versus logo
vs
Paul H. Nitze School
Carnegie Mellon School of Computer Science
Top 51%35 punkt/ów
Top 51%
Top 50%36 punkt/ów
Top 50%
Najważniejsze fakty i rankingi

Paul H. Nitze School vs Carnegie Mellon School of Computer Science: 47 faktów w porównaniu

1. wskaźnik przestępstw na kampusie

Kolosalnie niższy wskaźnik przestępstw w kampusie.
School of Computer Science: 0.02%
0.13%(Johns Hopkins University)
vs
0.02%(Carnegie Mellon University)
0.11% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

2. czesne na rok

Stanowczo niższe wymagane czesne.
Walter Cronkite School: 9720$
47060$
vs
43335$(Carnegie Mellon University)
3725$ niższe wymagane czesne
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

3. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Stanowczo niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych.
Walter Cronkite School: 22319$
47060$
vs
43335$(Carnegie Mellon University)
3725$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

4. procent studentek

Zauważalnie większy odsetek studentek.
Mandel School: 86%
47%
vs
41%(Carnegie Mellon University)
6% większy odsetek studentek
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

5. studenci na studiach licencjackich

0% więcej studentów na studiach licencjackich.
Barnard College: 2390
0
vs
6203(Carnegie Mellon University)
6203 więcej studentów na studiach licencjackich
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

6. sieć absolwentów

Dostrzegalnie większa sieć absolwentów.
Harvard Kennedy School: 46981
16000
vs
95000(Carnegie Mellon University)
79000 większa sieć absolwentów
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

7. liczba studentów międzynarodowych

O wiele więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych.
School of International and Public Affairs: 50%
33%
vs
35%(Carnegie Mellon University)
2% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

8. liczba pracowników akademickich

Wyraźnie większa liczba pracowników akademickich.
School of Humanities and Sciences: 643
94
vs
1423(Carnegie Mellon University)
1329 większa liczba pracowników akademickich
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

9. przyjęci na studia

Kolosalnie więcej przyjętych studentów.
School of Humanities and Sciences: 4449
1020
vs
12000(Carnegie Mellon University)
10980 więcej przyjętych studentów
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

10. procent studentów

Istotnie większy odsetek studentów.
School of Computer Science: 75%
53%
vs
59%(Carnegie Mellon University)
6% większy odsetek studentów
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

11. liczba studentów kończących studia

Dostrzegalnie więcej studentów kończących studia.
School of Humanities and Sciences: 2224
1020
vs
6290(Carnegie Mellon University)
5270 więcej studentów kończących studia
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

12. liczba często cytowanych naukowców

0% większa liczba często cytowanych opracowań.
MIT Whitaker College: 11
0
vs
18(Carnegie Mellon University)
18 większa liczba często cytowanych opracowań
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

13. roczna liczba grantów dla studentów

Zauważalnie większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim.
Harvard Kennedy School: 40000$
20500$
vs
23332$(Carnegie Mellon University)
2832$ większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

14. liczba aplikantów

Kolosalnie więcej kandydatów.
Barnard College: 5440
1878
vs
22780(Carnegie Mellon University)
20902 więcej kandydatów
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

15. opłata wstępna

Widocznie niższa opłata wstępna.
School of Computer Science: 6.8%
64%
vs
30%(Carnegie Mellon University)
34% niższa opłata wstępna
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

16. wskaźnik wzrostu czesnego

Znacznie niższy wzrost kwoty czesnego.
School of Computer Science: 1.79%
3.4%
vs
1.79%(Carnegie Mellon University)
47.35% niższy wzrost kwoty czesnego
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

17. średni wynik SAT z pisania

Trochę wyższy średni wynik SAT w pisaniu.
School of Computer Science: 760
700(Johns Hopkins University)
vs
695(Carnegie Mellon University)
5 wyższy średni wynik SAT w pisaniu
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

18. pozycja w rankingu ARWU

Wyraźnie wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU.
Harvard Kennedy School: 1
17(Johns Hopkins University)
vs
52(Carnegie Mellon University)
35 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

19. pozycja w rankingu US News

Istotnie wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities.
MIT Whitaker College: 1
16(Johns Hopkins University)
vs
49(Carnegie Mellon University)
33 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

20. Należy do Ivy League

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.
Paul H. Nitze School(Johns Hopkins University)
Carnegie Mellon School of Computer Science(Carnegie Mellon University)
ma to 40%

21. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
Paul H. Nitze School(Johns Hopkins University)
Carnegie Mellon School of Computer Science(Carnegie Mellon University)
ma to 74%

22. liczba miejsc w akademiku

Istotnie większa liczba akademików.
Harvard Kennedy School: 13815
2669(Johns Hopkins University)
vs
3523(Carnegie Mellon University)
854 większa liczba akademików
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

23. średni wynik SAT wśród przyjętych

Odrobinę wyższy średni wynik SAT.
Harvard Kennedy School: 1500
1405(Johns Hopkins University)
vs
1420(Carnegie Mellon University)
15 wyższy średni wynik SAT
SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

24. rok założenia

Ciut więcej lat, które upłynęły od założenia.
Barnard College: 1889
1943
vs
1900(Carnegie Mellon University)
43 więcej lat, które upłynęły od założenia
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

25. średni wynik SAT z matematyki

Wyższy średni wynik SAT z matematyki.
School of Computer Science: 790
715(Johns Hopkins University)
vs
740(Carnegie Mellon University)
25 wyższy średni wynik SAT z matematyki
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.