vs
Pennsylvania State University
University of Pittsburgh
Top 17%1,065 punkt/ów
Top 17%
Top 37%807 punkt/ów
Top 37%
Najważniejsze fakty i rankingi

Pennsylvania State University vs University of Pittsburgh: 49 faktów w porównaniu

1. czesne na rok

Stanowczo niższe wymagane czesne.
Aarhus University: 0$
16444$
vs
20076$
3632$ niższe wymagane czesne
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

2. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Zauważalnie niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych.
Weizmann Institute of Science: 0$
28746$
vs
32398$
3652$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

3. koszty zakwaterowania i wyżywienia

Wymiernie niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Bauman Moscow State Technical University: 0$
4910$
vs
9230$
4320$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

4. rok założenia

Więcej lat, które upłynęły od założenia.
University of Oxford: 1096
1855
vs
1787
68 więcej lat, które upłynęły od założenia
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

5. zbiory biblioteczne

Niezaprzeczalnie większe zbiory biblioteczne.
Australian National University: 65500000
5441121
vs
12379000
6937879 większe zbiory biblioteczne
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

6. pozycja w rankingu US News

Wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities.
Massachusetts Institute of Technology: 1
101
vs
98
3 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

7. liczba uczelni partnerskich

Znacznie większa liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych.
University of Rome La Sapienza: 914
364
vs
140
224 większa liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych
Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

8. absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

Zdecydowanie większa liczba zdobywców Nagrody Nobla.
University of Cambridge: 78
1
vs
4
3 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

9. liczba pracowników akademickich

Zauważalnie większa liczba pracowników akademickich.
University of British Columbia: 10186
6060
vs
4470
1590 większa liczba pracowników akademickich
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

10. pozycja w rankingu Times Higher Education

Istotnie wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education.
California Institute of Technology: 1
61
vs
76
15 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

11. pozycja w rankingu ARWU

Znacząco wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU.
Harvard University: 1
54
vs
63
9 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

12. przyjęci na studia

Kolosalnie więcej przyjętych studentów.
University of Rome La Sapienza: 128963
96562
vs
35330
61232 więcej przyjętych studentów
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

13. opłata wstępna

Ewidentnie niższa opłata wstępna.
Aarhus University: 3.3%
52%
vs
58%
6% niższa opłata wstępna
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

14. obiekty medyczne

0% więcej obiektów medycznych.
University of California, San Francisco: 34
4
vs
4
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

15. studenci na studiach licencjackich

Dostrzegalnie więcej studentów na studiach licencjackich.
University of Rome La Sapienza: 108648
81823
vs
24990
56833 więcej studentów na studiach licencjackich
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

16. liczba studentów kończących studia

Widocznie więcej studentów kończących studia.
University of Barcelona: 36036
14739
vs
10340
4399 więcej studentów kończących studia
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

17. procent studentek

Niemało większy odsetek studentek.
United Arab Emirates University: 75.7%
46%
vs
50%
4% większy odsetek studentek
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

18. liczba studentów międzynarodowych

Wyraźnie więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych.
London School of Economics: 52%
7%
vs
9.1%
2.1% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

19. sieć absolwentów

Dostrzegalnie większa sieć absolwentów.
University of Illinois at Chicago: 600000
513149
vs
302000
211149 większa sieć absolwentów
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

20. wyposażenie

Ewidentnie większa kwota uposażenia.
Harvard University: 32$ billion
1.95$ billion
vs
2.61$ billion
0.66$ billion większa kwota uposażenia
Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

21. zajęcia dodatkowe

Widocznie więcej oferowanych zajęć dodatkowych.
Pennsylvania State University: 1200
1200
vs
505
695 więcej oferowanych zajęć dodatkowych
Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

22. obiekty sportowe

Istotnie więcej obiektów sportowych.
Texas A&M University: 30
19
vs
9
10 więcej obiektów sportowych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

23. rozmiar kampusu

Widocznie większy kampus.
Saint-Petersburg State University: 200km²
74km²
vs
0.53km²
73.47km² większy kampus
Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

24. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
Pennsylvania State University
University of Pittsburgh
ma to 78%

25. procent studentów z Azji

Znacząco większy odsetek studentów - Azjatów.
Waseda University: 86.5%
5%
vs
6%
1% większy odsetek studentów - Azjatów
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Top 10 uniwersytety

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.