60pkt.

Purdue University

61pkt.

Virginia Tech

Purdue University
Virginia Tech
Zwycięzca
vs
vs

35 faktów w porównaniu

Purdue University vs Virginia Tech

Purdue University
Virginia Tech
60
pkt.
Purdue University
61
pkt.
Virginia Tech

Dlaczego Purdue University jest lepszy od Virginia Tech?

 • 242 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
  ?

  96vs338
 • 8 większa liczba często cytowanych opracowań
  ?

  15vs7
 • 12.5% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
  ?

  14:1vs16:1
 • 1633 większa liczba pracowników akademickich
  ?

  3055vs1422
 • 142 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
  ?

  57vs199
 • 1.31$ billion większa kwota uposażenia
  ?

  1.9$ billionvs0.59$ billion
 • 1 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
  ?

  2vs1
 • 6% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
  ?

  13%vs7%

Dlaczego Virginia Tech jest lepszy od Purdue University?

 • 713$ niższe wymagane czesne
  ?

  9 187.00$vs9900$
 • 34.1% niższa opłata wstępna
  ?

  27.2%vs61.3%
 • 210000 większa sieć absolwentów
  ?

  225000vs15000
 • 6654100 większe zbiory biblioteczne
  ?

  10215450vs3561350
 • 2 904.00$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
  ?

  6 996.00$vs9900$
 • 5 127.00$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
  ?

  23 575.00$vs28702$
 • 19 wyższy średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem.
  ?

  587vs568
 • 7 wyższy średni wynik SAT z matematyki
  ?

  625vs618

Informacje ogólne

1.liczba często cytowanych naukowców

15

7

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2020.
2.sieć absolwentów

15000

225000

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2020.
3.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

14:1

16:1

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
4.liczba pracowników akademickich

3055

1422

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
5.wyposażenie

1.9$ billion

0.59$ billion

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2020.
6.rok założenia

1869

1872

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Rekrutacja

1.opłata wstępna

61.3%

27.2%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
2.liczba studentów międzynarodowych

13%

7%

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
3.średni wynik SAT wśród przyjętych

1749

1250

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
4.przyjęci na studia

40849

31087

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
5.średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

568

587

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
6.średni wynik SAT z matematyki

618

625

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Infrastruktura

1.zbiory biblioteczne

3561350

10215450

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
2.koszty zakwaterowania i wyżywienia

9 900.00$

6 996.00$

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
3.obiekty sportowe

16

16

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
4.Posiada akademiki uniwersyteckie
Purdue University
Virginia Tech
Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
5.Dysponuje muzeum
Purdue University
Virginia Tech
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
6.rozmiar kampusu

18.1km²

10.52km²

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Rankingi

1.pozycja w rankingu US News

96

338

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2020.
2.pozycja w rankingu ARWU

57

199

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2020.
3.pozycja w rankingu Forbesa

106

110

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2020.

Nagrody

1.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

2

1

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
2.kadra objęta programem Rhodes

2

2

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
3.liczba zdobywców Nagrody Akademii Filmowej

1

1

Nagrody Akademii Filmowej znane obecnie jako Oscary są zestawem corocznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w kinematografii. Źródło: Wikipedia, 2020
4.Należy do Ivy League
Purdue University
Virginia Tech
Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

9 900.00$

9 187.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
2.czesne na rok dla studentów zagranicznych

28 702.00$

23 575.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
3.kwota stypendium socjalnego dla studentów

173.3$ million

16$ million

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
4.wskaźnik wzrostu czesnego

4.1%

3.8%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020

Najlepszy/najlepsza w kategorii uniwersytety?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.