NYU School of Law
Top 50%1 punkt/ów
Top 50%
Najważniejsze fakty i rankingi

NYU School of Law: 58 fakty i cechy

1. liczba pracowników akademickich

103(NYU School of Law)
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

2. liczba aplikantów

6392(NYU School of Law)
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

3. zajęcia dodatkowe

499(New York University)
Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

4. procent studentek

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

5. procent czarnych studentów

26%(NYU School of Law)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

6. liczba studentów międzynarodowych

6%(NYU School of Law)
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

7. czesne na rok

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

8. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

9. roczna liczba grantów dla studentów

21831$(NYU School of Law)
Średnia wartość stypendiów oraz pomocy socjalnej dla studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

10. średnia płaca

160000$(NYU School of Law)
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalne statystki prowadzone przez miasto, 2017.

11. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

14(NYU School of Law)
Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2017.

12. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

14(NYU School of Law)
Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2017.

13. rok założenia

1835(NYU School of Law)
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2017.

14. opłata wstępna

28%(NYU School of Law)
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

15. przyjęci na studia

1423(NYU School of Law)
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

16. procent studentów

54%(NYU School of Law)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

17. wskaźnik wzrostu czesnego

3.8%(NYU School of Law)
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

18. sieć absolwentów

17500(NYU School of Law)
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2017.

19. liczba studentów kończących studia

1423(NYU School of Law)
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

20. studenci na studiach licencjackich

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2017.

21. średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

665(New York University)
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

22. procent białych studentów

41%(New York University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

23. procent studentów z Azji

19%(New York University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

24. studenci objęci programem międzynarodowej wymiany studentów

3799(New York University)
Program wymiany studentów jest programem, dzięki któremu studenci danej uczelni studiują za granicą w jednej z instytucji partnerskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

25. Dysponuje muzeum

NYU School of Law(New York University)
ma to 82%
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

Top 10 wydziały prawne

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • NYU School of Law
Porównaj
This page is currently only available in English.