarzy (ogólnych i specjalistów) na 1,000 osób. Według Światowej Organizacji Zdrowia na 1000 osób powinno przypadać ponad 2,3 pracowników służby zdrowia, aby zaspokoić podstawowe potrzeby zdrowotne.
Oczekiwana długość nauki szkolnej (SLE) to ilość lat nauki, które ukończy dziecko. SLE dotyczy edukacji od pierwszego do trzeciego stopnia.

Najlepszy/najlepsza w kategorii kraje?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.