60pkt.

Purdue University

69pkt.

University of Illinois at Urbana-Champaign

Purdue University
University of Illinois at Urbana-Champaign
Zwycięzca
vs
vs

39 faktów w porównaniu

Purdue University vs University of Illinois at Urbana-Champaign

Purdue University
University of Illinois at Urbana-Champaign
60
pkt.
Purdue University
69
pkt.
University of Illinois at Urbana-Champaign

Dlaczego Purdue University jest lepszy od University of Illinois at Urbana-Champaign?

 • 5 060.00$ niższe wymagane czesne
  ?

  9 900.00$vs14960$
 • 6.7% niższa opłata wstępna
  ?

  61.3%vs68%
 • 17.65% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
  ?

  14:1vs17:1
 • 432$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
  ?

  9 900.00$vs10332$
 • 1204 większa liczba pracowników akademickich
  ?

  3055vs1851
 • 0.3$ billion większa kwota uposażenia
  ?

  1.9$ billionvs1.6$ billion
 • 10 więcej obiektów sportowych
  ?

  16vs6
 • 414 wyższy średni wynik SAT
  ?

  1749vs1335

Dlaczego University of Illinois at Urbana-Champaign jest lepszy od Purdue University?

 • 40 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
  ?

  56vs96
 • 18 większa liczba często cytowanych opracowań
  ?

  33vs15
 • 410000 większa sieć absolwentów
  ?

  425000vs15000
 • 36 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
  ?

  33vs69
 • 2939650 większe zbiory biblioteczne
  ?

  6501000vs3561350
 • 9 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni
  ?

  13vs4
 • 32 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
  ?

  25vs57
 • 9 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
  ?

  11vs2

Informacje ogólne

1.liczba często cytowanych naukowców

15

33

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2020.
2.sieć absolwentów

15000

425000

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2020.
3.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

14:1

17:1

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
4.liczba pracowników akademickich

3055

1851

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
5.wyposażenie

1.9$ billion

1.6$ billion

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2020.
6.rok założenia

1869

1867

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Rekrutacja

1.opłata wstępna

61.3%

68%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
2.liczba studentów międzynarodowych

13%

19%

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
3.średni wynik SAT wśród przyjętych

1749

1335

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
4.przyjęci na studia

40849

44520

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
5.średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

568

600

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
6.średni wynik SAT z matematyki

618

735

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Infrastruktura

1.koszty zakwaterowania i wyżywienia

9 900.00$

10 332.00$

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
2.zbiory biblioteczne

3561350

6501000

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
3.obiekty sportowe

16

6

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
4.Posiada akademiki uniwersyteckie
Purdue University
University of Illinois at Urbana-Champaign
Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
5.Dysponuje muzeum
Purdue University
University of Illinois at Urbana-Champaign
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
6.rozmiar kampusu

18.1km²

5.94km²

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Rankingi

1.pozycja w rankingu US News

96

56

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2020.
2.pozycja w rankingu Times Higher Education

69

33

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.
3.pozycja w rankingu ARWU

57

25

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2020.
4.pozycja w rankingu Forbesa

106

53

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2020.

Nagrody

1.liczba zdobywców Nagrody Nobla

4

13

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
2.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

2

11

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
3.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera

2

20

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2020
4.kadra objęta programem Rhodes

2

1

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
5.liczba zdobywców Nagrody Akademii Filmowej

1

1

Nagrody Akademii Filmowej znane obecnie jako Oscary są zestawem corocznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w kinematografii. Źródło: Wikipedia, 2020
6.Należy do Ivy League
Purdue University
University of Illinois at Urbana-Champaign
Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

9 900.00$

14 960.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
2.czesne na rok dla studentów zagranicznych

28 702.00$

28 556.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
3.wskaźnik wzrostu czesnego

4.1%

1.7%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020

Najlepszy/najlepsza w kategorii uniwersytety?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.