NYU School of Law
Top 44%23 punkt/ów
Top 44%
Najważniejsze fakty i rankingi

NYU School of Law: 57 fakty i cechy

1. liczba pracowników akademickich

103(NYU School of Law)
Columbia Law School: 299
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

2. liczba aplikantów

6392(NYU School of Law)
Columbia Law School: 6592
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

3. procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe

12.36%(New York University)
Boston School of Law: 48.8%
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

4. procent studentek

46%(NYU School of Law)
School of Industrial and Labor Relations: 59%
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

5. procent czarnych studentów

26%(NYU School of Law)
Harvard Law School: 40%
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

6. liczba studentów międzynarodowych

6%(NYU School of Law)
Yale Law School: 29.4%
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

7. czesne na rok

55330$(NYU School of Law)
School of Industrial and Labor Relations: 22565$
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

8. czesne na rok dla studentów zagranicznych

55330$(NYU School of Law)
School of Industrial and Labor Relations: 22565$
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

9. roczna liczba grantów dla studentów

21831$(NYU School of Law)
Harvard Law School: 40000$
Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

10. średnia płaca

160000$(NYU School of Law)
NYU School of Law: 160000$
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalne statystki prowadzone przez miasto, 2017.

11. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

14(NYU School of Law)
Harvard Law School: 1
Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2017.

12. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

14(NYU School of Law)
Harvard Law School: 1
Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2017.

13. rok założenia

1835(NYU School of Law)
Harvard Law School: 1817
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2017.

14. opłata wstępna

28%(NYU School of Law)
Duke School of Law: 4%
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

15. przyjęci na studia

1423(NYU School of Law)
Harvard Law School: 1800
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

16. procent studentów

54%(NYU School of Law)
Sandra Day O'Connor College: 59%
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

17. wskaźnik wzrostu czesnego

3.8%(NYU School of Law)
Case School of Law: 1.8%
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

18. sieć absolwentów

17500(NYU School of Law)
Harvard Law School: 38000
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2017.

19. liczba studentów kończących studia

1423(NYU School of Law)
Harvard Law School: 1800
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

20. studenci na studiach licencjackich

0(NYU School of Law)
School of Industrial and Labor Relations: 911
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2017.

21. średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

665(New York University)
Harvard Law School: 750
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

22. procent białych studentów

41%(New York University)
Sandra Day O'Connor College: 73%
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

23. procent studentów z Azji

19%(New York University)
NYU School of Law: 19%
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

24. studenci objęci programem międzynarodowej wymiany studentów

3799(New York University)
NYU School of Law: 3799
Program wymiany studentów jest programem, dzięki któremu studenci danej uczelni studiują za granicą w jednej z instytucji partnerskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

25. Dysponuje muzeum

NYU School of Law(New York University)
ma to 82%
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

Top 10 wydziały prawne

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • NYU School of Law
Porównaj
This page is currently only available in English.